Rüyada Namaz kıldığını görmek ne demek?

Rüyada namaz kıldığını görmek ne demek? rüyada cuma namazı kılmak, cenaze namazı kılmak, at üzerinde namaz kılmak, sabaha kadar namaz kılmak ne demek?
rüyada namaz kılmak

Rüyada namaz kıldığını görmek ne demek? anlamı nedir? rüyada cuma namazı kılmak, cenaze namazı kılmak, at üzerinde namaz kılmak, sabaha kadar namaz kılmak ne demek?


Rüyada Namaz Kıldığını Görmek

Bir kimse rüyada kıbleyi bilemediğini veya kıbleyi aradığını, ancak hangi tarafta olduğunu bilemediğini görse, o kimsenin dininde hayrette olmasına yorumlanır. Doğru olarak Kabe tarafına namaz kıldığını gören kimsenin, dininin doğru olduğuna yorumlanır. Bir kimse rüyada namazını tamam ederek selam verdiğini görse, o kimse üzüntü ve kederlerden kurtulur ve onun hali sevgi ve muhabbete dönüşür. Sağ tarafına selam vermesi, bazı işlerinin iyileşmesine ve sol tarafa selam verip sağ tarafına selam vermemesi de, işlerinin bir kısmının çıkmaza girmesine ve kendisinin de sıkıntıya düşmesine yorumlanır.

Rüyada namazı bitirip selam vermek

Peygamberin eser ve sünnetine tabi olmaya, işten ayrılmaya, birini yerine veli tayin etmeye, yolculuğa ve rızka yorumlanır. Doğu yönüne dönerek namaz kıldığını gören, hacca gider. Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, İslâmiyet'ten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir iş yaptığına delildir. Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören, İslâm'ı arkasına almış olur.Bir rivayete göre, eşinden gayri bir kimse ile yakınlaşır.

Bir mescit halkını kıbleden başka bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek, o yerin devlet başkanın işinden uzaklaştırılacağına delâlet eder. ilim adamlarından birinin kıblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o alimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına işarettir. Namazının vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadığını gören, zor ve yapılması çok güç bir işe başlar ve bir rivayete göre de, gerek dünya ve gerek âhirette güçlüğe uğrar.


Rüyada Namazda bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete veya bir şirkete girerek orayı yönetir. Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak, namaz kıldırdığını gören ve hangi âyetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir. Kıbleye dönüp namaz kıldığını görmek, ise uzun bir ömre delâlet eder.

İbni Kesir'e göre; bir cemaate imamlık etmek hayırdır. Sokakta namaz kıldığını görmek hayır değildir. Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmek, o yerin hükümet başkanından kendisine bir hayır geleceğine işarettir. Öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızık ve malının artacağına delâlet eder.

Rüyada Cuma Namazı kılmak

Rüyada Cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur. Dünya ve ahirette Allah'ın (cc) ihsanına nail olur. ikindi namazını kıldığını görmek, zahmet ve zorluktan sonra muradına ereceğine delâlet eder. Akşam namazını kıldığını gören hayır ve şerden her ne arzu etmiş ise, ona çabukça kavuşur. Yatsı namazını kıldığını görmek, akrabaları ile iyi geçindiğine işarettir. Sabah namazını kıldığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir.

Rüyada Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çıkar. Namazını tamamlamadan yarıda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez. Abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur. Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını gören kimse, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider. Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez.

Rüyada Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyeceğine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir. Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah'ın (cc) şefaatine nail olur.

Rüyada Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve âhirette büyük hayır ve hasenata erişir. Kabe'nin damında namaz kıldığını gören şeriata uymayan bir iş işler. Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratının çokluğuna işarettir. Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızktır. Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duasıyla hidayete ulaşacağına delâlet eder. Namaz rüyasının yorumlarında üç şeyi dikkate almak gerekir.

Farz, sünnet, nafile. Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye; sünnet namazı temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmeye delâlet eder. Nafile namaz ise geniş rızka, dostlarının ve komşularının işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delâlet eder.

Rüyada At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer. Namazda uzun süre ayakta durup, rükua varmadığını görmek, malının zekatını vermediğine işarettir. Rükua varıp da secde etmediğini görmek, ömrünün kısalığına delâlet eder. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören, yalancı şahitlik eder.

Rüyada Cenaze namazı kıldığını görmek

Duasının kabul olunmasına ve Cenab-ı Hakkın affına mazhar olacağına işarettir. Büyük bir devlet adamının maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldıklarını görmek, savaş zamanı ise, zafere; başka zamanda ise, uzun ömür ve mal artışına delâlet eder. Bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduğuna ve işin olacağına delâlet eder.

Rüyada Bir bostan veya bahçede namaz kıldığını gören, Cenab-ı Hakk'a tövbe ve istiğfar eder. Ekili bir tarlada namaz kıldığını gören borcunu öder. Bin hamamın soyunacak yerinde namaz kılmak, haram bir mal veya rızk yediğine delâlet eder. Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyileşeceğine, sıkıntı varsa genişleyeceğine, tutuklu ise tahliye edileceğine delildir. Kurban bayramının namazını kılmak ise, memuriyete, yeni bir işe, hakkı olan bir şeyi elde edeceğine, sevince delâlet eder.

Rüyada Bir yerde sadece ve benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kıldığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlık ise fakirliğe düşeceğine; ihtiyaç içinde kalacağına işarettir. Üzerinde hiç bir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhuş işler. Yahut haramdan kazandığı parayla sadaka verir. Namaz kılarken konuşan, verdiği hediye veya sadakayı geri alır.

Rüyada istihare namazı kılmak

Yapmak istediği bir şeyden başarılı olarak çıkacağına delâlet eder. Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka veya zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdiğine işarettir.

Rüyada Gece yarısı namaz kılıyorsanız, her ne dilediğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır. Bu meyanda vacip olan bayram namazını kılmanız, neşe ve sevincinizin daim olacağına, evlat ve ayalinizin hayrını göreceğinize işarettir. Teravih namazını kılmanız halinde, dini bütünlüğünüzü her yerde tasdik ettireceğinize, her türlü şefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine, ömrünüzün uzun olacağına ve itibarınızın devamlılığına hükmolunur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski