16 Ağustos 2019 Cuma

Teknopark Nedir?

Teknopark Nedir?
Bilim parkı, teknopark veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi; ticari amaçlı bilimsel veya endüstriyel araştırma yapılan binalardan oluşan bölgelere verilen isimdir.

Araştırma parkı, teknoloji parkı, teknopolis, teknokent ve biyomedikal park gibi terimler de kullanılır. Hangi terimin kullanıldığı yapılan araştırma ve geliştirme türüne bağlıdır. Çoğu zaman bilim parkları veya teknoparklar üniversiteler ile ilişkilidir veya onlar tarafından işletilir.

Teknopark İstanbul, bu noktada Türkiye’deki diğer emsallerinden farklı olarak, bir üniversite teknoparkı değil, bünyesinde on ikiden fazla üniversiteyi barındıran, kamu – üniversite – özel sektör iş birliğinin tam olarak sağlandığı bir merkez konumundadır.

Dünyada teknopark örnekleri 2. Dünya savaşından sonra ortaya çıkmış ve ilk olarak 1952 yılında A.B.D’nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde Standford Research Park(Silikon Vadisi) ismiyle kurulmuştur. İngiltere’de 1972 yılında Edinburg’da Heriot-Watt Üniversitesi dünyada kurulan ikinci teknopark olma özelliğini taşımaktadır. 1980lerin sonuna doğru dünya genelinde teknoparklar hızlı bir artış göstererek farklı ülkelerde de kurulmuştur.

Teknoparklar; teknolojik gelişimi hızlandırdıkları, ihracatı arttıracak katma değerli ürün geliştirilmesine katkı sağlamaları, istihdam oluşturmaları, girişimcilik ve yenilik odaklı faaliyetleri nedeniyle devlet veya yerel idareler tarafından teşvik edilirler.

Ülkemizde de 4691 ve 5746 sayılı kanun ve hükümlerle kuruluşları ve işleyişleri düzenlenen teknoparklarda; katma değerli, gelişmiş teknolojik ürün geliştirilmesinin ve ihracatının arttırılması, teknolojik gelişimin ve girişimciliğin önünün açılarak bu alanlarda iş yapan firmaların ve girişimcilerin desteklenmesi, ticarileşme faaliyetlerinin desteklenmesi birçok vergi muafiyeti ve ihracat teşviki mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

previous post next article home