7 Ağustos 2019 Çarşamba

Rüyada Tilki Görmek

Rüyada Tilki GörmekRüyada tilki görmek, katil, yalancı, ihtilaf çıkaran ve muamelelerinde hilekar bir düşmana yorumlanır.

Rüyada Tilki ile oynaştığını gören kimse, birbirlerini sevecekleri bir kimseyle evlenir ve Allah onları birbirleriyle mutlu eder.

Tilki, müneccim, doktor, idareci ve hakir insanla yorumlanır. Bir tilkiyi öldürdüğünü gören kimse, şerefli ve izzetli bir eşe sahip olur. Tilki, çok hileli, bilinmeyen bir düşmana yorumlanır. O düşman zamansız olarak o kimseye tilki gibi hile yapar.

Rüyada Tilki, hileli kadınlara da yorumlanır. Tilki derisinden eline bir şey geçtiğini görmek, kuvvet ve zafer ile yorumlanır. Bazan da, hanımı tarafından eline geçecek mirasa yorumlanır

Rüyada Tilki eti yiyen, hasta ise hastalığından çabucak sıhhat ve afiyete kavuşur.

Tilki görmek, menfaata, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye yorumlanır.

Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Tilki, yalancı ve zalim bir zevcedir. (Zevce, kadın, eş demektir.) Evinde bir tilki gören, sevdiği bir kadınla evlenir. Tilkinin kaçtığını gören, borcunu öder.

Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyasında bir tilkinin gizlendiğini görenin, karısı vefat eder. Tilki aradığını gören, bel hastalığına uğrar. Kendisine tilki alan, sevdiği ve mes’ut olacağı bir kadınla evlenir. Tilkinin kendisinden kaçtığını görenin, borçlusu kaçar.

Kirmani demiştir ki: Bir tilkinin kendisine yaltaklandığını gören, garip bir adam tarafından aldatılır. Tilki derisi; mala, tilki sütü; şifaya, feraha ve hürriyete delalettir. Fakat, bir rivayete göre hastalığa işarettir.

Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri: Tilki, hilekar, gaddar ve yalancı biriyle, böyle bir cariye ile tabir olunur. Tilki ile savaştığını gören, akrabaları ile kavga eder. Tilki ile oynadığını ve onu tutmak istediğini görene bir kadın sevgi gösterir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada tilki görülmesi hilekâr bir erkeğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir tilki ile mücadele ettiğini görmesi; o kimsenin yakınları ile düşmanca kavga edeceğine delalet eder.

Molla Cami Rüya Tabirleri: Rüyada tilki, çok katil, yalancı ihtilaf çıkaran ve muamelelerinde hilekar bir düşmana işarettir. Rüyada tilkiyi öldürdüğünü gören kimse cin taifesinden biri dokunur. Bir kimse bir tilki alsa, o kimseye borçlusu veya bir düşmanı gelir. Tilkiyi öldürse borcundan kurtulur.Tilki ile oynaştığını gören kimse, birbirlerini sevecekleri bir kadınla evlenir ve Allah onları birbirleriyle mesrur eder. Tilki, müneccim, doktor, idareci ve hakir insanla tabir edilir. Bu tilkiyi öldürdüğünü gören kimse, şerefli ve izzetli bir hanıma sahip olur. Tilkiyi görse, şerefli bir erkeği ve şerefli bir kadını görür. Yahut dessas ve hilekar bir erkek ona yaltaklık yapar.Kendisine bir tilkinin yönelip teveccüh ettiğini görse, o kimsenin sözüne de şerefli bir erkek veya şerefli bir kadın yönelir. Yahut hilekar birisine yaltaklık yapar. Tilki, çok hileli, bilinmeyen bir düşmana işarettir.

Tilki, hileli kadınlara işarettir. Bir kimse tilkiyle hile yaptığını görse, o kimsenin yalancı ve şair olmasına işarettir. Tilkiyi mükafatlandırdığını görenin rüyası da böyle tabir edilir. Tilkinin kendisinden kaçtığını gören kimsenin, o tilkinin hilesinde bulunacak bir borçlusu ile tabir edilir.Tilki derisinden eline bir şey geçtiğini görenin, kuvvet ve zaferi ile tabir edilir. Bazen de, hanımı tarafından eline geçecek mirasa işarettir. Tilki sütü içtiğini gören kimse hasta ise hastalığından, hasta değilse, üzüntü ve kederinden kurtulur.Bazıları da, tilki görene nefsinde zillet ve malında noksanlık olur, dediler. Tilki eti yiyen, hasta ise hastalığından çabucak sıhhat ve afiyete kavuşur. Tilki görmek, menfaate, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye işarettir.
previous post next article home