Podolog kime denir? Podolog hangi hastalıklara bakar?

podoloji nedir? podolog nedir? podolog hangi hastalıklara bakar?
podoloji - podolog

podoloji nedir? podolog nedir? podolog hangi hastalıklara bakar? podolog alanları nelerdir? podologlar hangi hastalıkları inceler?


Podoloji Nedir?

Podoloji kökeni Latince olan ve dilimize de yine Latinceden geçen bilimsel bir ifadedir. Ayak anlamına gelen "Podos" ve bilim anlamına gelen "logos" sözcüklerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş podoloji ayak bilimi anlamına gelir. Daha açık bir ifade ile podoloji ayak ve ayak hastalıkları ile ilgilenen sağlık alanıdır.

Ayak sağlığı insan vücudundaki önemli bir organ olan ayakları etkili kullanmak için oldukça önemlidir. Günün hemen her anında ayaklarına ihtiyaç duyan ve kullanan insan ayağında yaşadığı sorunlardan dolayı yaşam kalitesinde düşüşler yaşar. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının ayak sorunları da yaşadığı düşünüldüğünde podolojinin önemi daha da artar.

Ortopedi biliminin daha özelleştirilmiş bir türü olarak adlandırılacak olan ayak bilimi sadece ayağa odaklandığından ayak sorunlarının çözümü çok daha başarılı olmaya başlamıştır. Üstelik podoloji sadece ayak hastalıkları ile değil aynı zamanda ayak bakımı konusunda da ciddi öneme sahiptir. İnsan sağlığı ve refahı açısından bu çok önemli bilim adına Podolog denen uzmanlarca temsil edilir.


Podolog kime denir?

Podolog; podoloji alanında hizmet veren ve bu alanda gerekli eğitimleri tamamlamış kimselere verilen isimdir. Podologluk ve podoloji günümüzde yeni yeni duyulmaya başlanmış kavramlar olsa da podologluğun temeli 17. yüzyıla dayanır. 1630lu yıllarda Avrupa’da hizmet veren Bader; podologluk, dişçilik ve berberlik mesleklerini bir arada icra ediyorlardı. Podologluk mesleğinin temelini atan bu kişiler 19. Yüzyılda ayrı bir bilim olarak görülmeye başlanan Podoloji’nin temellerini atmıştır.
Podologlar genel manada ayak hastalıklarını tedavi etmekle ilgilenen kimseler olarak bilinse de ayak sağlığı ve bakımı da yine podologların işidir. Bu anlamda podologlar koruyucu ve önleyici uygulamaları da üstlenir.

Podologlar Hangi Hizmetleri Sunar?

Ayak bakımı ve sağlığı olarak basitleştirilen Podoloji oldukça spesifik hizmetler sunar. Podolojinin ilgi alanını ve podologların hangi hizmetleri verdiğini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
  • Tırnak batması rehabilitasyonu
  • Kalınlaşmış tırnakların rehabilite edilmesi
  • Ayak nasırlarının rehabilitasyonu
  • Mantar hastalığının iyileştirilmesi ve tırnak batıklarının giderilmesi
  • Şeklen bozuk ayakların rehabilitasyonu
  • Topuk çatlağı rehabilitasyonu
  • Diyabetik ayakların rehabilitasyonu
  • Ayaklarınızda yaşadığınız problemleri podolog eşliğinde giderebileceğinizi unutmayın.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski