Nefroloji Nedir? Nefrolog hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji nedir? Nefrolog kime denir? Nefrolog Hangi hastalıklara bakar? Böbrekler ile ilgili pek çok sorunda başvurulan nefroloji hakkında bilgi.
Nefroloji

Nefroloji nedir? Nefrolog kime denir? Nefrolog Hangi hastalıklara bakar? Böbrekler ile ilgili pek çok sorunda başvurulan nefroloji hakkında bilgi.


Böbrekler, karmaşık kan damarı ağı ve atık ürünlerinin kanını ve fazla suyunu filtreleyen karmaşık boru ve tübül ağıyla yaşam için hayati öneme sahiptir. Böbrekler, çeşitli hastalık koşullarının yanı sıra ilaçlar ve toksinler tarafından değiştirilen sıvı, elektrolit ve asit-baz düzenlemesini sürdürür.


NEFROLOJİ NEDİR?

Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Nefroloji, Yunanca nephros "böbrekler" ve ology "çalışma" anlamına gelen bir terimdir.

Nefrolog kime denir?

Nefrolog, böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış hekimlere denir.


NEFROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Nefroloji, böbreklerin normal çalışmasının yanı sıra hastalıklarının incelenmesi ile ilgilidir. Nefroloji kapsamına giren hastalıklar şunlardır:

– Böbreklerin küçük filtreleme sistemlerini etkileyen glomerüler bozukluklar, glomerulus
– Aşırı protein atılımı, şeker, kan, atıklar, kristaller gibi idrar anormallikleri.
– Böbreklerde tübülleri etkileyen tubulointerstisyel hastalıklar
– Böbreklerdeki kan damarı ağlarını etkileyen böbrek damar hastalıkları
– Ani veya akut veya uzun süreli veya kronik olabilen böbrek yetmezliği
– Böbrek ve mesane taşları
– Böbrek enfeksiyonları
– Böbrek, mesane ve üretra kanseri
– Diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların böbreklere etkisi
– Asit baz dengesizlikleri
– Nefrotik sendrom ve nefrit
– İlaç ve toksinlerin böbrekler üzerindeki yan etkileri
– Diyaliz ve uzun dönem komplikasyonları – diyaliz periton diyalizi kadar hemodiyaliz de içerir
– Otoimmün vaskülit, lupus vb. İçeren otoimmün hastalıklar.
– Polikistik böbrekler, fonksiyonlarını bozan böbrek içinde büyük kistlerin veya sıvı dolu keselerin oluştuğu hastalıklardır – bu doğuştan, kalıtsal veya genetik bir durumdur
– Hidronefrozdur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski