Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi evraklar gerekli?

Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi evraklar gerekli?
Noter vekaleti vermek için bazı belgeler ve bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. TC Kimlik bilgileri ile gerçekleştirilebilen vekalet işlemleri için fotoğraf ve karşıdaki kişinin bilgileri gibi belgeler ihtiyaç olacak. Peki, vekalet vermek için tam olarak hangi belgelere ihtiyaç duyulacak? İşte, vekalet nasıl verilir ve koşulları nelerdir?

Vekâletnameler Genel ve Düzenleme şeklinde olmak üzere düzenlenmektedir. Vekâlet verecek kişinin aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte şahsen müracaatı gerekmektedir. Vekâlet veren kişi adına bir başkasının vekâlet düzenlettirmesi mümkün değildir. Vekil tayin edilecek kişinin ayrıntılı nüfus bilgilerinin (Baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası) getirilmesi yeterli olup, şahsen gelmesi zorunlu değildir.

VEKALETNAME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?


T.C. Nüfus Cüzdanı (Yurt dışında yaşayanlar için mavi kart)
İki adet fotoğraf: Merkez Bankası vekâleti, Düzenleme şeklinde yapılan vekâletnameler, (Alım-satım, inşaat, kredi, ipotek, kooperatif vs.), Boşanma ile ilgili vekâletnameler, Araç satışı için yapılan vekâletnameler ve Sözleşmeler ve vasiyetnamelerle ilgili olarak düzenlenecek vekâletnameler için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Adres tespiti için Nüfus cüzdanı ve Oturum kartı
Vekâlet verilecek kişiye ilişkin ayrıntılı nüfus bilgileri (T.C. Kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi)

Gayrimenkul satışı, istimlak, inşaat, ipotek vs. işlemlere ilişkin vekâletnameler
söz konusu gayrimenkulün tapu kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, tapu senedinin orijinali veya bir fotokopisi.

Merkez Bankası ve diğer bankalardan para çekilmesi için düzenlenecek vekâletnamelerde
Hesabın açılması sırasında ibraz edilen pasaport ve banka tarafından verilen kredi mektubuna ilişkin ayrıntılı bilgiler ve Banka cüzdanı.

Kooperatif işlerine ait vekâletnamelerde Kooperatifin tam adı ve adresi.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski
Toyzz Shop TR