Rüyada Tabut görmek, cenaze görmek ne demek?

Rüyada tabut görmek ne demek? tabutun içinde olmak, tabutta cenaze görmek, rüyada boş dolu tabut teneşir görmek anlamı.
Rüyada Tabut Görmek


Rüyada tabut görmek ne demek? tabutun içinde olmak, tabutta cenaze görmek, rüyada boş dolu tabut teneşir görmek anlamı.


RÜYADA TABUT GÖRMEK

Rüyada tabut görmek, Mülke, yol hazırlığına, mala, güçlükleri yenmeye ve galibiyete işaret eder.

RÜYADA TABUTUN İÇİNDE OLMAK

Rüyada tabut içinde olduğunu görmek saltanata, zafer bulmaya, muradına ermeye, kaybolanın bulunmasına işarettir. Rüyada Tabut verilmesi ilme, güzel huya ve Kar eden işlere delalet eder.

RÜYADA TABUTTA CENAZE GÖRMEK

Rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğinin görülmesi, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder. Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala delâlet eder. Rüyada kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve insanların kendisini omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve Rüya sahibi halkın başına geçer. Rüyada vefat etmiş ve tabuta konularak kaldırılmış ve halkın, cenazesinde yürümekte olduğunu görmek, şan ve şerefe, izzet ve rifate delâlet eder.

Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tabut içinde olduğunu görmesi, büyük bir mala erişmeye ve saltanata delâlet eder. Çünkü tabut büyük bir maldır. Rüyada kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, güzel ahlâka ve kâr etmeye işarettir.

Rüyada tabut görmek, bazı kere de kaybolmuş şeyin bulunmasına delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada kendisini tabut üstünde görmek, pek yakında zafer ve murada ermeye işarettir.

Rüyada değirmencinin Un koyduğu tabutunu veya teknesini görmek, Hak ile batıl arasını ayıran hakime, ilim, hikmet ve hidayete delâlet eder. Bazı kere de tabut görmek, rüya sahibinin bulunduğu mahalden bir adamın öleceğine işaret eder.

Rüyada Tabutu açık görmek, zorlukların dikkatsizlikten ileri geldiğine; tabutun içinde birisi varsa, yakında ondan Sağlık haberi alınacağına; içindeki yabancı biriyse, ileride iyi bir dostluk kurulacağına işarettir.

Rüyada tabut görmek, zorlukların üstesinden gelmeye ve kazanca yorumlanır. Tabutu açık görmek, daha dikkatli olmazsanız birçok zorlukla karşı karşıya kalacaksınız demektir. Bazen kötü anlam içeren bir rüyadır.

Bu rüya olumsuz anlamlar içerir. Sevdiklerinizle ilgili sorunlar yaşayabilir ya da borçlanabilirsiniz. Yeni durumlar, değişen koşullar, beklenmedik olaylar olarak yorumlanır.

RÜYADA TABUT İÇİNDE OLMAK

Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde olduğunu gören, saltanata nail olur. Bazi tabirciler bu rüyayi gören düşmanından korkar ve hüsrana karşı düşmanlık yapmaktan acizdir, dediler. Bazıları ise, bu rüya bir müddetten sonra şer ve kötülüklerden kurtulmaya delalet eder, demişlerdir.

Bazıları da, kaybı olan için bu rüya kaybının bulunmasına alamettir, demiştir. Bazı tabirciler de, kendisini tabut üzerinde görenin bir vasiyet veya düşmanlığı vardır. Yakında zafer ve muradına nail olur. Kendisine bir tabut verildiğini gören kimse ilim, güzel huy ve kar sahibi olur.

Tabut görmek, yol hazırlığına delalet eder. Değirmencinin un koyduğu tabutunu ve teknesini görmek, hak ile batıl arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete delalet eder. Rüyada tabut görmek, kötü bir haberlerde yorumlanır.

RÜYADA BOŞ TABUT GÖRMEK

Rüyasında teneşire konulduğunu görenin mali artar. Eliyle teneşir yaptığını gören halka iyilik eder. Bir teneşir yapılmasını emrettiğini gören sevaba ulaşır. Teneşirin kırıldığını görmek iyi değildir.

RÜYADA TABUT SATIN ALMAK
Rüyada tabut görmek iyidir. Kirmani'ye göre; rüyasında bir tabut satın aldığını veya kendisine bağışlandığını veya evinde bulunduğunu görenin mülkü ziyade olur.

Bazılarına göre; rüyada tabut görmek, erkeğin karisi ve dükkanıyla tabir olunur. Bir rivayete göre, ticareti artar. Tabutun eski, delik deşik, kurt yemiş olduğunu görmek, karisinin iffetsizliğine, kendisine yar olmadığına, ahlaksızlığına ve huysuz olmasına delalet eder.

RÜYADA YENİ TABUT GÖRMEK

Rüyada yeni tabut görmek, san ile tabir olunur. Rüyasında kendisi için yeni bir tabut aldığını gören, bir yere memur olur, tüccar ise ticareti artar, zengin ise parası ziyadeleşir. Fakir ise bolluğa erer. Kendi haline göre yükselir.

RÜYADA TABUT ALMAK

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir tabut satın aldığını veya kendisine bağışlandığını yahut evinde bulunduğunu görmek, mülkün artmasına, hikmete, vakar ve sekinete delalet eder.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski