son dakika ehliyet haberleri sürücü kursu sürücü kursları ehliyet haberleri
ANASAYFA TEKNOLOJİ FAYDALARI YAŞAM KADIN YEMEK ALIŞVERİŞ
EHLİYET RÜYA TABİRLERİ NEDİR? NEREDE? KİMDİR? REKLAM İLETİŞİM

26 Şubat 2021 Cuma

Ya Kahhar esmasının anlamı, zikir sayısı ve faydaları

Allah’ın 99 ism-i şerifi yani Esmaül Hüsnasından olan Ya Kahhar ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? El Kahhar Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?

Allah’ın 99 ism-i şerifi yani Esmaül Hüsnasından olan Ya Kahhar ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? El Kahhar Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?


El-Kahhar "İsyankarları kahreden, hiç bir şekilde mağlub edilemeyen, üstün gelinemeyen." demektir.

El-Kahhar Herşeye, her istediğini yapacak surette galib ve hâkim..

Kahr, bir şey’e, onu hor ve hakîr kılacak veya mahv ve helâk edebilecek surette galib olmaktır. Allah Teâlâ Kahhar’dır, her vechile üstün ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her şeyi içinden ve dışından kuşatmıştır. Hiçbir şey O’nun bu ihâtasından dışarı çıkamaz. Ona karşı herşeyin boynu büküktür. Kahrına yerler, gökler dayanamaz. Kahr ile nice azıp sapmış ümmetleri ve milletleri mahv ve perişan etmiştir.

El-Kahhar arapça yazılışı: القهّار

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.” (En’am,18 )

"…De ki: ‘Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır." (Ra’d,16)

Mülkün, üstünlüğün, güç ve kuvvetin tamamı tek ve kahhâr olan Allah’a aittir. O’nun dışındaki her şey, mağlub ve yeniktir. Zalim ve zorbaların belini kıran, isyankar ve haddi aşanların boyunlarını büken, dünyadaki emellerine kavuşmalarına mani olan Allah’tır. Varlıların dilek ve istekleri dahil O’nun dilemesi altındadır.

Yüce Allah buyuruyor:

“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir” (İnsan, 30)

Allah insanlardan nasıl sıkıntıyı giderme gücüne ve onların kalplerine ferahlık vermeye kadirse, onları büyük bir azapla kahretmeye de kadirdir. Kuran’da Allah’ın Kendi Katından gönderdiği azaplarla helak olmuş kavimlerden örnekler verilir. Bu insanlar hak dinden yüz çevirdikleri ve Allah’a baş kaldırdıkları için sabah vakti, hiç şuurunda değillerken, üzerlerinde dolaşan büyük bir felaketle yok edilmişlerdir. Allah inkar eden toplulukların üzerine evlerini yerinden söken kasırgalar göndermiş, üzerlerine balçıktan taşlar yağdırmıştır. Uyardığı insanların üzerine onların içinde oturdukları şehirleri yerle bir eden sağanaklar isabet ettirmiştir. Toprağın altını üstüne getiren depremleri üstlerine göndermiş, tek bir çığlıkla hepsini yerin dibine geçirmiştir. Açıkça görüldüğü gibi Allah’ın bir insanı kahretmesi hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Müslüman, gücü yettiğince Allah düşmanlarını mağlup etmeye ve onlara üstünlük sağlamaya çalışmalıdır. Allah’tan yüz çevirip başkasına dayanan mutlaka mağlup olacak, şeytanın elinde birer oyuncak olacaklardır.

El-Kahhar Esması hakkında

Fakat bütün bu sayılanlar Allah’ın dünya hayatında insanlara tattırdığı acılardır. Ve onları yaptıklarından dolayı dünyada yaşarken kahretmesidir. Ama asıl olan, insanın cehennemde görülmemiş bir azapla kahredilmesidir. Allah’ın sonsuz rahmetine karşılık O’nun kadrini takdir edemeyen ve nankörlük eden insanlar ahirette cehennem azabıyla karşılaşacaklardır. Dünyada işledikleri suçların tam karşılığı ahirette kendilerine verilecektir.

Allah onları cehennemin en dar yerine attığında, inkarcılara daha önce hiç karşılaşmadıkları bir acı tattırır; cehennem ateşiyle yanan derilerini yenileriyle değiştirir ve onların üzerine ateşten duvarlar örer. Öyle ki insanın dünyada çektiği acılar cehennemde karşılaştıklarının yanında çok hafif kalır. Nitekim Kuran’da cehenneme giren insanların Allah’ın kendilerini öldürmesi ve azaptan kurtarması için yalvardıkları haber verilir.

El-Kahhar Ebced değeri ve zikir saati:

El-Kahhar isminin zikri (306)
Zikir saati Merih; Günü Salı‘dır.

El-Kahhar Esmasının Fazileti,Havas ve Esrarı
El-Kahhar ismi şerifi; Zalimleri ve düşmanları helak etmek için, gece yarısı ve güneş doğarken “Ya Kahhar Celle celalühü” diyerek 306 kere okunur. Gece yarısı veya güneş doğarken 100 kere “Ya Cebbar, Ya Kahhar, Ya Zel babtışedid” der ve sonra da; “Hüz hakkı mimmen zalemeni -Ya Rabbi bana zülmeden kişiden hakkımı al” diye dua ederse; elbette zalimden hakkını alır.
Devamını Oku..

El Gaffar esmasının anlamı, zikir sayısı ve faydaları

Allah’ın 99 ism-i şerifi yani Esmaül Hüsnasından olan El Gaffar ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? El Gaffar Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?

Allah’ın 99 ism-i şerifi yani Esmaül Hüsnasından olan El Gaffar ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? El Gaffar Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?

El-Gaffar "Günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan, mağfireti bol olan" demektir.

Gafr, örtmek ve sıyânet etmek (korumak) mânâsınadır. Allah mü’minlerin günahlarını örter. Dilediği kullarını da günahlardan sıyânet eder, korur.Bu, onlar için en büyük nimetlerden biridir.

El-Gaffar arapça yazılışı: الغفّار

Allah (c.c) buyuruyor ki:

“Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hacc, 60)

“Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup sonra da doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.” (Taha, 82)

“De ki: “Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.” (Zümer, 53)

Günahları çok örten, mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan.

El-Gaffar Esması hakkında

Gaffar, kulların günahlarını örtmede mübalağa edendir. Öyle ki, bu günahları ne dünyada ne de ahirette ortaya çıkarmaz. Mümin, tövbe ve mağfiret ile ilgili olarak daima korku ile ümit arasında bulunmalıdır.

Müslüman, ne kadar ibadet ederse etsin, Allah’ın azabından güven içerisinde olamaz; ne kadar günahkar olursa olsun Allah’ın mağfiretinden ve bağışlamasından ümidini kesemez. Bundan dolayıdırki; vitir namazının son rekatında okunması vacib olan kunut duaları sonunda “Ya Rabb; rahmetini umar, azabından korkarız” diye dua edilmektedir.

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.” (Zümer, 53)

Bu âyetin, Kur’ân’da en ümitli ayet olduğu söylenir. Bununla beraber dikkat edilmesi gerekir ki, bu ümit, günaha teşvik için değil, en günahkar kimseleri bile bir an önce tevbe edip Allah’a yönelmeye teşvik için olduğu hemen peşinden gelen iki ayetten açıkça anlaşılmaktadır.

Yüce Allah, bu dünyada güzellikleri ortaya çıkaran, çirkinlikleri ve günahları örten, ahirette ise bu çirkinlikleri cezalandırmaktan vazgeçip onları bağışlayandır.

Hz.Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor:
- Resûlullah (s.a.v) buyururlar ki:

- Bir kul günah işledi ve,
- Ya Rabbi günahımı affet! dedi.

Hak Teâla da:
“Kulum bir günah işledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."

- Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve,
Ey Rabbim günahımı affet! dedi.

Allah-u Teâla Hz.'de:

“Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."

- Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve,
- Ey Rabbim beni affeyle! der.

Allah-u Teâla Hz.'de:

“Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muâhaze eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, ben seni affettim!” buyurdu.”

El Gaffar Ebced değeri ve zikir saati:
El-Gaffar Ebced değeri (1281)

Zikir saati Zühre, Günü Cuma dır.

El-Gaffar Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Günahların affedilmesi, müşkilat ve zorlukların halledilmesi için, “Ya Gaffar Celle celalühü” diyerek 1281 kere okunur. Cuma namazından sonra 100 kere okuyanda mağfiret eserleri görünür. Kızan kimsenin kızgınlığı gider, mağfiret olur, kabahatleri örtülür.
Devamını Oku..

Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör kimdir? aslen nereli? kaç yaşında?

Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? biyografisi ve hayatı hakkında kısa bilgi.

Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? biyografisi ve hayatı hakkında kısa bilgi.

Katıldığı haber programlarında askeri ve güvenlik stratejileri ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine çarpıcı yorumlarda bulunan Özgür Tör'ün kim olduğu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor.

özgür tör “Vekalet Savaşları ve Hibrit Harekat” kitabı
Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen nereli olduğu bilgisine henüz ulaşılamamıştır.
 Asker bir babanın çocuğudur. Çocukluğu Heybeliada'da geçmiştir.

Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Ortaokulu'nu bitirdikten sonra İzmir Maltepe  Askeri Lisesi'nde de lise eğitimini tamamlayıp, sonrasında Kara Harp Okulu'nu bitirip Piyade Teğmen olarak göreve başlamış olup, yurtiçi ve yurt dışında birçok yerde görev yapmıştır.

Uluslararası ilişkiler alanında doktorası bulunan Dr. Özgür Tör'ün ayrıca “Vekalet Savaşları ve Hibrit Harekat” adıyla yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

Özgür Tör'ün twitter adresi: https://twitter.com/ozgurtor91

Dr. Özgür Tör'ün bazı videoları

Özgür Tör: "Hatay'dan sonra Suriye'deki terör koridorunu temizlemeliyiz"

Özgür Tör: "Bu bölgeyi ya biz alacağız yada birileri bizim adımıza kontrol altına alacak"

Özgür Tör: "S-400 krizi nasıl çözülür?"
Devamını Oku..

24 Şubat 2021 Çarşamba

Rüyada altına kaçırmak, işemek, kaka yapmak ne demek?

Rüyada kaka yapmak, rüyada altına kaçırmak, rüyada altını pislemek, rüyada altına işediğini görmek ne demek? rüyada bokunu görmek anlamı nedir?

Rüyada kaka yapmak, rüyada altına kaçırmak, rüyada altını pislemek, rüyada altına işediğini görmek ne demek? rüyada bokunu görmek anlamı nedir? 


Rüyada altına kaka yapmak, mal sahibi olmaya ve bu malın değerlendirilmesi ile kazanç elde edilmeye yorulur. Rüya sahibi elindeki malı işleterek para kazanır. Evin tek para kazanan kişisi olacak ve tüm aileye bakmakla yükümlenecektir.

Rüyada altına pislemek, hayatta yük yapan şeyleri üzerinden atmaya işaret eder. Rüya sahibi yükselmesine engel olacak şeylerden, ağırlıklarından kurtulacaktır. Artık daha rahat ve huzurlu bir hayatı olacaktır. Dertleri ile sürekli uğraştığı kişilerle artık uğraşılmayacaktır. Rüya sahibi çevresindeki insanlarda da değişiklik yapacak ve yeni bir çevre yapacaktır.

Rüyada altına kaçırmak, gerçekteki deyimiyle birlikte yorumlanır. Rüya sahibi yaşantısında çok etkileneceği şeyler yaşayacaktır. Gelişen bazı olaylar nedeniyle korku içerisinde yaşayacaktır. Kendisine veya sevdiklerine tehdit oluşturacak bazı unsurlar olacaktır. Onlardan kurtulmadığı sürece sürekli olarak bu korku ile yaşayacaktır. Ancak bundan kurtulmak için elinden gelen çabayı gösterecektir.

Rüyada kaka yaptığını görmek, iş hayatıyla ilgili bazı yenilikler, değişiklikler yaşamaya işaret eder. Rüya sahibi terfi edebilir ya da daha çok para kazanacağı yeni bir işe girecektir. Bu durum da daha rahat bir yaşam sürmesini sağlayacaktır. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada kaka yapmak, bolluğa işaret eder, ancak bazılarına göre ise, haram mala delalet eder.

Rüyada bokunu görmek, sıkıntılı günler anlamına gelir. Rüya sahibi kendisinin hatalarıyla yanlışlar yapacak ve kendisine zarar verecektir. Bu durum kişiyi oldukça üzecek ve büyük bir hüsran yaşamasına neden olacaktır. Çünkü istediği bazı işler yarım kalacaktır. Rüya sahibi hayatında değer verdiği bazı şeyleri kaybeder.
Devamını Oku..

CHP Sözcüsü Faik Öztrak kimdir? aslen nereli? kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi CHP sözcüsü Faik Öztrak kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? biyografisi, siyasi kariyeri ve hayatı hakkında kısa bilgi.

Cumhuriyet Halk Partisi CHP sözcüsü Faik Öztrak kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? biyografisi, siyasi kariyeri ve hayatı hakkında kısa bilgi. 


CHP Sözcüsü Faik Öztrak 26 Mart 1954’te Ankara’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Saint Joseph Lisesi’ni ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü’nü bitirmiştir. İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nden kalkınma finansmanı konusunda master derecesi almıştır.

1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1987 yılına kadar süren uzman ve uzman yardımcılığı döneminde kamu iktisadi teşebbüslerinin konsolide finansman dengelerini hazırlamak, kamu maliyesi kapsamında bütçe ve fon dengeleri üzerinde çalışmak ve para ve finans piyasalarına ilişkin analizler geliştirmek temel görev alanları olurken uluslararası kuruluşlarla yürütülen müzakerelerde görev almaya başlamıştır.

Daha sonra sırasıyla Devlet Planlama Teşkilatı’nda Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İktisadi Planlama Başkan Vekilliği, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü, aynı teşkilatta Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Müsteşar yardımcılığı görevini müteakiben 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda çalışmış ve kurumun Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra ekonomi yönetimine gelen yeni ekip içinde yer almış ve Hazine Müsteşarlığı görevine atanmıştır. Bu dönemde uygulanmaya başlanan Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmiştir.

2003 yılında Hazine Müsteşarlığı görevinden ayrıldıktan sonra Milliyet gazetesinde haftada iki defa ekonomi politikaları üzerine köşe yazıları yazmaya başlamıştır. Aynı dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Ekonomi Bölümü’nde konuk öğretim üyesi olarak “Makro Ekonomi ve İstikrar Programları” konulu dersi vermiştir. Öztrak, Bahçeşehir Üniversitesi’nde de bir dönem ders vermiştir. Faik Öztrak’ın Milliyet gazetesinde yayımlanan yazıları yanında son dönemde diğer uzmanlarla birlikte Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) için yazdığı Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği üzerine makaleleri bulunmaktadır.

Eski İçişleri Bakanı Mustafa Faik Öztrak’ın torunu, TRT’nin ilk genel müdürlüğünü yapmış Adnan Öztrak ile Devlet Bakanlığı, Fahri Korutürk ve İhsan Sabri Çağlayangil dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapmış İlhan Öztrak’ın yeğeni, eski İçişleri Bakanlarından Orhan Öztrak’ın oğludur.

22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Tekirdağ Milletvekili seçildi. Kasım 2014 tarihi itibarıyla NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanıdır. Günümüzde halen CHP'nin parti sözcülüğünü yapmaktadır.

Faik Öztrak Evli ve 1 çocuk babasıdır.
Devamını Oku..

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik kimdir? aslen nereli? kaç yaşında?

AkParti sözcüsü Ömer Çelik kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? evli mi? eşi kim? mesleği ne? biyografisi ve hayatı hakkında kısa bilgi.

AkParti sözcüsü Ömer Çelik kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? evli mi? eşi kim? mesleği ne? biyografisi ve hayatı hakkında kısa bilgi.


Ömer Çelik 15 Haziran 1968’de Yusuf Ziya ve Dudu çiftinin çocuğu olarak Adana’da doğdu.  Adana Motor Teknik Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde "Türkiye’de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları)" başlıklı yüksek lisans tezini yazarak 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Çelik, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Adana milletvekili olarak meclise girmiştir. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükümeti’nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer almıştır.

Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katılarak başladı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde tekrar meclise girdi. 2002-2013 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi danışmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında bulunan Ertuğrul Günay yerine Çelik getirildi. Erdoğan’ın 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükümeti’nde tekrar Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin parti sözcüsü olarak atandı. Bakanlığı döneminde turist sayısındaki rakamları korunmuştur. Görevini 28 Ağustos 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Ömer Çelik Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Ahmet Davutoğlu’nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti’nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer aldı. Görevi Volkan Bozkır’dan devralan Çelik, Avrupa Birliği’nin Türkiye için tek seçenek olmadığını savunmaktadır.

Ömer Çelik henüz bekar olup, İngilizce bilmektedir.
Devamını Oku..

23 Şubat 2021 Salı

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz kimdir? aslen nereli?

İyi Parti Genel Sekreteri Avukat Uğur Poyraz kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? mesleği ne? biyografisi ve hayatı hakkında kısa bilgi.

İyi Parti Genel Sekreteri Avukat Uğur Poyraz kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? mesleği ne? biyografisi ve hayatı hakkında kısa bilgi.

Katıldığı haber programlarında İyi Parti adına yorumlarda bulunan, Hukukçu Avukat Uğur Poyraz hakkında merak edilenler.

Uğur Poyraz 1977 yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu. Poyraz; ilk, orta ve lise eğitimini Ankara Yükseliş Koleji’nde tamamlamıştır.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Anayasa Hukuku alanında akademik çalışmalar yapan Poyraz; “Çıkar Amaçlı Suç Örgütlerinin Uyum Yasaları Çerçevesinde Anayasal Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Anayasa Hukuku yanı sıra sınırı aşan suçlar ve örgütlü suçlar konularında da uzman olan Poyraz; 20 yıldır kendi kurduğu hukuk şirketi bünyesinde avukatlık yapmaktadır.

Sanayici ve iş insanı olarak turizm ve sağlık alanlarında çeşitli yatırımları bulunan Poyraz; evli ve bir çocuk babasıdır.
Devamını Oku..
next article home