29 Ağustos 2020 Cumartesi

Aşure Günü ne zaman? 2020 Aşure günü duaları ve faziletleri

Aşure günü ne zaman? 2020 Aşure gününün önemi faziletleri nedir? Aşure günüyle ilgili hadisler, Aşure gününde oruç tutmanın hükmü, aşure günü duası, Muharrem ayı aşure günü hakkında bilgiler.

Aşure günü ne zaman? 2020 Aşure gününün önemi faziletleri nedir? Aşure günüyle ilgili hadisler, Aşure gününde oruç tutmanın hükmü, aşure günü duası, Muharrem ayı aşure günü hakkında bilgiler.


AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başlar. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure günü olarak idrak edilecek.

Muharrem ayının onuncu günü “Aşure” diye adlandırılır. Bazı âlimler, bu mübarek güne “Aşure günü” denilmesinin sebebi olarak Muharrem’in 10’una denk gelmesini göstermişlerdir. Nitekim “aşure” Arapça 10 demektir.

Hz. Peygamber s.a.v., 10 Muharrem’de birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını söylemiştir. İbn Abbas r.a.’ın bu konuda aktardıkları şöyledir:

Rasulullah s.a.v. Medine’ye gelince yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve onlara;

– Bu tuttuğunuz oruç nedir, diye sordu. Dediler ki:

– Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde Firavun’u ve adamlarını suda boğdu, İsrailoğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu. Biz de Allah’a şükretmek için bu orucu tutuyoruz, dediler.

Bunun üzerine Rasulullah s.a.v.;

– Ben Musa’ya sizden daha yakınım, buyurarak o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını söyledi. (Buharî, Savm, 69, Enbiyâ, 22)

Ancak Rasulullah s.a.v. Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem’in sadece 10’unda değil, yahudilere muhalefet için bir gün öncesine ya da sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buharî, Savm, 69)

Aşure Gününde Vuku Bulan Hadiseler

Nakledildiğine göre, tarihte Aşure gününe denk gelen pek çok hadise olmuştur. Bunlardan bazıları peygamberlerin başından geçmiştir. Bu sebeple bazı ârifler, bu güne “10” anlamına gelen “Aşure” denilmesinin, Allah Tealâ’nın bu günde 10 peygamberine bazı ihsanlarda bulunmasından kaynaklandığını söylemişlerdir.

Aşure gününde meydana gelen bazı hadiseler şöyledir:

• Hz. Adem a.s.’ın tevbesi Aşure günü kabul olunmuştur.
• Hz. İdris a.s.’ın göğe çıkarılması bu günde vuku bulmuştur.
• Hz. Nuh a.s.’ın gemisi bu günde Cudi Dağı’na oturmuş, Nuh a.s. da şükür için o gün oruç tutmuştur.
• Hz. İbrahim a.s. Aşure gününde doğmuş, kendisine bu günde “Halîlullah” sıfatı verilmiş ve bu günde Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.
• Hz. Yakub a.s.’ın gözleri bu günde açılmıştır.
• Hz. Yusuf a.s. bu gün kuyudan çıkartılmış, yine bu günde zindandan kurtulmuştur.
• Hz. Eyüp a.s. tutulduğu hastalıktan bu günde sıhhat bulmuştur.
• Hz. Yunus a.s. balığın karnından bu gün çıkartılmıştır.
• Hz. Süleyman a.s.’a saltanat bu günde verilmiştir.
• Hz. İsa a.s. bu günde doğmuş ve yine bu günde göklere çıkarılmıştır. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, 5538; el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 5132)

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 1. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır. (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR YAPILACAK İBADETLER NELER?


 • (Farz namazlar dışında nâfile) Namaz (kılmak),
 • Oruç tutmak,
 • Sıla-i rahim (akrabayı arayıp sormak)
 • Sadaka vermek,
 • (Boy abdesti) Gusül (almak),
 • Sürme çekmek,
 • Bir âlimi ziyâret etmek,
 • Bir hastayı ziyaret etmek,
 • Yetim başı sıvazlamak,
 • Çoluk çocuğa cömertlik yapmak,
 • Tırnak kesmek,
 • Bin kere İhlâs Sûresi okumak. (Mâü’l-ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:166-167)
AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?
Aşure günü, en az 10 Müslüman’a birer selâm veya bir Müslüman’a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.

Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek’at namaz kılınır. Her rekatta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn. Salavâtü’l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.

Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınabilir. Her rek’atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed’in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

10 defa şu dua okunur

”Sübhanallahi mil’el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş”

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER
Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah’ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif)

Muharrem Ayı’nda oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah’ u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet’te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn)
Devamını Oku..

28 Ağustos 2020 Cuma

Tövbe nedir? Tövbe İstiğfar duası nasıl yapılır?

Tövbe nedir, Tövbe kelimesi ne anlama gelir? Tövbe istiğfar duası nedir? nasıl okunur? Tövbenin şartları, önemi ve fazileti nedir? İslam’da tövbe etmenin hükmü nedir? Tövbe duası Arapça, (Türkçe) okunuşu ve anlamı hakkında bilgiler..

Tövbe nedir, Tövbe kelimesi ne anlama gelir? Tövbe istiğfar duası nedir? nasıl okunur? Tövbenin şartları, önemi ve fazileti nedir? İslam’da tövbe etmenin hükmü nedir? Tövbe duası Arapça, (Türkçe) okunuşu ve anlamı hakkında bilgiler..

Tövbe “geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak” anlamına gelir ve “dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme” şeklinde tanımlanır. Tövbe kapısı herkese açıktır. Kâfire de, müşriğe de, fasığa da asiye de mücrime de günahkâra da mü’mine de.

Tövbe, bir af dileme olduğundan samîmî pişmanlığın gerçekleşmesi ve affı istenen günahın bir daha yapılmaması husûsundaki kat’î azmi îcâb ettirir.

Bunun için Cenâb-ı Hak şöyle îkaz buyurur:

“…Sakın şeytan, Allâh’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” (Lokmân, 33)

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI KISA

Tövbe ve istiğfârın son derece ehemmiyetli olması sebebiyledir ki rûhî tekâmül için bütün tasavvuf yollarında seherlerdeki evrâd ü ezkâra istiğfâr ile başlanır. En veciz istiğfar cümlesi:

Tövbe İstiğfar Duası Arapça Kısa: “Estağfirullah el-Azîm.”

Tövbe İstiğfar Duası Anlamı:
“Şânı pek yüce olan Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.” ifadesidir.

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI UZUN

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ."

Tövbe İstiğfar Duası Meali: Mağfiretini talep ediyorum Allâh’ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm!

(Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O’na yönelir ve Yüce Zât’ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O’dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.

Kul, “Estağfirullah” sözü ile hatasının farkında olarak, Cenâb-ı Hak’tan hiçlik duygusu içinde bağışlanmayı isterken, yine Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’den nakledilen “Seyyidü’l-İstiğfâr” sözleri ile de Rabbine, yeniden bir kulluk sözü verir. Diğer bir ifadeyle “Elest bezmi”ndeki ahdini tazelemiş olur.
Devamını Oku..

Sınav başarı duası, Kalem duası nasıl okunur?

Sınav başarı duası nedir? Sınavda başarılı olmak için okunabilecek dualar hangileridir? sınavda kolaylık duası, sınav ezber duası nedir? unutkanlığa karşı dua, zihin açıklığı duası ve kalem duası nasıl okunur? kalem duası anlamı nedir?
Sınav başarı duası nedir? Sınavda başarılı olmak için okunabilecek dualar hangileridir? sınavda kolaylık duası, sınav ezber duası nedir? unutkanlığa karşı dua, zihin açıklığı duası ve kalem duası nasıl okunur? kalem duası anlamı nedir? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik..

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.
'Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'

Sınava girerken şu dua okunur: (isra suresi;80)
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."


ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

Sınav başlayınca da şu dua okunur:
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, bi rahmetike esteğisû."


ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."


SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."
 On dokuz defa okunacak.

SINAVDA KOLAYLIK DUASI
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"


ANLAMI: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

SINAV BAŞARI DUASI
Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. 
(Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

ANLAMI: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

KALEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
1.Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne).
2.Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin).
3.Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin).
4.Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin).
5.Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne).
6.Bi eyyikumul meftûn(meftûnu).
7.İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a'lemu bil muhtedîn(muhtedîne).
8.Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne).
9.Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne).
10.Ve lâ tutı' kulle hallâfin mehîn(mehînin).
11.Hemmâzin meşşâin bi nemîm(nemîmin).
12.Mennâın lil hayri mu'tedin esîm(esîmin).
13.Utullin ba'de zâlike zenîm(zenîmin).
14.En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne).
15.İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne).
16.Se nesimuhu alâl hurtûm(hurtûmi).
17.İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti, iz aksemû le yasrimunnehâ musbihîn(musbihîne).
18.Ve lâ yestesnûn(yestesnûne).
19.Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn(nâimûne).
20.Fe asbahat kes sarîm(sarîmi).
21.Fe tenâdev musbihîn(musbihîne).
22.Enıg'dû alâ harsikum in kuntum sârımîn(sârımîne).
23.Fentalekû ve hum yetehâfetûn(yetehâfetûne).
24.En lâ yedhulennehâl yevme aleykum miskîn(miskînun).
25.Ve gadev alâ hardin kâdirîn(kâdirîne).
26.Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûn(dâllûne).
27.Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne).
28.Kâle evsatuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûn(tusebbihûne).
29.Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne).
30.Fe akbele ba'duhum alâ ba'dın yetelâvemûn(yetelâvemûne).
31.Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâgîn(tâgîne).
32.Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn(râgıbûne).
33.Kezâlikel azâb(azâbu), ve le azâbul âhırati ekber(ekberu), lev kânû ya'lemûn(ya'lemûne).
34.İnne lil muttakîne inde rabbihim cennâtin naîm(naîmi).
35.E fe nec'alul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne).
36.Mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne).
37.Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn(tedrusûne).
38.İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn(tehayyerûne).
39.Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum le mâ tahkumûn(tahkumûne).
40.Sel hum eyyuhum bi zâlike zeîm(zeîmun).
41.Em lehum şurakâu, felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn(sâdikîne).
42.Yevme yukşefu an sâkın ve yud'avne ilâs sucûdi fe lâ yestetîûn(yestetîûne).
43.Hâşiaten ebsâruhum terhekuhum zilletun, ve kad kânû yud'avne ilâs sucûdi ve hum sâlimûn(sâlimûne).
44.Fe zernî ve men yukezzibu bi hâzâl hadîs(hadîsi), se nestedricuhum min haysu lâ ya'lemûn(ya'lemûne).
45.Ve umlî lehum, inne keydî metîn(metînun).
46.Em tes'eluhum ecran fe hum min magramin muskalûn(muskalûne).
47.Em inde humul gaybu fe hum yektubûn(yektubûne).
48.Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhıbil hût(hûti), iz nâdâ ve huve mekzûm(mekzûmun).
49.Levlâ en tedârakehu ni'metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun).
50.Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne).
51.Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).
52.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)

Kalem Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)
1. Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,
2. Sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.
3. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır.
4. Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
5. (Sen de) göreceksin, onlar da görecekler,
6. Hanginizde delilik olduğunu yakında .
7. Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir, hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur
8. O halde, (hakikati) yalan sayanlara boyun eğme!
9. Onlar isterler ki, sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
10. Şunların hiçbirine itâat etme :yemin edip duran, aşağılık,
11. (Herkesi) kötüleğen, söz götürüp getiren,
12. Hayra engel olan, mütecâviz ve saldırgan günahkar,
13. Kaba ve kötülükle damgalı,
14. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye (böyle yolunu şaşırmış)
15. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman o, "Öncekilerin masalları!" der.
16. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız (kibirini kırıp rezil edeceğiz).
17. Biz, vaktiyle "bahçe sahipleri" ne belâ verdiğimiz gibi, onlara da belâ verdik. Hani onlar (bahçe sahipleri), sabah olurken (kimse görmeden) onu (mahsullerini) devşireceklerine yemin etmişlerdi.
18. Onlar istisna da etmiyorlardı.
19. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir âfet (ateş) bahçeyi sarıverdi de,
20. Bahçe kapkara kesildi.
21. Sabah olurken birbirlerine seslendiler.
22. "Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsülünüzün başına gidin!" diye.
23. Derken yürüyorlardı; fısıldaşıyorlardı.
24. "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın"diye.
25. (Evet yoksullara yardıma) güçleri yettiği halde, onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmi ile erkenden yola düştüler.
26. Fakat bahçeyi gördüklerinde: Mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız! dediler.
27. Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız!
28. İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size "Rabbinizi tesbih etsenize" dememiş miydim?
29. Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler.
30. Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar.
31. (Nihayet) şöyle dediler: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz.
32. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz (artık) Rabbimizi(O'nun hoşnutluğunu) arzuluyoruz.
33. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi!
34. Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.
35. Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?
36. Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?
37. Yoksa size ait bir kitap var da, (bu bâtıl inanışları) onda mı okuyorsunuz?
38. Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)?
39. Yoksa, "Ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?
40. Sor onlara: Bu iddiayı onların hangisi savunacak?
41. Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını!
42. O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.
43. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı).
44. (Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur'an'ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz.
45. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır!
46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
47. Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar?
48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.
49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.
50. Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.
51. O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler.

52. Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.
Devamını Oku..

23 Haziran 2020 Salı

Evden çıkarken okunacak dua, Eve girerken okunacak dua nedir?

Evden çıkarken okunacak dua hangisidir? Evden çıkarken Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ettiği dua nedir? Eve girerken okunması tavsiye edilen dua nasıldır?

Evden çıkarken okunacak dua hangisidir? Evden çıkarken Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ettiği dua nedir? Eve girerken okunması tavsiye edilen dua nasıldır?

Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) evinden çıkarken okuduğu dua şöyledir:

“Bismillâh. Tevekkeltü alellah. Allahümme innî eûzü en udille ev udalle. Ev ezille, ev üzelle. Ev ezlime, ev uzleme. Ev echele, ev yüchele aleyye.”

ANLAMI: “Allah’ın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a tevekkül ediyorum. Allah’ım, doğru yoldan sapmaktan, başkalarını saptırmaktan; hataya düşmekten, başkalarını da düşürmekten; haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik ve cahillik etmekten, yahut bunlara maruz kalmaktan sana sığınırım.”

Evden çıkarken okunacak bir diğer kısa duâ da şudur:
“Bismillâh tevekkeltü alallâh. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”
ANLAMI: “Allah’ın ismiyle (Allah’ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. (O’na dayanıyor, O’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur.”

Bir kimse evine girerken şu duâyı okur:

“Allahümme inni es’elüke hayra’l-mevleci ve hayra’l-mahrec. Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi harecnâ ve alellâhi -Rabbine- tevekkelnâ.”

ANLAMI: “Allah’ım! (Evime) her giriş ve çıkışımda senden hayır ve iyilik dilerim. (Hayırlı bir şekilde girmeyi ve hayırlı bir şekilde çıkmayı istiyorum) Allah’ım senin mübarek adını anarak (Bismillâh diyerek evimizden) çıktık. Rabbimiz Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik (Sana dayanıp, sana güvendik).”
Devamını Oku..

31 Mayıs 2020 Pazar

Fecr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu, anlamı ve faziletleri

Fecr Suresi Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri, Fecr Suresi niçin okunur? Fecr Suresi Arapça Yazılışı Okunuşu, Fecr Suresi faziletleri..


Fecr Suresi Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri, Fecr Suresi niçin okunur? Fecr Suresi Arapça Yazılışı Okunuşu, Fecr Suresi faziletleri..

Fecr Suresi, Allah’ın kullarını sürekli olarak gözlemlediğini ve inanlara nasıl ki cennet müjdesi varsa inanmayan müşrikler için de cehennem azabı olduğu anlatmaktadır. Fecr Suresinde Allah’ın insanları yoklukla olduğu gibi varlıkla da imtihan ettiğini ve her koşulda Allah’a şükrederek O’nun merhametine sığınılması gerektiği dersleri çıkarılır.

Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz (s.a.s) aracılıyla insanlara indirilmeye başlamıştır. Her ayetin belli bir nedene bağlı olarak Allah (c.c) tarafından gönderilmiştir. Fecr Suresi ise gönderilen 10. Suredir. 30 ayetten oluşan sure, Mekke’de indirilmiştir. İsmini ilk ayette yer alan fecr kelimesinden almaktadır. Fecr, kelime anlamı olarak ‘tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı’ demektir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Fecr Suresi ile ilgili şu sözleri söylediği rivayet edilir: "Her kim Fecr Suresini Ramazan’ın ilk on günü, Zilhicce ve Muharrem’in ilk on günü okursa, Allah’u Teala onun günahlarını bağışlar. Bu günlerin dışında okunursa, kıyamet gününde kendisine nur olur."

FECR SURESİ FAZİLETLERİ
 • Beladan ve kazadan muhafaza eder.
 • Başka kimselerin gazabından korur.
 • Kötülükten ve musibetten korunmak için her gün 7 defa okunması tavsiye edilir.
 • Ramazan ayında okunursa Allah tarafından günahlar affolunur.
 • Fecr Suresini okumayı alışkanlık haline getirmek, kıyamet günü o kişi nurlanır şeklinde rivayet edilir.

FECR SURESİ ARAPÇA

Fecr Suresi Arapça Yazılışı Okunuşu
Fecr Suresi Arapça Yazılışı Okunuşu

FECR SURESİ OKUNUŞU

1. Vel-fecr(i)
2. Ve leyâlin ‘aşr(in)
3. Ve-şşef’i vel-vetr(i)
4. Velleyli iżâ yesr(i)
5. Hel fî żâlike kasemun liżî hicr(in)
6. Elem tera keyfe fe’ale rabbuke bi’âd(in)
7. İrame żâti-l’imâd(i)
8. Elletî lem yuḣlak miśluhâ fî-lbilâd(i)
9. Ve śemûde-lleżîne câbû-ssaḣra bil-vâd(i)
10. Ve fir’avne żî-l-evtâd(i)
11. Elleżîne taġav fî-lbilâd(i)
12. Fe-ekśerû fîhâ-lfesâd(e)
13. Fesabbe ‘aleyhim rabbuke sevta ‘ażâb(in)
14. İnne rabbeke lebilmirsâd(i)
15. Fe-emmâ-l-insânu iżâ mâ-btelâhu rabbuhu fe-ekramehu ve na’’amehu feyekûlu rabbî ekramen(i)
16. Ve emmâ iżâ mâ-btelâhu fekadera ‘aleyhi rizkahu feyekûlu rabbî ehânen(i)
17. Kellâ(s) bel lâ tukrimûne-lyetîm(e)
18. Velâ tehâddûne ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i)
19. Ve te/kulûne-tturâśe eklen lemmâ(n)
20. Ve tuhibbûne-lmâle hubben cemmâ(n)
21. Kellâ iżâ dukketi-l-ardu dekken dekkâ(n)
22. Ve câe rabbuke vel-meleku saffen saffâ(n)
23. Ve cî-e yevme-iżin bi-cehennem(e)(c) yevme-iżin yeteżekkeru-l-insânu ve ennâ lehu-żżikrâ
24. Yekûlu yâ leytenî kaddemtu lihayâtî
25. Feyevme-iżin lâ yu’ażżibu ‘ażâbehu ehad(un)
26. Velâ yûśiku ve śâkahu ehad(un)
27. Yâ eyyetuhâ-nnefsu-lmutme-inne(tu)
28. İrci’î ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye(ten)
29. Fedḣulî fî ‘ibâdî
30. Vedḣulî cennetî

FECR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

1. Yemin olsun fecre,
2. On geceye,
3. Çifte ve teke,
4. Geçip gitmekte olan geceye!
5. Akıl sahibi olanlar için, bunlarda gerçeği kanıtlayan bir yemin değeri var, değil mi?
6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
7. Yüksek binalarla dolu İrem’e?
8. Ki, beldeler arasında onun eşi benzeri yaratılmamıştı.
9. Vâdilerde kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semûd kavmine?
10. Büyük saltanat ve çok sağlam kaleler sahibi Firavun’a?
11. Bunların hepsi, yaşadıkları ülkelerde azdıkça azdılar.
12. Taşkınlıklarıyla oralarda çokça bozgunculuk yaptılar.
13. Bu yüzden Rabbin onlar üzerine azap kamçıları yağdırdı.
14. Çünkü Rabbin, kullarını devamlı sûrette gözetlemektedir.
15. Ama insan, Rabbi onu varlıkla sınayıp da kendisine ikramda bulunduğu ve bol bol nimetler verdiği zaman: “Rabbim beni şerefli kıldı” der.
16. Buna karşılık onu darlıkla sınayıp da rızkını kısıverince: “Rab¬bim beni rezil, perişan etti” der.
17. Hayır! Doğrusu siz, Allah’tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz yetîme değer vermiyor, ona ikram etmiyorsunuz.
18. Muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
19. Mirastan ne gelse, helâl-haram demeden alabildiğine yiyorsunuz.
20. Malı mülkü de sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz.
21. Hayır! Böyle yapmayın! Yeryüzü birbiri ardınca şiddetle sarsılıp toz-toprak, dümdüz olduğu,
22. Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman!
23. O gün cehennem de bütün dehşetiyle getirilir. İnsan o gün, tüm yaptıklarını birer birer hatırlar; ama bu hatırlamanın ona ne faydası olur ki?
24. Ölümcül bir pişmanlık içinde: “Keşke sağlığımda şu ebedî hayatım için bir hazırlık yapmış olsaydım” der.
25. O gün Allah’ın vereceği azabı hiç kimse veremez.
26. O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.
27. Ey kâmil bir iman ve sâlih amellerle huzûra ermiş nefis!
28. Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön!
29. Dürüst ve samimi kullarımın arasına katıl!
30. Cennetime gir!
Devamını Oku..

3 Mayıs 2020 Pazar

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim fazileti.

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ne demektir? la havle vela kuvvete fazileti La havle duası anlamı nedir? Faziletleri nelerdir? Kaç kere okunmalı? Arapça ve Türkçe okunuşu, yazılışı

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ne demektir? la havle vela kuvvete fazileti La havle duası anlamı nedir? Faziletleri nelerdir? Kaç kere okunmalı? Arapça ve Türkçe okunuşu, yazılışı hakkında bilgiler..

Çok büyük bir dua ve zikir olan La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duasını okumakta büyük faziletler vardır. Birçok derde deva olan bu dua sıkıntıda olan kul ile rahmeti sonsuz Yüce Mevla’sı arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Görülen zulüm, afet, sihir, büyü, sıkıntıdan ve sayamayacağımız kadar birçok konuda bu dua çok tesirli ve faydalıdır. Bir kulun tek yapması gereken samimi bir kalp ile yüce Mevlasına ulaştırmaktır.

Zira hiç bir iş Mevla’mıza güç değildir ve Yüce Mevla’mız şüphe yok ki kullarını çok sevmektedir. Bu büyük dua ise bu yardıma güzel bir vesile olmaktadır.

Arapça Yazılışı: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

Türkçe okunuşu ise şöyledir:
LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM.

Bu güzel duanın anlamı ise şöyledir:

“BÜTÜN GÜÇ VE KUVVET, YALNIZCA EN YÜCE VE EN BÜYÜK OLAN ALLAH’IN (C.C.) YARDIMIYLA ELDE EDİLİR.”

Bir kul bu duayı okuyarak yüce Mevlamıza şunları ifade etmektedir: “Yüce Allah’ım! Senin sonsuz yardımın olmadan ben asla bir şey başaramam. Ve bu aciz kulunun senden başka dayanacağı, yardım dileceği bir şeyi yoktur”

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim kaç kere okunmalı
?

Bir çok İslam alimi bu büyük dua hakkında çeşitli uygulamalar belirtmektedir. La havle vela kuvvete duasının okuma adeti hakkında alimlerimiz tarafından en yaygın okunma şekli 1000 kere okunmak şeklindedir. Tabi gönülden geldiğince söylenebilir ki gönülden geldiğince söylemekte de ayrı bir güzellik vardır. Örneğin sıkıntılı bir durum olduğunda veya sinir hali olduğunda ve hatta büyü, sihir, muska gibi şeylerden korkulduğunda söylemekte hayırlar vardır.

Hz.Peygamber Aleyhisselam, Hz.Ali Efendimize hitaben şöyle buyurmuştur:

“Ya Ali! her ne zaman bir darlğa ve sıkıntıya düşersen,bir bela ve musibete uğrarsan şöyle dua et.”

“Bismillahirrahmanirrahıym.Vela havle vela kuvvete İlla billahil aliyyil”Azıym.”

Bu dua (99) derde devadır. Bunlardan en küçüğü kalpteki sıkıntıdır.

Mesela gönül sıkıntısını hiç bir maddi ilaç gidermez; O zaman bunun ilacı duadır.

Her kim günde 100 defa okursa fakirlik ve yoksulluk yüzü görmez. Kazancında bereket, rızkında bolluk olur.

Yatarken söylemelerinde dünya belaları ve musibetleri kendisinden uzaklaşır.

Sabahleyin söylemelerinde Cenab-ı Hakkın gazabından emin olurlar.  Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermeye namzed ve hak kazanırlar.
Devamını Oku..

28 Nisan 2020 Salı

Vesvese nedir? Vesveseden kurtulma duası

Vesvese nedir? Vesveseden kurtulma duası nasıl okunur?

Vesvese, lügatta “şeytanın insan kalbine attığı şüphe, tereddüt, kuruntu, aslı olmayan durumlar; hışırtı, fısıltı gibi gizli sesler” demektir.

Vesvese ne demektir?
Şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir.

Biraz daha bu tanımı açarsak, vesvesenin anlamı, insanın kalbine ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. “Zelzele” kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, “vesvese” kelimesinde de yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu çalışmaya vesvese, vesveseyi verene de vesvas denir.

Nas suresinde “min şerri-l vesvâsil hannâs” buyurularak vesvese veren hannâsın şerrinden Allah’a sığınmamız emredilmiştir. Vesvâsın vesvese veren olduğunu öğrendik, ayette geçen hannâs ise açığa çıktıktan sonra saklanan veya ileri çıkıp geri çekilendir. Bu işi çokça yapan hannâs ismini alır. O hâlde “vesvâsil hannâs” ikisi birlikte şu manaya gelir: Vesveseyi veren ve geri çekilen, tekrar tekrar vesvese vermeye çalışan; birincisinde başaramadığında vesvese vermek için ikinci, üçüncü, dördüncü defa ve daha fazla gelendir.

Yine “min şerri-l vesvâsil hannâs” ifadesinden vesvesenin şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır. Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir. Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Vesvese verenden Allah’a sığınmanın anlamı, Allah’ın henüz başlangıçta şerri yok etmesini dilemektir. Bu konuda Kur’an şöyle emreder:

“Eğer şeytanın seni kışkırttığını hissedersen Allah’a sığın.”

Evet, vesvese musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner.

Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür.

Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmazsan hafif olur, gizli kalır.

Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider.

Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehalet onu davet eder, ilim onu yok eder.

Tanımazsan gelir, tanırsan gider.

Vesveseden kurtulma duası

Ebû Hureyre anlatıyor:

Hazret-i Peygamber’in ashâbından bir kısmı, ona sordular:
-Ya Resûlallah! Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağını düşünüyoruz. Ne dersin bu duruma?

Peygamberimiz:
- Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz? diye sordu.
- evet denince:
- İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese imanımıza zarar vermez) buyurdu. (Müslim)

Denildi ki:
-Ey Allah’ın Resûlü! Bazılarımızın içinden öyle sesler işitiyor ki, onu bilerek söylemekten kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten atılmayı tercih eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)

Peygamberimiz cevaben:
- "Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın kendisidir. buyurdu.” (İbn-Mes’ud’dan)

Vesvese için Kur’an-ı Kerim’den dua:

“Ve kul:Rabbi,eûzü bike min hemezâti’ş-şeyâtin.Ve eûzü bike rabbi en yahdurûn.” (Mü’minün,23/97-98)

Anlamı: “De ki: Yâ Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından Sana sığınırım!”
Devamını Oku..

16 Mart 2020 Pazartesi

Lâ ilahe illallahul melikül Hakkul Mübin Duası Anlamı ve Fazileti

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin Anlamı ve Fazileti

Günde 100 kere okunan "Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin" zikri faziletleri nelerdir? anlamı nedir? Arapça ve Türkçe Yazılışı, Fazileti ve hakkındaki hadisler

Günde 100 kere okunan “Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin” zikri ne demek, anlamı nedir? Arapça ve Türkçe Yazılışı, Fazileti ve hakkındaki hadisler

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim günde (sabah ve akşam en az) 100 kere “Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin” yani “Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane mülk sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.“ derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.”

Hz. Ali (r.a)’dan Rivayetle Resulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

“Bir kimse günde yüz (100) defa ‘Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin‘ derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş yani kendisine çekmiş ve Cennetin de kapısını çalmış olur” (Zebidi, İthaf, 5/131)



Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin ne demek?

Lâ ilâhe illallâh: Allah’tan başka ilah yoktur.
el Melik: Bütün varlıkların gerçek sahibi olan Melik olan Allah
el Hakk: Hak ve adaletle hükmeden ve her haklıya hakkını veren Hakk olan Allah
el Mübin: Varlık ve birliği çok açık olan ve her şeyi açıklayan Mübin olan Allah

Vaadine sadık ve emin olan Hz. Muhammed (a.s.m) O’nun resûlüdür.

Arapça Yazılışı – Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

لَااِلٰهَ اِلاَّالله ُ اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ اْلاَمِين


Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn

Anlamı: ”Apaçık gerçeğin sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın Rasulüdür.”

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin Fazileti, Faydaları ve Sırları
 • Her gün 100 veya 1000 defa okuyanın dilekleri kabul olur.
 • Bu tesbih her gün okuyan Kelime-i tevhid sevabı alır.
 • Her gün 100 okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir.
 • Her gün 100 defa okuyan mal- mülk sahibi olur.
 • Fakirlikten kurtulur zenginleşir.
 • Özellikle Cuma günü herhangi bir saatte 200 defa okuyanın dünya ve ahiret istekleri kabul olur. Her gün 100 defa okuyan rızık darlığı çekmez. Kaynak: Ramuz el Ehadis S. 433
Devamını Oku..

7 Ayet vardır ki, Gök yere inse bunları okuyan kurtulur!

7 Ayet vardır ki, Gök yere inse bunları okuyan kurtulur!

Kur'an'da 7 Ayet-i Kerîme vardır ve bunların bir takım sırları ve hikmetleri bulunmaktadır. Bilinen bazı sırları ve hikmetleri şöyledir.

Kur’an’da 7 Ayet-i Kerîme vardır ve bunların bir takım sırları, fazileti ve hikmetleri bulunmaktadır. Bilinen bazı sırları ve hikmetleri şöyledir.

Muaz bin Cebel Hazretleri’nden nakledilen bir rivayete göre;
Kur’an’da 7 Ayet-i Kerîme vardır ve bunların bir takım sırları ve hikmetleri bulunmaktadır. Bilinen bazı sırları ve hikmetleri şöyledir:

 • Bir mü’min bunları abdestli olarak yazıp üzerinde taşırsa, bütün canlı mahlûkatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur ve o kimse hakkında herhangi kötü bir kelime sarf edemezler.
 • Bu ayetleri taşıyan kimseyi her gören sever, onu taltif eder ve taleplerini de severek yerine getirir.
 • Üzerinde bulunan dünya ve ahrete ait her çeşit üzüntü gam ve kederleri yok olur.
 • Kimse ona zarar veremeyeceği gibi bu ayetlerin bereketiyle bütün düşmanlarına galip gelir.
 • İmam Şehabettin’in “FEVAİD” adlı eserinde Kâ’bü’l-Ahbar (r.a) dan naklettiği bir rivayete göre şöyle demiştir: “Bu ayetleri okuduğum zaman gökyüzü yere inse ve yerle gök birbiri üstüne kapansa bana herhangi bir zarar olur diye hiç endişe duymam. Yüce Allah bana, bu ayetler sebebiyle bir çıkış yolu gösterip beni kurtarır.”
 • Yine Ka’bü’l-Ahbar (r.a.) diyor ki: “Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun.” (Mecmeatü’l-Ahzab)
 • Bir hadisi şerifte nakledildiğine göre “Bir mü’min, abdestli olarak ve inanarak bu 7 ayeti okumaya devam ederse, gökten dünyaya Uhut dağı büyüklüğünde azap ve belalar yağsa, bu ayetleri okuyan kimseye hiçbir zarar isabet etmez ve bütün belaları üzerinden kovar.”
 • İmam Şehabettin, Hz. Ali (r.a) den yaptığı bir rivayet şöyledir: “Her kim bu ayetleri sabah ve akşam okumaya devam ederse Allah o kimseyi zamanın hilelerinden düşmanların ve hasetçilerin kurdukları tuzaklardan ve her çeşit şer ve belalardan korur ve kendini himayesi altına alır”
 • Bu ayetleri okuyan ve iyi bir saatte yazıp üzerinde taşıyan, kendini akla hayale gelen ve gelmeyen bin türlü fitne fesat ve belalara karşı bir kale içerisine girmiş gibi, koruma altına alır. Bu ayetler inananlar için bir zırhtır.

7 Ayet Şunlardır:
 1. Tevbe Sûresinin 51. âyeti
 2. Yûnus Sûresinin 107. âyeti
 3. Hûd Sûresinin 6. âyeti
 4. Hûd Sûresinin 56.âyeti
 5. Ankebût Sûresinin 60. âyeti
 6. Fâtır Sûresinin 2. âyeti
 7. Zümer Sûresinin 38. âyeti
7 Ayetler Okunuşu
7 Ayet Arapça ve Türkçe Okunuşu ve Anlamı

1 – Tevbe Suresi 51. Ayet

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).

De ki: “Allah’ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez. O, bizim Mevlâ’mızdır.” Ve artık mü’minler, Allah’a tevekkül etsinler.

2 – Yûnus Suresi 107. Ayet

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾
Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

3 – Hûd Suresi 6. Ayet

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

Ve mâ min dâbbetin fîl ardı illâ alâllâhi rızkuhâ ve ya’lemu mustekarrahâ ve mustevdeahâ, kullun fî kitâbin mubîn(mubînin).

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır.

4 – Hûd Suresi 56. Ayet

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).

“İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.”

5 – Ankebût Suresi 60. Ayet

وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm(alîmu).

Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

6 – Fâtır Suresi 2. Ayet

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dihî, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

7 – Zümer Suresi 38. Ayet

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

Ve le in seeltehum men halakas semâvâti vel arda le yekûlunnallâhu, kul e fe raeytum mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhu bi durrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev erâdenî bi rahmetin hel hunne mumsikâtu rahmetihi, kul hasbiyallâhu, aleyhi yetevekkelul mutevekkılûn(mutevekkılûne).

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini engelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.”
Devamını Oku..

15 Mart 2020 Pazar

Bulaşıcı Hastalıktan Korunmak için Şifa Duaları

Bulaşıcı Hastalıktan Korunma Duaları

Virüsten korunmak için okunacak dua! Şifa veren duaların hastalıklar üzerinde etkili olduğunu çoğu kişi deneyimlemiştir. Birçok kişi hasta olduğunda tedavi sürecindeyken dua etmeyide ihmal etmez. Birçok kişi Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs'ün Türkiye'de de kendini göstermesi birçok kişi önlem almaya devam ediyor. Hasta olunca hangi duaların okunacağı merakla araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Virüsten korunmak için okunacak dua! En faziletli şifa duası! Hastalıktan korunmak için okunacak dua!

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA!

Türkçe Okunuşu: "Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame."

Anlamı:
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Hz. Aişe’den (radıyallahu anh) rivayete göre Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talep edildiği zaman:

Türkçe Okunuşu: "Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina."

Anlamı: Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.»” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

İbn Abbas’dan (radıyallahu anh) rivayete göre Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip:

“ – Ya Resûlallah, ben sar’a illetine duçar oluyorum. Hem de sar’a hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ’ya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz kadına hitaben:

“ – Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim,” buyurdu.

Sonra o hâtûn:

“ – Yâ Resûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a hâlinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz” dedi.

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

Anlamı: Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

Türkçe Okunuşu: "Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu."

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril (aleyhisselam) tedavi eder ve:

Türkçe Okunuşu: "Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke."

Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Türkçe Okunuşu: "Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake."

Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min yedi defa: "Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke."

Anlamı: Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!»” derse muhakkak afiyet bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)
Devamını Oku..

12 Mart 2020 Perşembe

İsm-i Celil Duası Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

İsm-i Celil Duası anlamı nedir? Sabah, Akşam sıkıntı zamanlarında okunan Allah’u Teala’nın El-Celil ismi ile yapılan sığınma duası, fazileti, ismi celil duası türkçe okunuşu, ismi celil ne demek ismi celil duası arapça ismi celil duası oku ismi celil anlami tesbih adedi tesbih niyeti ismi azam celil duası

İsm-i Celil Duası anlamı nedir? Sabah, Akşam sıkıntı zamanlarında okunan Allah’u Teala’nın El-Celil ismi ile yapılan sığınma duası, fazileti, ismi celil duası türkçe okunuşu, ismi celil ne demek ismi celil duası arapça ismi celil duası oku ismi celil anlami tesbih adedi tesbih niyeti ismi azam celil duası

İsm-i Celil Duası

İsm-i Celil duası sıkıntılı zamanlarda ihlâs ile akşam ve sabah saatlerinde yapılır. İsm-i Celil Duası, Cenab-ı Hakk’a sığınma, yalvarma ve yakarma olarak yapılan ism-i Azam dualarındandır. Bu duanın tesiri çok büyüktür. Mümkün ise bu duayı abdest ile okumalı ve ihlâsla devam edilmelidir.

İsm-i Celil Duası Fazileti
İsm-i Celil duasını ihlâs ile okuyan ve okumaya devam eden kimsenin sıkıntıları Allah’ın izni ile gider, okuyan kişinin gönlü ve kalbi nurlanır.

İsm-i Celil duası yani diğer ismiyle İsm-i Azam duası sıkıntılı zamanlarda akşam ve sabah saatlerinde yapılır. Bu dua Cenab-ı Hakk’a sığınma yakarma ve yalvarma olarak yapılır. Bu duanın tesiri çok büyüktür.

İsm-i Celil duasını okuyan kimseye 360 Hac sevabı yazılır.

İsm-i Celil duasını okuyan kimseye 360 Kur’an Hatmi sevabı yazılır. Dünyevi sıkıntıları giderilir.

Bir rivayete göre; Peygamber efendimize (s.a.v.) bu duayi Cebrail (a.s.) getirmiş ve demiştir ki;

“Ya Muhammed bu duayı hayatında 1 defa okuyan üzerinden fakirlik kalkar. Münker ve nekirin suallerinden emin olur. Kötü ölümden kurtulur. Cehennem ateşinden kurtulur. Kabir azabından emin olur.”


El-Celil Arapça Yazılışı: الجليل

El-Celîl Esması Anlamı
Hiddetli, Celîl, büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır. Celal ve azamet sahibi olan, ululuk sâhibi olan anlamlarına gelmektedir.

ismi celil duası arapça yazılışı

İsm-i Celil Duası Nasıl Yapılır?
Cenab-ı Hakk’ın Celil esmasının duası, Allahu Teala’nın güzel isimlerinden oluşan yalvarma, affedilmeye vesile olan güzel bir duadır.

İsm-i Celil Duasını Okumaya Başlarken

3 Kere Salavat
3 Kere Estağfurullah Aziyme ve Etubi ileyh (sonra duayı okumaya başlanır)

İsm-i Celil Duası Arapça Okunuşu

Bismillahirrahirrahmanirrahim
La ilahe illallahül Celilül Cebbar
La ilahe illallahül Vahidül Kahhar
La ilahe illallahül Muttaliğüssettar
La ilahe illallahül Halikulleyli vennehar
La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehü ilahen vahiden va nahnü lehü abidun
La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehü ilahen vahiden ve nahnü lehü hamidun
La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehü ilahen vahiden ve nahnü lehü şakirun
La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehü Muhammedun Resulullah, ya Hayyu ya Kayyumu ve salavatullahi ala hayri halkıhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain
Allamümmağfirli ya A
llah ya Allah ya Allah
Bi rahmetike ya Erhamerrahimin

İsm-i Celil Duası Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Şanı yüce ve cebbar olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Bir ve kahhar olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Her şeye vâkıf olan ve ayıpları örten Allah’tan başka ilâh yoktur.
Gece ve gündüzün yaratıcısı olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur; O tek ilahtır. Biz O’nun kullarıyız.
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilâh yoktur.
O tek ilahtır. Biz O’na hamd ederiz.
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilâh yoktur.
O tek ilahtır. Biz O’na şükrederiz.
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Muhammed (s.a.v.)’de Allah’ın Resulüdür.
Ey diri ve kayyum olan! Allah’ın rahmeti, yarattıklarının en hayırlısı olan Muhammed (s.a.v.)’in, onun ailesinin ve arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun.
Ben şahitlik ederim ki Sen Rabsın ve yaratıcısın.
Allah’ım beni bağışla. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi.
Devamını Oku..

26 Ocak 2020 Pazar

Deprem Duası nedir? Türkçe Arapça okunuşu nasıldır?

Deprem duası nedir? zelzele duası, deprem anında okunacak deprem duası arapça türkçe okunuşu nasıldır? deprem duası cübbeli, nihat hatipoğlu deprem duası video izle..

Deprem duası nedir? zelzele duası, deprem anında okunacak deprem duası arapça türkçe okunuşu nasıldır? deprem duası cübbeli, nihat hatipoğlu deprem duası video izle.. 

Zelzele Duası:
Okunuşu: “Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

Manası: “Allahım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelebilecek, afetlerden (zelzele gibi) felaketlerden azametine sığınırım.”

Açıklama: Yüce Peygamberimizin (s.a.v) öğretmiş olduğu bu duayı okumuş olan kimse, altı cihetten (önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden ve altından) gelebilecek felaketlerden, bela ve kazalardan Allah’ın yüce kudret ve azametine sığınmış olur.

Deprem anında okunması gereken dualar
Deprem, sel, kasırga gibi felaketler anında dua mü'minin en önemli sığınağı. İlahiyatçılar deprem anında, korunmak için öncesinde ve sonrasında Salâten Tûncina duasının okunabileceğini söylüyor. Günlük virdlerimiz arasında olan salavat-ı şeriflerimize ehemmiyet vermeli. Peygamberimiz'in (s.a.v) bu tarz felaketler için yaptığı dualardan bazıları şunlar:

- Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik.
(Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

- Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai.
(İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

- Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ
Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

Deprem Duası nedir? Türkçe Arapça okunuşu nasıldır?


Nihat Hatipoğlu Deprem Duası İZLE..
Devamını Oku..

7 Ocak 2020 Salı

Yolculukta okunacak dualar, Yolculuk Duası

Yolculukta okunacak dualar, Yolculuk Duası

Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki: Evden çıkarken “Ayet-el kürsi”yi okuyan, eve dönünceye kadar belalardan emin olur.

Hadis-i şerifte buyruluyor ki: “Evinden çıkarken “Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah” diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.”

Anlamı: Allah’ın ismiyle (Allah’ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. (O’na dayanıyor, O’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur.

Besmele çekerek “Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim” (Hud 41) ayet-i kerimesini okursa, otobüs, tren, taksi gibi her vasıtaya binerken okuyanın kazadan, beladan, boğulmaktan korunacağı da bildirilmiştir.

Anlamı: (Nuh), “Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” dedi.

Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. ayet-i kerimesini okuyanın boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubi)

Okunuşu: “Ve mâ kaderûllâhe hakka kadrihî vel ardu cemîan kabdatuhu yevmel kıyâmeti ves semâvâtu matviyyâtun bi yemînihi, subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn (yuşrikûne).”

Anlamı: Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir. Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

Yolculuğa çıkan iki rekat namaz kılmalı ve sadaka vermelidir! Zahid EbülHasen-i Gazvi hazretleri, “Yolculuğa çıkarken, Liilafiyi (Kureyş Suresi) okuyan, bütün kötülüklerden emin olur” buyurdu.

Yolculukta ve Öncesinde Okunacak Dualar:
Bu dua yolculuğa çıkarken, belalardan ve kötülüklerden korunmak için okunmalıdır.
“Allahümme inni e’uzü bike min va’sais seferi ve Kabetil münkalebi vel’havri ba’del kevri ve da’veti’l mazlum”

Anlamı:
“Allah’ım! yolculuğumun meşakkatinden, döndükten sonra kötü olaylarla karşılaşmaktan, görünce geri kalmaktan ve mazlumun bedduasını almaktan sana sığınırım.”

Bu sureler okunurken hem başında, hem sonunda besmele çekmek gerekir.
Peygamberimiz yolculuğa çıktığı zaman buyururlardı ki; “Bir sefere çıktığında arkadaşlarının içinde en güzel ve azığı en fazla olan kimse olmak ister misin ey Cubeyr? Öyleyse bu beş sureyi oku: “Kafirun, İhlas, Nasr, Nas ve Felak suresi”

Allah (c.c.) hayırlı yolculuklar ihsan eylesin. Amin.
Devamını Oku..

4 Ocak 2020 Cumartesi

Bismillahillezi lâ yedurru.. Duası Anlamı ve Faziletleri

Bismillahillezi lâ yedurru.. Duası Anlamı ve Faziletleri

Sabah-akşam 3 defa okunması tavsiye edilmiş olan “Bismillahillezi lâ yedurru..” Duası, Arapça-Türkçe Okunuşu, Anlamı, Havassı ve Fazileti

Bismillahillezi Duasının Türkçe Okunuşu
“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

Bismillahillezi Duasının Arapça Yazılışı
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

Bismillahillezi Duasının Arapça Okunuşu
“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

Bismillahillezi Duasının Anlamı
Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. (İbni Mace)

Bismillahillezi Duasının Rivayeti
Ebân b. Osman (radıyallahu anh)’ın naklettiğine göre Hz. Osman (radıyallahu anh), Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Kim akşamleyin üç kere;
Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym diyerek dua ederse, sabaha kadar apansızın bir bela kendisine isabet etmez. Kim de sabahleyin üç kere (aynı şekilde) dua ederse, akşama kadar aniden bir musibetle ve belayla karşılaşmaz.” (Müslim, Zikr, 37)

“Bismillahillezi lâ yedurru” Duasının Fazileti (Korunma Duası)

İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebeleri ile uzak bir diyara yolculuk ederken, gece, bir handa kaldılar. “Bu gece bir bela zuhur edecektir. (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim) duasını üç defa okuyun.” buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Eğer kendinize büyü yapıldığını, haset edildiğini düşünüyorsanız sabah-akşam üçer kez bu duayı zikredin.

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Bu duayı sabah üç kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.” (İbni Mace)

Hiç bir kul yoktur ki, her günün sabahı ve her gecenin akşamında üç kere: “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil ardı velâ fissemâ’ ve hüve semî’ul alim.” desin de sonra ona bir şey zarar versin.
Ravi: Hz. Osman (r.a.)

Bu duayı sabah-akşam 3 defa okuyana hiç bir şey zarar veremez

“Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi’ul Aliym.”

MANASI:
Yüce Allah’in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki O’nun mübârek ismiyle hareket edildiği (O’nun ismi söylendiği) vakit yerde ve gökte hiçbir şey okuyana zarar veremez. O yüce Allah her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir.

Yukarıdaki dua sabah ve aksam 3 defa okunması çok faziletlidir.

Bu Duanın Havassı: Enes bin Malik’e (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki: “Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.”

Enes bin Mâlik’e RA Peygamberimizin (s.a.v) öğrettiği çok tesirli bir dua:

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH ‘tan (Celle Celaluhu) korksun .

Başta zalim devlet başkanı şeytan cin ve insanların şerrinden büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH ‘ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman’dan (RA) bildirildiğine göre ani belalardan da korunur. Ayrıca Zehir verilse tesir etmez ALLAH ‘ın izniyle (hergün okumak lazımdır)

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim” duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez. [İbni Mace]
Devamını Oku..

1 Aralık 2019 Pazar

Mahkeme Duası nedir? nasıl okunur?

Mahkeme Duası nedir? nasıl okunur?

Mahkeme duası, Hak ve hukuka yasalara uygunluk ve doğruluk duygusunun insanın içinde olması gereken özelliklerden biri olmasına rağmen bazen bunu mahkemeler yolu ile çözme yoluna gideriz. Haklı isek, mahkeme sonucunu alana kadar içimiz içimizi kemirir. Tabi ki mahkeme sürecinin de uzun bir süreç olması göz önüne alındığında sabırsızlığımız ve endişemiz artar. Hayatta yaşanabilecek, belki de en kötü şey haklı olduğumuz halde hakkımızın yenmesi ve bunu ispat edemiyor olmamızdır. Ama inançlı bir insan yanında her zaman Allah'ın olduğunu ve adaletin er geç tecelli edeceğini bilir. Ve dualarını da bu yönde yaparak kendisini son derece rahatlatır. İçten ve samimi bir kalp ile yapılan mahkeme duası eğer ki haklı olan siz iseniz mutlaka yerini bulacaktır. Allah adalet konusunda o kadar adildir ki mutlaka haklı ile haksızı ayırır ve aynı kefeye koymaz. Bazen haklı olsanız bile haksız çıktığınız durumlar olabilir, böyle durumlarda inancı kaybetmeden sizin olanın size geri döneceğini bilmelisiniz. Bazen bu zaman dilimi kısa bazen de çok uzun sürebilir. Önemli olan sizin kendinizi bilmeniz ve Allah'tan ona göre istemenizdir. Haksız olduğunuz durumlarda Allah'tan istemek size bir fayda sağlamayacaktır.

Mahkeme duası nedir?
Allah'ın en güzel esmalarından biri olan "El-Adil" tam ve sonsuz mutlak adalet sahibi anlamına gelmektedir. Herkese hakkını veren, zulmedeni Allah, kendi gibi insanlara da adalet duygusunu vermiştir. Bu duygudan hiç bir şekilde mahrum olmamalarını emretmiştir. Ama ne yazık ki bazen durumlar böyle olamayabiliyor. Bazı insanlar bu durumun farkında dahi değil.

Sevgili peygamberimizde kendi nefisleri ve ailelerine ve çevresindeki insanlara adil davrananların kıyamet gününde nurdan mimberler üzerinde olacağını hadisi şeriflerinde belirtmişlerdir. Bundan dolayı eğer mahkeme yolu ile çözülecek bir davanız var ise ve doğru yolda olan, haklı olan siz iseniz mahkeme duasını okuyarak içinizin ferahlamasını sağlayabilirsiniz.

Mahkeme duası nasıl okunur?
Mahkeme duasını okumanın tek şartı, mahkemeye düşen kişi gerçekten suçsuz ise kendisine inanıyorsa ve Allah katında da içten bir yalvarışa nail olabiliyorsa okumalıdır. Aksi takdirde haksız bir durumda olup ta mahkeme duası okumak hiç bir fayda vermeyeceği gibi fazladan günah işleyerek yolunda giden işlerinizin de bozulmasına sebep olabilirsiniz. Zaten haksız yere dua ederek adalet dileyen kişi en başta kendini kandırmış olacaktır.

Hangi duayı kursanız okuyun Allah'ın huzuruna abdestli olarak temiz olarak çıkmaya özellikle dikkat edin. Abdest, besmele ve temiz ve samimi bir kalp ile 2 rekat namaz kıldıktan sonra,
 • 1000 defa Ya Nasr, Ya Kadir, esmaları tekrarlanır.
 • 100 defa "Hasbıyallahu nimel vekil" denir.
 • Tevbe suresinin 129. ayeti; "fe in tevellev fe kul hasbıyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym" okunur.
 • Hud suresinin 88. ayeti; "kale ya kavmi eraeytüm in küntü alabeyyinetim mir rabbi ve razekani minhü rizkan hasena ve ma üridü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh in üridü illel islaha mestetat ve ma tevfikiy illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünip" okunur.
 • Yusuf suresinin 67. ayeti; "ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahidiv vedhulu min şey inil hükmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve laeyhi fel yetevekkelil mütevekkilun" okunur.
Devamını Oku..

Ayetel Kürsi Türkçe, Arapça Okunuşu, Anlamı, Faziletleri

Ayetel Kürsi Türkçe, Arapça Okunuşu, Anlamı, Faziletleri

EN BÜYÜK AYET Ayetel Kürsi evet yanlış okumadınız. Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim de bulunan en faziletli sayılan ayetlerin başında gelmektedir. Ayetel Kürsi ya da Ayetel Kürsi duası olarakta isimlendirilen bu ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Ayetel Kûrsi için Peygamber Efendimiz ayetlerin efendisidir buyurmuşlardır. Bir çok alim Ayetel Kürsi'nin faziletini vurgulamışlardır. Günümüzde gelenek olarak bu ayet her namazın ardından okunmaktadır. Her akşam ve her sabah okumayı alışkanlık yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Ayetel Kürsi okunuşu
Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetuv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhiytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu
Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu
Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi duası
Ayetel Kursi duası olarak belli bir dua yoktur. Bu ayet için bu ismin kulanılması faziletlerinin ve faydalarının çok olması sebebiyledir ve dua yerine okunabildiği için bu şekilde de anılmaktadır. Bu ayet duaların ve dileklerin kabulu için belli sayılarda okunmaktadır.

Ayetel Kürsi tefsiri
Ayetel Kürsi de ilk olarak Yüce Allah, kendisinden başka bir İlah bulunmadığını, kendisinin daima diri ve kayyum olduğunu bildirmiştir. Allah her zaman ve her daim diridir. Allah, "El-kayyum" ismi şerifi ile gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutandır. Hayatı veren de alan da ve ayakta tutan da O'dur. Bütün yer ve gökler onun ayakta tutması ile ayakta durmaktadır. Allah ne uyur ne de onu uyku tutar. Uyku sadece biz yaratılmışlar için vazgeçilmez bir durumdur. Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. O'nun uykuya ihtiyacı gibi bir şeyden bahsetmek bile imkansızdır. Göklerde ve yerde ne varsa her şey onundur. Kainatta ne varsa her şey O'na aittir. Yer, gök, nimet, mal, mülk, hüküm, varlık ve yokluk ne varsa her şey onundur. Müşriklerin başka tanrılar ve aracılar isnat etmelerini bu ayeti ile red etmiştir. Onun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir? Allah istemez ise hiç bir kimse başka bir kimseye şefaat edemez. Yüce Allah, Putlara ve Allah'tan başka şeylere inanarak onların kendilerine yardım ve aracılık edeceğine inanan insanların inançlarını boşa çıkaracaktır. Şefaat ancak Allah'ın izni ile olur. O kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'na hiç bir şey gizli kalmaz. Gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, olmuş olanı, ileride olacak olanı, gaybı, her şeyi bilendir. O'na bir şeyin gizli kalması düşünülemez. İçte olanı, zihinde ve kalpte olanı da bizden daha iyi bilendir. Bizler yalnız O'nun dilediği kadar olanı bilebiliriz. Bütün ilimler O'na aittir, bildirmezse bilemeyiz, göstermezse göremeyiz. Mülkün, saltanatın, hükümranlığın her şeyin tek sahibi odur. O'nun kürsüsü bütün yeri ve göğü kuşatmıştır. Bütün kainat O'na aittir ve tek sahibidir. İlmin tek sahibidir ve ilmi ile bütün yeri ve göğü kuşatmıştır. Yeri ve göğü kuşatmak O'na hiç bir şekilde güç değildir. Onları koruyup gözetmek kendisine zor da gelmez. Allah çok yücedir ve çok büyüktür. Ondan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır. Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür. Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur. Her hususta her şeyden yücedir. Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemez. Her bakımdan büyüktür ve bütün büyüklükler O'na mahsustur. Ayetel Kürsi ayetini niçin her gün okumalıyız? Peygamberimiz (s.a.v), “Namazın ardından Âyete’l-Kürsî’yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah’ın himayesi altındadır.” buyurarak bizlere bu âyeti okumamızı tavsiye etmiştir. Yatağa girdin mi Ayetü'l-Kürsi'yi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz.

Ayetel kürsi anlamı (Diyanet Vakfı): Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel kürsi anlamı (E. Hamdi Yazır): Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.

Ayet'el Kürsi'nin en faydalı 7 sırrı ve faziletleri nedir?
 • Ayetel Kürsi faziletleri bakımından okunması çok faydalı görülen ayetlerdendir. Peygamberimizden faziletleri ile ilgili bir çok rivayet bulunmaktadır. En büyük faziletlerinden biri şeytana ve cinlere karşı muhafaza etmesidir.
 • Bir çok kaynakta belli sayılarda okunması yönünde bilgiler bulunmaktadır. Faydasının görüldüğüde belirtilmektedir. 7, 50, 170, 313 kere okunması yönünde bilgiler bulunmaktadır. Belli sayıda okunmak istendiğinde okurken samimiyet, istek ve süreklilik çok önemlidir. Görüşler bir sefer yapıp diğer seferi yapmadığınızda faydası tam olmayacağı yönündedir. Kabulü için süreklilik ve samimiyet önemlidir.
1-) Akşam yatarken okuduğunuz vakitte sabah olana kadar şeytan size yanaşamaz. Allah'ın tayin ettiği muhafız sizi sabaha kadar korur.

2-) Sağına, soluna, önüne, arkasına, aşağı, yukarı ve içine olmak üzere toplamda 7 kere okuyup üflerse ona hiç bir bela isabet etmez.

3-) Ayete'l Kürsi sürekli okunan eve şeytan giremez. Büyü gibi şeyler yok olur.

4-) Devamlı okuyan kişi dünya ve ahirette büyük mevkilere yükselir. Rızkı genişler, günahları af olunur, O kişiye Allah hayır kapılarını açar.

5-) Her namazın ardından okuyana Cennet kapıları açılır ve istediği kapıdan cennete girer.

6-) Evde ve işyerinde sürekli okunması evi ve iş yerini bereketlendirir.

7-) Belli bir sayıda okuyarak ve bu devamlı olarak yapılırsa dileklerin gerçekleşmesine vesile olur ve kısmeti açar Daha bir çok fazileti mevcuttur. Biz en çok bilinenlerini belirttik. Sayı adetleri ile ilgili bir çok fazilet söylenmiştir bunları araştırıp okuyup faydasını deneyebilirsiniz.

Ayet-el Kürsi ve Fazileti İle İlgili Hadisler:

1- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir. "Ayetel Kürsi". Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2881).

2- Übey İbnu Ka'b (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bana: "Ey Ebu'l-Münzir, Allah'ın Kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur, O, Hayy'dır, Kayyûm'dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır" (Bakara, 225) -ki buna Ayet'ü'l-Kürsi denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: "İlim sana mübarek olsun ey Ebu'l-Münzir!" dedi." Müslim, Müsafirin 258, (810); Ebu Davud, Vitr, 17, (Salat 325, (1460).

3- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü'min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete'l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler." Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2882).

4- "Her kim farz namazından sonra Ayet'el Kürsi'yi okursa diğer namaza kadar Cenab-ı Ecelli ve Ala'nın tahtı himayesindedir."

5- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) beni Ramazan zekatını muhafazaya tayin etmişti. Derken kara bir adam gelerek zahireden avuç avuç almaya başladı. Ben derhal kendisini yakaladım ve: "Seni Resûlullah(aleyhissalatu vesselam)'a çıkaracağım" dedim. Bana: "Ben fakir ve muhtaç bir kimseyim, üstelik üzerimde bakmak zorunda olduğum çoluk-çocuk var, ihtiyaçlarım cidden çoktur, şiddetlidir" dedi. Ben de onu salıverdim. Sabah olunca Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): -Ey Ebu Hüreyre! Dün akşamki esirini ne yaptın? diye sordu. Ben: -Ey Allah'ın Resûlü: Bana şiddetli ihtiyacından ve çoluk-çocuktan dert yandı. Bunun üzerine ona acıyarak salıverdim, dedim. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): -Ama o sana muhakkak yalan söyledi. Haberin olsun, o tekrar gelecek! buyurdu. Bu sözünden anladım ki, herif tekrar gelecek. Binaenaleyh onu beklemeye başladım. Derken yine geldi ve zahireden avuçlamaya başladı. Ben de derhal yakaladım ve: "Seni mutlaka Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)'a çıkaracağım" dedim. Yine yalvararak: "Beni bırak, gerçekten çok muhtacım, üzerimde çoluk-çocuk var, bir daha yapmam" dedi. Ben yine acıdım ve salıverdim. Ertesi gün Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): -Ey Ebu Hüreyre, dün geceki esirini ne yaptın? diye sordu. Ben: -Ey Allah'ın Resûlü, bana ihtiyacından çoluk-çocuğundan dert yandı. Ben de acıdım ve salıverdim, dedim. "Ama" dedi, Resûlullah: "O yalan söyledi fakat yine gelecek." Üçüncü sefer yine gözetledim. Yine geldi ve zahireden avuç avuç almaya başladı. Onu yine yakalayıp: -Seni mutlaka Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'e götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, üstelik sıkılmadan başka gelmeyeceğim deyip yine de geliyorsun, dedim. Yine bana rica ederek şöyle söyledi: "Bırak beni, sana birkaç kelime öğreteyim de Allah onlarla sana fayda ulaştırsın". Ben: -Nedir bu kelimeler söyle! dedim. Bana dedi ki: -Yatağa girdin mi Ayetü'l-Kürsi'yi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz dedi. Ben yine acıdım ve serbest bıraktım. Sabah oldu, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Dün akşamki esirini ne yaptın?" diye sordu. Ben: -Ey Allah'ın Resûlü, bana birkaç kelime öğreteceğini, bunlarla Allah'ın bana faide ihsan buyuracağını söyledi, ben de kendisini yine serbest bıraktım, dedim. Resul-i Ekrem (aleyhissalatu vesselam): -Neymiş onlar? dedi. Ben: -Efendim, döşeğine uzandığın vakit Ayetü'l-Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. (Bunu okursan) Allah'ın koyacağı bir muhafız üzerinden eksik olmaz ve ta sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz! dedi, cevabını verdim. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bunun üzerine: "(Bak hele!) o koyu bir yalancı olduğu halde, bu sefer doğru söylemiş. Ey Ebu Hüreyre! Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun?" dedi. Ben: -Hayır! cevabını verdim. -O bir şeytandı buyurdular. Kaynak: Buhari, Vekale 10.
Devamını Oku..

17 Kasım 2019 Pazar

Güzel Rüya Görmek İçin Okunacak Dua

Güzel Rüya Görmek İçin Okunacak Dua

Güzel rüya görmek isteyen kimse, yatmadan önce abdest almalı, besmele ile bir Fatiha, üç İhlas ve bir Ayetel Kürsi ile bu duayı okumalıdır. Yatarken mutlaka iyi niyetle, güzel düşüncelerle yatmalı, kafasını çirkin şeylerle meşgul etmemelidir. Aksi halde rahatsızlık verici şeytani rüyalar görmesi, daha muhtemeldir

Okunuşu: “Allahümme innî es’elüke rü’yen sâlihaten sâdikaten gayre kâzibetin nâfiaten gayre dârretin.”

Anlamı: “Ey Allah’ım! Senden doğru ve iyi olup yalan olmayan, menfaatli olup zararlı bulunmayan bir rüya göstermeni arzu ediyorum.”
Devamını Oku..

26 Ekim 2019 Cumartesi

Evde, İşte Bolluk, Bereket ve Rızık İçin Okunacak Dualar

Evde, İşte Bolluk, Berek ve Rızık İçin Okunacak Dualar

Evinizde, işinizde ve kazancınızda bolluk ve bereket için okunacak bereket duası hangisidir? Bereket duası olarak bilinen dualar neler? Bereket duasının Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı.

En hayırlı kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de buyurmuştur: “Doğrusu, insan için kendi çalışmasından (gayretinin neticesinden) başka bir şey yoktur.” (Necm, 53/39) Helalinden çalışıp Allah'a (c.c) tevekkül ettikten sonra rızkın artması, bereketlenmesi için tavsiyeler ve dualarda (Bereket Duaları) vardır. Tavsiyelerin hemen altında bereket ve bolluk için okunacak bereket dualarına erişebilirsiniz.

RIZKIN GENİŞLEMESİ VE BEREKETLENMESİ İÇİN BAZI TAVSİYELER VE DUALAR
 • Nimeti veren Allah'ı unutmayıp sürekli şükür halinde olmak.
 • İsraf etmemek.
 • Namazı tadili erkan, huşu ile kılmak.
 • Zekat, sadaka vermek, Allah yolunda infak etmek.

“Sabah uykusu rızka manidir.” (Beyhaki, Şuabu’l-İman, 6/401) Erken kalkıp yola koyulmak.

Vakıa Suresi'ni okumaya devam etmek. “Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.” (Havassul Kur'an, İmamı Ya’fi)
 • Rızka haram karıştırmamaya dikkat etmek.
 • Akrabaları ziyaret etmek.
 • Misafir davet etmek, misafir kabul etmek.
BOLLUK VE BEREKET İÇİN OKUNACAK DUALAR - BEREKET DUASI
Rızkın artması ve bereketlenmesi için okunması tavsiye edilen bereket dualar.

HELAL RIZIK VE BEREKET DUASI
Peygamber Efendimizin Hz. Ali'ye öğrettiği duâ:

Arapça:
اَللّٰهُمَّ اكْفِنِى بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
Türkçe Okunuşu: "Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke." (Tirmizi, Daavât 121)

Anlamı: “Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153)

KARINCA DUASI - BEREKET DUASI
Karınca duasının Türkçesi, anlamı ve okumanın fazileti nedir? Karınca duasının Arapça yazılışı, okunuşu ve anlamı.

Karınca duası, halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğu söylenmektedir. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, Esmâ-i Hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca görülmemiştir fakat bu dua kaynaklarda geçmediği için Hz. Peygamberimizin (s.a.v) rivayet ettiğini söylemek uygun değildir.

Karınca (Bereket) Duası Arapça Yazılışı:

أَللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعَزْرَائِيلَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُنَزِّلَ البَرَكَاتِ وَمُنْزِلَ التَّوْرَاتِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالفُرْقَانِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِينِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الوَعْدِ الأَمِينِ. إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينِ.يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا حَيُّ، يَا حَيُّ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ أَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ أَنْ تَرْزُقَنِي رِزْقًا حَلاَلاً طَيِّبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ. ﻳَﻣْﻠِﻴﺧَﺎ ﻤِﺜْﻟِﻴﻧَﺎ ﻤَﻜْﺜَﻟِﻴﻧَﺎ ﻣَﺮْﻧﻮُﺶْ ﺪَﺒَﺮْﻧُﻮﺶْ ﺸَﺎﺬَﻧﻮُﺶْ ﻜَﻔَﺸْﻄَﻄَﻴّﻮﺶْ ﻗِﻄْﻣِﻴﺮْ

Karınca (Bereket) Duası Türkçe Okunuşu:
“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”


Karınca (Bereket) Duası Anlamı:
“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

RIZKIN ARTMASI VE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için okunacak dualar.

Okunuşu: "Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."


Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Borçtan kurtulmak için okunacak duâlar.

Okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

Okunuşu: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUA

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra 300 defa:

Okunuşu: Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin.

Anlamı: “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda:

Okunuşu: “Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb,"
Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.

BEREKETLİ VE BOL RIZIK İÇİN OKUNACAK DUALAR
Okunuşu: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

Okunuşu: “Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

Anlamı: “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.” (Müslim, Zikir 35)

MAİŞET DARLIĞINDA OKUNACAK DUA
Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, duâlar ve zikirler kitabında, maişet darlığından kurtulmak için okunacak duaları şöyle açıklıyor. “Maîşet tedâriki zorluğuna düşen bir kimseyi evinden çıkdığı zaman şöyle demekten men edecek hiç bir şey yoktur:

Okunuşu: "Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ühhiret vela te'hira mâ ûccilet."
Anlamı: “Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA
“Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.” (Havassul Kur'an, İmamı Ya’fi)
Devamını Oku..
next article home