Rüyada Altın görmek ne demek? rüyada altın anlamı nedir?

Rüyada altın görmek, Rüyada altın külçe bulmak, Rüyada altın madeni bulmak, Rüyada altın para görmek, Rüyada altın bilezik görmek, Rüyada altın takıldığını görmek, Rüyada altın gerdanlık, Rüyada çeyrek, cumhuriyet altını görmenin anlamı nedir?
rüyada altın


Rüyada altın görmek ne demek? Rüyada külçe altın bulmak, Rüyada altın madeni bulmak, Rüyada altın para görmek, Rüyada altın bilezik görmek, Rüyada altın takıldığını görmek, Rüyada altın gerdanlık, Rüyada çeyrek, cumhuriyet altını görmenin anlamı nedir?


RÜYADA ALTIN GÖRMEK

Rüyada altın görmek; kişinin maddi olarak zengin olacağına delalet eder. Bir kimsenin Rüyasında altın görmesi istenilen şeylerin gerçekleşeceğine yorumlanır. Rüyada altın çevreden maddi manevi yardım ve iyilik görüleceği bir döneme girileceğinin işaretidir. Rüyada sağ elinin altın olduğunu görmek, kazançtır. Altın, devletten gelecek kazancı ve borçların biteceğini gösterir.

Nablusî demiştir ki: altın, hane halkının sevinç duyacağı bir habere delalet eder, demiştir. Bu nedenle rüyada altın görmek rüyayı gören kişi için, borçtan kurtulacağına, gam ve kederin biteceğine işarettir. Bazı kere de çeyrek altın görmek, rüyayı gören kişinin sevdiği kişiye kavuşacağına, işlerde yardımcıya delalet eder.

Rüyada çeyrek altın görmenin anlamı, ferahlık ve sefa veren hayra, kişinin mutlu olacağı gelişmelere delalet eder. Bazı kere de rüyada görülen çeyrek altınlar ilim öğrenmeye, imana, kişinin hidayete ereceği demektir. Herkes iyice bilir ki altın dünya ziynetidir, dünya ise müminler için meşakkat mahallidir.

Rüyada külçe altın bulmak

Altın külçesine denk geldiğini, altın külçesine rast gelmek, elden çıkacak olan mala işarettir. Yine rüyada altını külçe ettiğini görmek kötülükle tabir olunur. Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek mertebelere çıkmaya yorumlanır.Rüyada altın madeni bulmak

Bir kimsenin rüyasında altın madeni bulduğunu, rüyada altın madeni bulmak, yada kişinin altın madeninde çalıştığını görmesi, ortak olduğunu, altın para bulduğunu, altın kaplarda yediğini görmesi; genç birini servet yapmak için güzel bir fırsat olacağına, genç olmayan birisi için ise; işlerine, hareketlerine ve sözlerine dikkat etmesi gerektiğine delalet eder.

Rüyada altın para görmek

Altın para görmek dedikodu şeklinde de yorumlanır. Rüyada altınla karışık gümüş para görmek,duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalıktan şifaya delalet eder.

Rüyada sikke altın görmek

Kişinin rüyada sikkeli altın görmesi, ihlas, din ve ilme delâlet eder. Sikkeli altın, güzel çocuğa da alâmettir. Rüyada bir takım sikkeli altınlar görmek, defnedilmiş mala, hikmet, velayet ve şahitliğe delâlet eder.

Rüyada altının olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada beş tane altını olduğunu görmesi, beş vakit namaza delâlet eder. Bazı kere de rüyada görülen altınlar ilme, imana, hidayete ve sultanın hizmetinde bulunmaya delâlet eder.

Rüyada altın takıldığını görmek

Rüyada birin kendisine altın takması, zulümden halas olmaya ve varlık içinde yaşamaya işarettir.

Rüyada altın takıldığını görmek, kendisine emanet edilen şeyden fayda görmeye ve bundan kazanç sağlamaya işarettir.

Nablusî altın için demiştir ki:
Altın ve gümüş, Allah Teâlâ'nın mührü ve şeytanın oku ve insanların ona olan ihtiyaç ve mecburiyetidir. Evine yükler ile taşıdığı artanlar, evine naklonulacak mala delâlet eder.Rüyada yığınla altın görmek

Altınları yığınlanmış bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Rüyada evine yükler ile altın taşıdığını görmek, gerçekte evine gelecek mala delâlet eder. Rüyada altın taç görmek: Bir kimsenin rüyada altın ve mücevherden tac giydiğini görmesi, saltanata nail olmaya işarettir.

Rüyada altın gerdanlık Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada görülen gerdanlık altından ve kısmen diğer şeylerden ise, hacca, tamamı altından olursa, velayet ve memuriyete delâlet eder.

Rüyada altından resim görmek

Bir kimsenin rüyada altın veya gümüşten yapılmış resimler görmesi, dünyalık mal ile tâbir olunur. Rüyada altınların çıkardığı sesi işitmek, müjdeli ve sevindirici habere delâlet eder.

Rüyada altın yüzük takmak

Bekar bir genç kız yada erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Altın leğen görmek: , gücünün yetmeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına delâlet eder.

Rüyada altın kılıç görmek
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada altından bir kılıcı olduğunu görmek, büyüklerden gelecek menfaate delâlet eder.

Rüyada altın dağıtmak

Rüyada altın dağıttığını görmek, üzerinde olan borçları ödemeye işarettir. Yine Kişinin rüyada halka altın dağıttığını görmesi, uyanıkken halka dağıtacağı borç paralara delâlet eder.

Rüyada altın taşımak

Altın taşımak, kar ve kazanca delalet eder. Bir kimsenin rüyada eğerin altına konan keçeyi görmesi: Üzüntü, keder, zahmet ve meşakkatin gitmesine işarettir.


Rüyada altın bilezik takmak

Kadının altın bilezik takması, mirasa yorumlanır. Rüya sahibine miras kalacağına işarettir. Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Kollarında altın bilezik olduğunu görmek, bir yerden gelecek mirasa delalet eder.

Altın ayna; Altından yapılma bir ayna; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile tabir edilir. Altın elbise: Altınla işlenmiş elbiseyi görmek, düşmana galip gelmeye işarettir.

Rüyada altından ev görmek

Rüyada evinin altından olduğunu görmek, yangın ile tâbir olunur. Çünkü altın ateş rengindedir. Rüyada altından merdiven basamakları görmek, devlet, servet ve bolluğa işarettir.

Rüyada, gümüş veya altından yapılma, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar, kaşıklar görmek, erbabı için ticaret edeceği şeylere delâlet eder. Yine gümüş ve altından mamul tabak, kâse görmek, cennete girmeyi gerektiren salih amellere delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada altın veya gümüş halka görmek, şerli bir söz veya ferah verici bir habere delâlet eder.

Altından buzağı görmek

Bir kadının altından yapılma bir buzağı görmesi, kendisi için sevinç, ferahlık ve saadete delâlet eder.

Elinde altın görmek Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere delâlet eder. Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tâbir olunur.

Rüyada altın toplamak

Bir kimsenin yerde yada herhangi bir yerdeki altınları topladığını görmesi, arzu ve mal toplamaya kalkışmaya alamettir. Aynı zamanda rüyada altın toplamak, insanların ilim, sünnet ve görüşlerinden faydalanmalarına delalet eder.

Rüyada Altın Saklamak

Rüyasında altın sakladığını gören kimse büyük kazanca ve zenginliğe erişir. Rüya sahibi servet elde eder. Altın sakladığını gören kimsenin, eline mal geçer. Aynı şekilde rüyada altın saklamak, kazanca, ortaklığa veya ticaret işlerinde kazanç elde etmeye işarettir.

Rüyada altın kırıntısı

Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme, sadık dosta, uygun zevceye ve hayırlı çocuğa delâlet eder. Rüyasında bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere gizlediğini görmek, sır saklamak ile tabir olunur.

Ölüden altın almak

Ölünün kendisine altın para vermesi, zulümden kurtulmaya işarettir. İki elinde altın görmek: iş hayatında sıkıntıya düşmeye işaret eder.

Taç, başörtüsü gibi kıymetli nesnelerin altın sırma ile örülmüş yada dokunmuş olması bu giysileri giyenlerin Allah'a yakınlıklarına işarettir.

Ayrıca rüyada gümüş ve saf altından bir nesneyi görmek, saf niyete, anlaşmaya, ihlasa ve doğru söze yorumlanır. Üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet hizmetinde yüksek makama çıkmaya işaret eder.

Altın bulmak: Altın, gümüş ve bunlara benzer şeyler bulduğunu görmek, dünya nimetleri ile tabir olunur.


Altın Rüyası Nasıl Tabir Edilir? Anlamı ve Yorumu

Altın görmenin farklı yorumları bulunmaktadır. Rüyada altın bir şey görmek, sağlıklı bir yaşam süreceğinize maddi yönden sıkıntıya düşmeyeceğinize işaret eder.

Altın para dedikoduya işarettir. Yığılı bir şekilde altın görmekse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenmeye işarettir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapmaya işaret eder.

Ayrıca rüyada altın ümit, iyi sıhhattir ve ayrıca başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata yorumlanır.

Altın bilezik görmek, itibarınızın artacağına, birisinden altın almak, büyük bir adamın etkisinde kalmaya, birisine altın vermek, kazançlı bir işe sahip olmaya, altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine,

Rüyada altın bozdurmak

Rüyada altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir. Rüyada cüzdan içinde altın görmek emanete ve sırra işarettir. Kese içinde altın ve gümüş görmek, nimet ve hayra, kesenin boş olduğunu görmek de iflasa delâlet eder.

Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek
, faydalı ilme, sadık dosta, iyi arkadaşa, uygun zevceye veya evliliğe ve hayırlı çocuğa işaret eder. Rüyasında bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere gizlediğini görmek, sır saklamak ile tabir olunur.

Rüyada bir ölünün kendisine altın para verdiğini görmek, zulümden kurtulmaya refaha erişmeye işarettir. Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kişi büyük bir lütfa ve makama sahip olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski