Hanutçu ne demek? Hanutçuluk nedir? Hanutçu kime denir?

hanutçu nedir? hanutçu ne demek? hanutçuluk hakkında bilgi.
hanutçu

hanutçu nedir? hanutçu ne demek? hanutçu ne iş yapar? hanutçuluk hakkında bilgi.


Hanutçuluk, Türkiye'de bazı dönemlerde gündeme gelen terimler arasında yer alıyor. Halk arasında hanutçuluk olarak bilinen kavram, çoğunlukla turistlere rahatsızlık veren davranışlar içermesi nedeniyle literatürde 'turist tacizi' başlığı altında ele alınmakta ve 'esnaf tacizi' olarak adlandırılmaktadır.


HANUTÇU NE DEMEK?

Turizmin yoğun yaşandığı bölgelerde alışveriş ile birlikte ele alınan kavramlardan biri hanutçuluktur. Hanutçuluk, Türkiye’de özellikle turistik yörelerdeki esnaf ve halk tarafından yakından bilinen bir iş kolu ya da iş pratiğidir. Hanutçulukta amaç, işletmeye daha çok müşteri/turist çekmek, daha çok satış yapmak ve daha çok gelir elde etmektir.

HANUTÇULUK NEDİR?

Halk arasında çokça bilinen ve telaffuz edilen hanut, hanutçu ve hanutçuluk kavramları, bilimsel literatürde çok fazla araştırılan bir kavram olmamasına rağmen özellikle sivil toplum örgütlerinin yayınlamış olduğu raporlarda, turizm ile ilgili internet sitelerinin haberlerinde, ulusal ve yerel gazetelerin yapmış olduğu haberlerde oldukça geniş yer tutmaktadır. Çok sık bir şekilde haberlere konu olan bu kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için öncelikli olarak kavramların etimolojik incelemeleri yapılmıştır. Hanut kelimesinin etimolojisiyle ilgili iki farklı bilgiye ulaşılmıştır. Birincisi Arap dilinde kullanılan hanut (dükkan, meyhane anlamına gelmektedir.

Osmanlı'da özellikle vakfiyelerde rastlanan dükkanlara "hanut" denmekte olup çoğulu "havanit" şeklinde ifade edilmektedir. İkinci olarak Ermenice'de de kullanılan "hanut", Arapçada olduğu gibi dükkan anlamına gelmektedir.

Dilimizde ise hanut, bir kişinin veya turistin yaptığı alışveriş karşısında dükkan sahibinden alınan parayı ifade etmektedir. Bir anlamda komisyonu ifade eden hanut, müşteriyi esnafla bir araya getirip satıştan pay alma eylemi olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre hanut, bir malın veya hizmetin satışı karşılığında müşteriyi işletmeye veya dükkana getiren ya da yönlendiren kişiye verilen pay şeklinde ifade edilmektedir. Hanutçu ise kişileri veya turistleri komisyon karşılığı anlaştığı işletmelere yönlendiren kişiye denilmektedir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski