Rüyada Altın Yüzük Görmek ne demek?

Rüyada altın yüzük görmek ne demek? Rüyada bakır yüzük görmenin anlamı, rüyada yüzük görmenin tabiri nedir?
Rüyada Yüzük

Rüyada altın yüzük görmek ne demek? Rüyada bakır yüzük görmenin anlamı, rüyada yüzük görmenin tabiri nedir?


Rüyada yüzük görmek
cariyeye, eşe, velayete, Araba ve ev satın almaya, yeni doğacak çocuğa, evliliği ve mutlu haberlere yorumlanır. Yüzük, bir ev veya bir hayvanı satın almak demektir. Bekar olan kimse Rüyasında yüzük takındığını görse, zengin bir kimseyle evleneceği anlamına gelir. Rüyada yüzükler gören, makam, mal, zenginlik, geçim, bereket ve bolluğa kavuşur. Dar yüzük zorluğu olan şeye malik olmaya, emanet yüzük devamlı olmayan bir şeye sahip olmaya delalet eder.

Rüyada Yüzük görmek

Bol kazançlı iş, ev ve sahibi olunacağına, Rüya sahibinin itibarının artacağına, saygı göreceği anlamına gelir. Ağaçtan yüzük, münafık kişi demektir, Bakır yüzükte hayır yoktur. Rüyada yüzüğü parmağından çıkarıp bir başkasına verdiğini görmek, eşinden ayrılmaya yahut boşamaya delâlet eder.

Rüyada yüzük görmek genel olarak iyi yorumlanır. Hayırlı işlere, bereketli kazanç elde etmeye, rakiplerine karşı galip gelmeye, beklenen haberin geleceğine delalet eder. Fakat yüzüğün hangi elementten olduğuna göre farklı yorumlar içerir. Çok hayırlı işlere yorumlandığı gibi, rüyanın şekline göre verilen sözlerin tutulmayacağına, bağlı olunan kişiden ayrılığa veya kıskançlık duyulacak bir olayın vuku bulacağına dair yorumlar da mevcuttur.

İslami Rüya Tabirlerinde Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında kendisine bir yüzük verdiklerini ve bununla mühürlediklerini gören, layıksa en büyük makama ulaşır. Zenginse, malı artar. Savaşta ise, muzaffer olur. Dindarsa, ibadeti ziyadeleşir. Fakirse, geçimi düzelir. Rüyasında bir padişahın kendisine hatem (mühür veya onun yerine kullanılan yüzük) verdiğini görenin kendisi yahut bir akrabası devletten menfaat sağlar.


Rüyada Altın Yüzük Görmek

Rüyada Altın yüzük görmek kadınlar için iyiye yorumlanır. Altın yüzük kadın için sevgi ve itibara, süs ve güzelliğe yorumlanır. Erkek için altın yüzük görmek hor ve hakir olmaya çıkar.

Rüyada görülen yüzük eğer altından olursa erkek için zillet ve meskenettir. Yüzük altından ve kaşı da varsa bu rüya iyi ve hoştur. Yüzüğün kaşı olmazsa, kendisinde menfaati olmayan islere işarettir.

Rüyada altından mamul yüzük ve halka görmek, kadınlar için mala, erkekler için de düşünce ve endişeye delalet eder. Rüyada altın yüzük takmak bekarlar için evlilik olarak ve kazanca yorumlanır. Dışı kabartılmış ve içi doldurulmuş yüzükler hile ve aldatmaya işarettir.

Rüyada Gümüş Yüzük Görmek

Bir kimse gümüşten bir yüzük taktığını ve hükmünü, murat ettiği şekilde yerine getirdiğini ve yaptığını görse, o kimse saltanata erişir. Rüyada Gümüş yüzük görmek beklenilmeyen yerdengelen paraya işarettir.

Peygamberimiz (S.A.V.) den veya alim bir kimseden gümüş yüzüğü almak, ilme nail olmaya ve müjdedir. Gümüş yüzük erkek için mülk ve saltanat demektir.

Rüya sahibi için güzel haber anlamına gelir. Sevgiliden gelecek habere ve bu sayede mutlu olmaya işaret eder. Ayrıca iş hayatında başarılı bir ilerleyiş gösterip makamının yükseleceğine, kazancının artacağına, uzun süredir çekilen ekonomik sıkıntının bertaraf edileceğine işaret eder.

Rüyada gümüş yüzüğü görmek veya takmak aynı anlama gelir. Rüya sahibi bir gümüş yüzük taktığını ve yüzüğün parladığını görürse hayırlı kapıların açıldığı anlamına gelir. Her ne yaptıysa bu iyiliğinin karşılığını alacağına ve sıkıntılarından bir anda kurtulacağına yorumlanır.

Rüyada bakır yüzük görmek

Rüya sahibinin birilerinden destek alacağına, fakat bu kişilere karşı dikkatli olması gerektiğine dair bir uyarıdır. Sözünde durmayan insanlardan bir yardım göreceğine yorumlanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rüya sahibinin destek aldığı kimselere karşı tedbirli davranması gerektiğidir. İleride pişmanlık duyulabilecek olayların gelişmesi olasıdır.

Rüyada Demir Yüzük Görmek

Genel olarak yüzüğün demirden olmasında da hayır yoktur. Demir yüzük zorluk ve çetinlikiten sonra hayra sahip olmaya işarettir. Demirden bir yüzük taktığını gören kimse, zorluk ve meşakkatten sonra hayra nail olur.

Rüyada Yüzük Bulmak

Rüyada Yüzükler bulmak evlenmeye, çocuğu olmasına, işlemeli yüzüğü bulmak - ev, hanım, binit (hayvan veya otomobil) cariye gibi, daha nice sahip olmadığı şeylere nail olmaya tabir olunur.

Rüyada Akik Yüzük Görmek

Rüyada akikten yüzüğü takan kimse için, bereketli nimete maiyette, salâha, takva ve dine işarettir. Rüyada Akik yüzüğünün takılması, bereketli nimete nailiyete delalettir.

Fil dişinden yahut kemikten yüzük kadın için iyilik ve hayra yorumlanır. Kaşın yeşil yakuttan olduğunu gören kimsenin, mümin, alim, zeki ve anlayışlı bir çocuğu dünyaya gelir

Rüyada Yüzük Taşı Görmek

Eğer yüzükteki kaş mücevherden olursa makam ve para ile saltanat ve devlete, çok mala, şöhrete, izzet ve şerefe işarettir.

Yüzüğün kaşı boncuktan olursa, saltanatın zayıf olduğuna işarettir. Yüzük kaşının sallanması görev ve yetkilerinin alınmasına, Yüzük taşının düşmesi malından bir şey kaybetmeye yorumlanır

Yüzüğün kaşı çocuktur. Eğer kas mücevherden olursa tabir makam ve para ile saltanat ve devlete, çok mala, şöhrete, izzet ve şerefe işarettir.

Rüyada Yüzük Kırılması

Bir kimse yüzüğünün halkasının kırılıp düştüğünü ve taşının kaldığını görse, saltanatı gider ve şöhreti kalır. Yüzüğün kırılması boşanmaya, yüzüğünün kaşının sallandığını gören kimse mevkinden alınır, Vali olan bir kimse yüzüğünün çıkarıldığını görse işinden olur, yahut mülkü elinden gider, ya da hanımını boşar.

Rüyada Dar Yüzük

Eğer yüzüğünün dar olduğunu görse, zulüm kar bir kadından mustarip olur. Yahut kendisinde çetinlik ve meşakkat olan bir şeye malik olur.

Rüyada Emanet Yüzük Görmek

Eğer kişi rüyasında emanet yüzük alsa, o kimse devamı olmayan bir şeye malik olur. İşlemeli bir yüzük bulduğunu gören kimse, ev, hayvan ve hanım gibi bir şeye nail olur

Rüyada Satılık Yüzük Görmek

Yüzüklerin sokakta satıldığını görse, o kimse halkın reislerinin evini mülkünü satın alır.

Yahut büyük bir şeyi veya çok menfaati istemeye işarettir. Kalay yüzük, kendisinde zayıf olan bir kuvvettir. Bir kimse yüzüğünün şiddetlice çıkarıldığını görse o kimsenin devleti yahut yüzüğün nispet edildiği şey ondan gider.

Rüyada Yüzük Kaybetmek

Yüzüğünün kaybolduğunu gören kimse malik olduğu şeyde kötü gördüğü bir şey meydana gelir ve ona sabır eder.

Rüyada Elmas Yüzük Takmak

Bir elmas yüzük alıp parmağına taktığını görmek, böyle kibirli ve mağrur bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada Yakut Yüzük Görmek

Bir kimsenin rüyasında parmağına yakut yüzük taktığını görmesi, nimete nail olmaya, Sünnet-i Seniyyeye uymaya, isim ve şöhret bulmaya alamettir. Rüyada kendi evinde kırmızı yakuttan bir yüzüğün bulunması, güzel ve kalbi katı bir kadının rüya sahibini sevmesine delalet eder.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski