İstinaf nedir? İstinaf mahkemesi hangi davalara bakar?

İstinaf nedir? İstinaf mahkemesi ne demektir? istinaf mahkemesi hangi davalara bakar?
istinaf nedir?

İstinaf nedir? İstinaf mahkemesi ne demektir? istinaf mahkemesi hangi davalara bakar?


Arapça kökenli İstinaf'ın İngilizceki karşılığı "appael", Almancadaki karşılığı "berufung"'dur. İstinafın dilimizdeki kelime anlamları şu şekildedir:
  • Baştan başlamak, yeniden başlamak
  • Sözün başlangıcı
  • Başlangıç, mahkeme
  • Bidayet mahkemesinde verilen bir hükmün bir üst mahkemeye başvurarak feshini isteme
  • Dava Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst (istinaf) mahkemeden istemek.
  • İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesine denir.


İstinaf Mahkemesi nedir? (Bölge Adliye Mahkemesi)

Yargıtay ile ilk derece mahkemeleri arasında kurulan üst derece mahkemeleri tarafından yapılan yargısal denetimdir. Mahkemelerin verdiği kararlar bir üst mahkemede yeniden incelenir; gerekli görülürse tekrar duruşma yapılır, delil toplanarak tanık veya tanıklar bir kez daha dinlenebilir.

İstinaf mahkemesi, hukuk veya ceza dava dosyasında mevcut olan ve topladığı diğer tüm delillerle birlikte hukuki denetim de yaparak istinaf incelemesi neticesinde kararını verir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski