Müebbet nedir? Müebbet hapis kaç yıldır?

Müebbet nedir? Müebbet hapis ne demektir?
Müebbet nedir?


Müebbet nedir? TDK Müebbet hapis cezası ne kadardır? Müebbet kaç yıl sürer?


Kelime Kökeni : Arapça
[sıfat] Sonu olmayan, Yaşadıkça süren, ömür boyunca olan
"Müebbet sürgün cezası."

Müebbet hapis cezası almak ne demektir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için Kanunda gösterilen esaslar uyarınca gözleme tâbi tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez. Peki, müebbet hapis nedir?


Müebbet hapis, kişinin cezasının ömür boyu süreceği hapis cezası türüdür. Hangi cezalara ömür boyu hapis cezası verileceği veya cezanın nasıl infaz edileceği ülkeye ve kültüre göre değişmektedir.

Müebbet hapis cezası hükümlülerinden, 5275 sayılı Kanunun 107nci maddesinde belirtilen koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezası hükümlülerinden toplam cezalarının üçte birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin idare ve gözlem kurulunun kararı ve Bakanlık onayı ile tutum ve kişiliklerine uygun diğer kurumlara gönderilmelerine karar verilebilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski