Rüyada Ekmek yediğini görmek ne demek?

rüyada ekmek yediğini görmek ne demek? rüyada tandırda köy ekmeği görmenin anlamı nedir? rüyada ekmek pişirmek manası yorumu nedir?

rüyada ekmek yediğini görmek ne demek? rüyada tandırda köy ekmeği görmenin anlamı nedir? rüyada ekmek pişirmek manası yorumu nedir?


Rüyada ekmek görmek, ilme İslamiyet'e, bazen hayat ve hayatı idame eden mala işarettir. Pak ve temiz undan yapılmış ekmekler, güzel ve hoş geçime, ilime, güzel bir hanıma işarettir.


Rüyada ekmeği dağıtmak

Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve sağlamlığa delâlet eder. Ekmeği dağıtmak, hayır işine vesile olmaya işarettir. İnsanlara ekmeklerden dağıtmak, talebe için ilimden muhtaç olduğu şeye malik olmaya delâlet eder. Vaiz bir kimsenin ekmeği dağıtması, nasihat ve öğütleri ile tabir olunur. Ancak, ekmeği dağıttığı ve sadaka verdiği kişiler kendisinden üstün olur. İnsanlara yahut zayıflara ekmeğin dağıtıldığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye işarettir.

Rüyada Yüksek yerde ekmek

Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiyatının artacağına yorulur

Rüyada tandırda ekmek görmek

Tandırdan ekmek çıkardığını görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder.

Rüyada ekmek sepeti görmek

İçi ekmekle dolu sepeti, helal rızka, mal ve menfaate ve zenginliğe delâlet eder.

Rüyada buğday ekmeği görmek

Yine Buğday ekmeği, cihat ile de tabir olunur. Ekmeği öpmek, ihtiyaçları gidermeye işarettir.

Rüyada Arpa ekmek görmek

Eğer ekmekler arpadan olursa, züht ve perhizle geçimin şiddet ve darlığına işarettir. Yemesi âdeti olmayan kimse için Arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına işarettir.

Rüyada Ayak altında ekmek

Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek, bolluk ve ucuzluğa delâlet eder.

Rüyada beyaz ekmek görmek

Beyaz ekmekler, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir. Kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime işarettir.

Rüyada Siyah ekmek

Yaşayış ve geçimde darlığa işarettir.

Rüyada yufka ekmek görmek

Sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder. İlim ve hidayet ile tabir olunur. Bazı kere yufka, anneye işaret eder. Bazı kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir. Bazıları, yufka denilen ekmeğin her tanesi, kırk senelik ömürdür. Bazıları da yufka, ekmeğini görenin haline ve liyakatine göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye işarettir, dediler.

Bazen de rüyada yufka ekmek görmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası onun için çalışır ve ondan üzüntü gider.

Kendi yanında aynı öğütülmüş undan yapılmış yufka gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına işarettir. Geniş yufka, bol nazik ve uzun ömürdür.

Bekâr için yufka, zevcedir. Yufka yolculuğa, bazen de, güç şeyleri kolaylaştırmaya işarettir. Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref kurusu şerdir.

Rüyada tatlı ekmek görmek

Rüyada görülen ekmeğin, Bal ve şeker gibi tadı tatlı ise, piyasanın pahalılığına işarettir.

Rüyada asker ekmeği görmek

Askerlerin ekmeği olan tayın, meşakkatsiz elde edilen rızka, izzet ve kuvvete tabir olunur.

Nablusî (r.a) Rüyada Ekmek yorumu

Ekmeğin tabirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Kızarmış ekmekler, ilme, İslamiyet'e, bazen hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder.

Rüyada pak ekmek görmek

Pak ve temiz yapılmış undan halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir.

Rüyada Ölü birinin ekmek vermesi

Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği bir yerden gelecek mala ve rızka delâlet eder.

Rüyada Yüksekte ekmek görmek

Bir kimsenin rüyada ekmeği bulutların yahut evin veya ağaçlardan birinin üzerinde görmesi, ekmeğin pahalanmasına işarettir. Diğer yiyecek şeylerin tabiri de bu şekildedir.

Rüyada Ekmekten bir lokma almak

Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldığını görmek, tamahkârlık ile tabir olunur.

Rüyada Yöneticilerin ekmek görmesi

Bir devlet reisinin rüyada pak ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun Adalet ve insafına işarettir.

Rüyada Rüyada küçük ekmek görmek

Az rızık ile tabir edilir.

Rüyada Bozuk ve küflenmiş ekmek görmek

Ekmeğin bozulmuş ve küflenmişi, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala delâlet eder.

Rüyada Kokmuş ekmek görmek

Ucuzluk ve bolluktur.

Rüyada pişmemiş ekmek görmek

Ekmeğin pişmemişi şiddetli hastalığa veya sıtmaya işarettir.

Rüyada ekmeğin uçması

Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tabir olunur. Hani derler ya: "Ekmek arsalanın ağzında". Bu sözden maksat, geçimin zorluğunu anlatmaktadır.

Rüyada Acı ekmek

Güçlükle geçinmektir.

Rüyada Darı ve nohut ekmeği

Darlığa ve piyasanın pahalılığına işarettir.

Rüyada Ekmeğin çöplüklerde görülmesi

ucuzluk ve bolluktur. Üzüntü ve kederin gitmesine işarettir.

Rüyada Sıcak ekmek

Nifak ve şüpheli rızıktır.

Rüyada Kırılmış ekmek

Bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazançtır.

Rüyada Kuru ekmek

Rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır.

Rüyada Peksimet

Rüyada peksimet ekmek görmek, yolculuktur. Onu yemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa delidir. Rüyada peksimet gören kimseler gerek hayırdan ve gerekse ayrıldığı şeylerden dönerler. Peksimet vücut sıhhatidir. Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır.

Rüyada ekmek parçaları görmek

Tat ve renkleri muhtelif olan ekmeğin parçaları doğruluğa yahut faizden kazanca işarettir.

Rüyada Ekmek içi görmek

Ekmeğin içleri faydalı ilme, söz ve iste ihlasa (samimiyete) ve gizliliklere işaret eder.

Rüyada Ekmeğin kabuğu

Gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işarettir. Bir ölünün ekmeklerden vermesi , beklemediği yerden rızık ile tabir olunur.

Rüyada Ekmek yemek

Geniş ve bol rızka ve helal kazanca delâlet eder. Çavdar ekmeği yediğini görmek, sıhhat, afiyet ve iyi talih ile tabir olunur. İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Rüyada ekmek ve Tuz yediğini görmek, dünyalıktan az bir şeyle kanaat etmeye işarettir. Ekmeği dürüp yediğini görmek, nimet ve rızka işarettir.

Rüyada ekmekle sirke yemek

Rüyada kişinin ekmekle sirke yediğini görmesi, takva, bereket, uzun ömür ve mala delâlet eder. Ekmeği kötü, fena bir şeyle yemek, mumlu bal yemeye işarettir. Ekmekten bir lokma aldığını gören kimsenin tamahkâr olmasına işarettir.

Rüyada Ekmek pişirmek

Ekmek yaptırmak, pişirmek, ihtiyaçlarının bitmesine, hastaysa şifa bulmaya ve hayra delâlet eder. Tandırda ekmeği pişirmek, makam ve mevkiinin yüksekliğine yorumlanır. Rüyada Ekmek pişirdiğini görmek, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışır. Fırını soğutmamak için ekmeği aceleden pişirildiğini gören kimse devlete işarettir. Tandırdan çıkan ekmeklerin miktar eline mal geçer.

Hamurdan ekmek pişirdiğini ve halka dağıttığını görmek, büyük hayır ve sevaba naili yete işarettir. Tandırda ekmek pişirmek, kâr ve menfaate, rızık ve mala yorumlanır.

Rüyada Rüyada ekmek almak

Çocuğa, sevgiye, büyük mala ve genişliğe, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir devlet reisine yorulur. Temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden bir kimseye işaret eder. Acelece ekmekleri alan kişi devlete nail olur. Aldığı ekmekler miktarı eline mal geçer.

Rüyada Ekmek bulmak

Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işarettir. Ekmek bulan üzüntüsünden kurtulur. Rüyasında aradığı ekmeği bulan kişi, gideceği yolculuktan para kazanır.

Rüyada Ekmek aramak

Rüyada ekmek aradığını görmek yolculuğa, aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa yorumlanır. Birkaç ekmek bulmak gam ve kederden kurtulmaya delalettir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski