ya-Allah esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsnasından olan Ya ALLAH ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? Ya Allah Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?
ya Allah

Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsnasından olan Ya ALLAH ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? Ya Allah Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?


YA ALLAH ESMASI

Allah O’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu mübarek ismin içinde toplanmıştır.

Allah Kur’an’daki Esmaül Hüsna‘dan ilk inen isimdir. Çünkü besmelededir. Allah’ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür.

Bu ismi şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz.

Bu isim, Allah’tan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diğer isimlerin ise, Allah‘tan başkasına isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. İnsanlara Kadir, Celâl ismini vermek gibi. Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, “kul” mânâsına gelen “abd” kelimesinin ilâvesi güzeldir. Abdülkadir ismi gibi.


Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor:
Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.”

Esmâ’ül Hüsna’nın bütün anlamını içinde toplar. Yüce Yaratıcı’nın diğer bütün isimlerini kapsar. Bu yüzden el-Esmau’l-hüsna olarak bilinen bütün isim ve sıfatlar bu ada yandırılır. Bu nedenle “Rahman, Rahim, Aziz, Gaffar, Kahir Allah’ın adlarındandır deriz.” Ama Allah, Rahman’ın adlarındandır” demeyiz.

Allah isimi Kur’an’da 2697 yerde geçmektedir. Allah O’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu mübarek ismin içinde toplanmıştır.
Allah Kur’an’daki Esmaül Hüsna‘dan ilk inen isimdir. Çünkü besmelededir. Allah’ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür.

Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz.

Bu isim, Allah’tan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diğer isimlerin ise, Allah‘tan başkasına isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. İnsanlara Kadir, Celâl ismini vermek gibi. Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, “kul” mânâsına gelen “abd” kelimesinin ilâvesi güzeldir. Abdülkadir ismi gibi.

Allah yazılışı : الله

Cenab-ı Hak buyuruyor:
Allah‘ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler O’nundur. Gerçi Allah zatında birdir ve zatının ismi Allah‘dır. Fakat sayı olan bir gibi eşi ve benzeri bulunabilecek şekilde bir birlikle değil, eşi ve benzeri bulunmayan üstün bir birlikle birdir. Zatında yalnızca vahid değil, birdir: İlâhî hitapta yer alan “Biz, şehadet ettik, yarattık.” gibi çoğul kiplerindeki azamet ve ihtişam, işte ilâhî sıfat ve isimlerin bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği dile getirir ki, Allah yüce ismi, bütün bu sıfat ve isimlerin hepsini içine alan bir yüce isimdir. Allah ismi, Allah‘ın kendisi gibi, eşi ve benzeri olmayan bir isimdir. Sıfat ve isimlerin çokluğu, zatın çokluğunu gerektirmeyeceğinden o isim ve sıfatların her biri Allah’ın eşsiz özelliklerinden birine delalet eder. Âdem’e öğretilen de isimlerin en güzelleridir. En güzel isimler Allah’a mahsustur. Öyleyse ey müminler, O’na o isimlerle dua ediniz, O’nu onlarla çağırınız veya O’nu bu güzel isimlerle adlandırıp anınız.

Tenbih:  Kul, Allah‘a bütün kalbiyle bağlanmalıdır. Gözü O’ndan başkasını görmemeli, O’ndan başkasına iltifat eylememeli, O’ndan başka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı, O’ndan başkasından korkmamalıdır.

Allah (c.c) Esmasının Ebced değeri ve zikir saati:

Allah (c.c) esmasının ebced değeri ve zikir adedi (66), zikir saati güneştir. Güneş saati pazardır. yalnızca “Allah” demek, zikrin nezaketine uymadığı için ona çağırma, seslenme, yardım isteme eki olarak nida harfi olan "ya:ey" eklenerek "ya Allah" şeklinde zikretmelidir.

Ebced değerinin (66) olmasının bazı hatırlattığı şeyler var. mesela: Öteden beri islam nişanı olarak gelen "hilal" kelimesi ile Arapça yazıldığı takdirde aynı harflerle yazılan “lale” de 66 ebcedi değere sahiptir.

Halk arasında “işi 66 ya bağlamak” tabiri de galiba işini Allah’a havale etmek, yani işin kolayını buldum veya sağlam yere sırtını dayadın anlamında olsa gerek.

Allah Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

İhlasla "Ya Allah Celle Celalühü" diye bir müslüman bu isme devam etse; şeytanın şerrinden emin olur, mutluluğa erişir, duası kabul olunur, rızkı genişler ve Allah’ın izniyle şifa bulur.

Doktorların tedavi etmekten aciz olduğu herhangi bir hasta üzerine “Ya Allah Celle Celalühü” diyerek okunursa; ölümü hazır olmadığı müddetçe iyileşir.

Bu ism-i şerifi bütün maddi ve manevi ihtiyaçlar için,“Ya Allah Celle Celalühü” diyerek 66 kere okunursa biiznillah maksatlar hasıl olur.

İmam-ı Gazali ‘ye göre, Cuma günü 1000 (bin) kere “Allah“ ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.

Cuma günü, Cuma namazından önce 100 kere "ALLAH" diyen kimsenin istediği şey yerine gelir.
Her gün 1000 defa bu ismi şerifi zikreden kimse, manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.
Yüce Allah’ın bu cami (toplayıcı) ve şerefli ismi bir hastaya (200) defa okunsa, hastanın eceli gelmemişse şifaya kavuşur.

Her kim bu yüce ismin zikriyle meşgul olursa, kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. İnsan, cin, hayvan gibi, hiç bir şerli ve zararlı varlık kendisine zarar veremez.

Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse, çok soğuk havalarda bile soğuktan müteessir olmaz.

Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak isteyen bir kişi, temiz bir kase içine (66) defa Lafza-i Celali yazıp yağmur yada kaynak suyu ile bozarak hastaya içirilirse hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.

Her namazdan sonran (100) kere Kelime-i tevhidi (LA İLAHE İLLALLAH) okuyan kimse, gaflet, unutkanlık ve kalp kasvetliğinden kurtulur.

- Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski