Rüyada ata bindiğini görmek ne demek?

Rüyada ata bindiğini görmek ne demek? rüyada ata binmek, rüyada ata binip gezmek, rüyada uçan at görmenin anlamı nedir?

Rüyada ata bindiğini görmek ne demek? rüyada ata binmek, rüyada ata binip gezmek, rüyada uçan at görmenin anlamı nedir?


Rüyada at görmek hayırlı sonuçlara yorumlanan bir anlam taşır. Rüyada görülen at çoğu yorumcuya göre murattır. Rüyada at görmenin en yaygın anlamı hayırlı kısmet ve bolluk, bereket, zenginliktir olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında ata bindiğini gören kişi eğer ata binmede ehil değil ise, yüksek bir mertebeye erişecektir.

Rüyada at görmek

At görmek; güç, izzet, şeref ve para kazanmaya tabir edilip, yorumlanır. Görülen at takımında olan eksiklik şerefin derecesindeki eksiği gösterir. Tam ve güzel bir at murat demektir. At rüyası, katır, beygir ve tay gibi hayvanlar kısmet ve murat, güç, şan ve şöhret ile tabir edilir. At arabası görmek, istediği işte başarı için çaba ve gayret gösteren kimseye ve azimli olan kişinin gayretine delalet eder. At sakatsa veya topallarsa, güçlükle karşılaşılacağına delalet eder. Sakat at görmek de teşebbüs edilen işlerde geç muvaffakiyet zuhur edeceğine işarettir. Kirli bir at görmek, keder ve üzüntüye, ızdıraba, işlerde güçlüğe; uzaktan bir at görmek, ileride bir müjde almaya delalettir. Ölmüş at görmek akraba ve dosttan birinin ölüme delalet eder. Nallanan at görmek hastalığa işarettir. At ile konuştuğunu görmek, büyük arzulara nail olmaya, akıbetin hayrına delalet eder.

Rüyada ata binip gezmek; güzel bir hal ve hasta için şifa bulmaya işaret eder. Dertli bir kimsenin rüyasında ata binip gezdiğini görmesi, amacına ulaşmak ve arzu ettiği şeylere kavuşmak anlamına gelir. At sürmek, makam ve mevki, şan ve şöhret sahibi adam, güçlü kimseden yardım görmek ve her istediğinin kolayca yerine gelmesi demektir. Kır bir ata bindiğini gören kimse, halk içinde hayır veya şer ile meşhur olur. Anasının ata bindiğini gören, bir ev sahibi olur. Babasını ata bindiğini gören nesli hayırlı bereketli olur. Arkadaşını veya bir tanıdığını ata binerken gören, ummadık bir hayra işaret eder. Ayakları demirden bir ata bindiğini gören kimse, vefat eder. Cesurca ata binmek pek çabuk ilerlemekle yorumlanır. Birtakım adamların 139 refakatiyle at ile gitmek saadete, kadınların refakatiyle at ile gitmek ise ihanet ve musibete delalet eder.

Rüyada koşan at görmek

Rüyada koşan at görmek; iyi zaman, arzu ve temeni hatta muvaffakiyetle yorumlanır. Beyaz ve siyah atların koşması ve rüya sahibinin de bunu görmesi muradının yaklaştığına ve arzularının kolayca gerçekleşmesine yorumlanır.

Rüyada evde at görmek

Evinde at görmek; bir atın evine girdiğini görmek büyük bir kimsenin geleceğine; atın bir yerden çıktığını görmek, oradan kıymetli bir kimsenin çıkıp gideceğine işaret eder. Bir takım atlıların bir yerde yarıştıklarını görmek, orada sel veya kuvvetli yağmur olacağına delalettir. Birkaç atı olduğunu görmek, fayda göreceği bir işe kavuşmaya işaret eder, yorumlanır. Genç bir kısrağın iyi eğerlenmiş olarak evinize girdiğini görmek, genç, güzel ve zengin bir kızla rüya görenin evleneceğine işarettir.

Renkli at görmek; bekar kimse rüyasında beyaz ata bindiğini görmüşse en yakın zamanda beğendiği ve murat ettiği kişiyle evlilik olacağına işaret eder. Kahverengi at görmek, sağdık eş, iyi niyetli dost ve hoş sohbet yapacağınız bir topluluğa girmeye delalet eder. Siyah at görmek, güç, sır saklamak ve gizemli bir kadın ile birliktelik veya dostluk, sır tutmak ve insanlara faydalı bir konuda hizmet etmek demektir.

Rüyada At Eğeri Görmek

Rüyada at eğeri görmek; erkek için güzel bir kısmet ile tabir edilip, yorumlanır, kadın için ise güçlü ve kuvvetli bir kimseden destek görmesine tasvir olunur. Eğer iyi bir geçim ve bol rızık ile tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada eğersiz at görmek; bazı tabirlere göre eğersiz at gören kimse murat ettiği şeye geç kavuşur demişlerdir. Eğersiz binek hayvanı görmek zorluk ve meşakkat yaşamak anlamına gelmektedir. Eyer hayvan sırtında olmazsa, rüya sahibinin hanımına veya hanımından ayrılmasına işarettir. Bazı tabircilere göre eğer bu mal olarak yorumlanır.

Rüyada eğerli at görmek; iyi huylu ve güzel ahlaklı zengin soylu hanıma işarettir. Mal, mülk ve çok servet sahibi olmaya ve her işinizde başarılı olacağınıza alamettir. Eğer görmek, bereket, kuvvet, bol kazanç ve müjdeli bir haber ya da sevineceğiniz bir hayırlı birliktelik kurmaya tabir edilir.

Rüyada eğersiz ata binmek; zor olan tüm işlerin üstesinden gelmeye ve istediği gibi mal, mülk elde edeceğinize ve her işinizde başarılı olacağınıza tabir edilir. Eyer görmek her manada hayırlı ve bol kısmetli şeylerin habercisi olarak kabul edilir.

Rüyada bebe at görmek; atın muradından kaynaklı olarak at görmek gibi yorumlanabilir. Gebe at görmek kişinin yapacağı yardımlar ışığında toplum tarafından saygı göreceği ve her zaman iyilikle anılan biri olacağı anlamına gelmektedir. Kişinin toplumsal etkinliklerde rol alıp bu tip projeleri yönetmesi herkes tarafında takdir toplayan bir davranış olarak görülecektir.

Rüyada uçan at görmek

Bir kimse rüyasında uçan bir at ,yani pegasus görürse, umutla beklenen günlerin yaklaşmasına ve muradının hasılına, eğer hasta ise şifa bulmaya işaret eder. Bazen de kanatlı uçan at görmek gizli bir keşfe ve ilme ve yahut ilim irfan sahibi bir kimse ile dostluk kurmaya..

Rüyada ahırda at görmekRüyada ahırda at görmek; rüyasında ahırda atların olduğunu gören kişinin resmi kurumlardaki bir işinin tatlılıkla ve kolaylıkla hallolacağına işaret eder. Bu iş rüya sahibinin istediğinden de kolay olacak, rüya sahibinin de kafası rahat edecek demektir.

Rüya Alimlerine göre:


İmamı Nablusi (r.a.) demiştir ki; çıplak bir ata binip attan düştüğünü görmek, hayat şartlarının kötüye gitmesine, eğer devlet hizmetinde görevli ise, görevinden alınacağına veya sürgüne gönderileceğine, rencide edilmeye, hanımının ahlaksızlığı nedeniyle ayrılmaya tabir edilip, yorumlanır.

Kirmani (r.a.) demiştir ki; siyah at görmek veya siyah ata bindiğini gören kimse, üzüntüden kurtulur, devlet başkanı veya hükümet tarafından verilecek işlerle gücü, malı ve huzuru artar. Siyah kızıl arası bir renkteki at kuvvet, bolluk, makam para, altın, mal, mülk ve servettir. Bilhassa daha koyu bir renkteki ata binmek çok servet, sermaye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber para kazanmakla tabir edilir. Bu renkteki bir ata bindiğini görmek, kuvvetin çok fazla olacağına tabir edilip, yorumlanır. Al at dinine bağlılığa ve devlet başkanının işlerini yaparak güç ve atibar kazanmaya yorumlanıp tabir edilir. Kır at görmek, şöhret ile tabir edilir. Kır ve alnı akıtmalı bir hayvanın üzerine binmek istediğini görmek, bir büyük kimsenin işlerine müdahale edeceğine, kır bir atı olup bunu boyadığını ve başka bir renge soktuğunu görmek, yapacağı işten faydalanmaya işarettir. Eğerli ve gemi takılmış güzel bir ata binip aheste aheste gittiğini gören kimsenin, insanlar arasında değeri yükselir. Takımı 138 eksik bir ata binip sonra eksiklerini tamamlandığını gören kimsenin hali giderek düzelir. Ahırda bağlı bir atı olduğunu gören kimsenin halk içinde saygınlığı daha az olur. Ahırda birçok atı olduğunu gören kimse, kendine ve Allah’a düşman olanları perişan ve rezil eder. Bir atla münakaşa ettiğini gören kimse, büyük bir günah işler ve başına büyük bir bela açar.

Ebu Said’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki; kır at görmek ve binmek diğer renklerden aşağıdır. Çünkü kıymette diğer renklerden daha ucuz ve itibarsızdır. Kır ata binmiş olduğunu gören kimse, her işinde itiraza uğrasa da kır at çok mal, hayırlı iş ve hatırının sayılmasıdır. Dişi tay yüzü ve ahlakı güzel eş ile tabir edilir. Yağız, yani siyah at kuvvet, makam para, altın, mal, mülk ve servettir. Yağız ata binmek yolculuğa ve kazançlı işlere ve bu seferinden sonra gücünün ve malının artmasına işarettir.

Caferi Sadık (r.a.) demiştir ki; al ata bindiğini gören kimsenin gücü azalır, şerefi sarsılır, kedere uğrar. Kızıl ile gri arası bir renkteki at hastalık ile tabir edilip, yorumlanır. Bu renkteki bir ata bindiğini gören kimse, hasta olur. Eğer bindiği dişi taysa hastalıklı ve yaratılıştan üzülmeye meraklı, duygusal, narin bir kadınla evlenir.

Danyal (a.s.) demiştir ki; atının kuyruğu uzamış ve kılları çoğalmış görmek, taraftar ve hizmetçilerinin artmasına, kuyruğunun kısa ve kıllarının azlığı yardımcı ve işçilerinin azalmasına, atın azasındaki eksiklik güç ve şerefine gelen zararı gösterir.

İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki; rahvan veya yorga gider bir ata bindiğini gören kimse, güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Kendisi istemediği halde birisinin terkisine bindiğini gören kimsenin işini ve mülkünü o kimse almaya çalışır.

Cabir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki; at görmek, kendisine hoş gelen şeylerle tabir edilir. Eğer at huysuz, aksi, dik kafalıysa kendiside huysuz, aksi, dik kafalıdır. Eğer at yumuşak başlı, iyi huyluysa kendisi de iyidir. Ayrıca hayırlı iş ve bereketli kazanç ile tabir edilir. Bindiği atın kanter içinde kalıncaya kadar koştuğunu görmek, kendisine gücü yetmeyip günah işleyeceğine ve kolayca para, altın, sermaye veya ticaret malı kazanmaya işarettir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski