Reddi Miras nedir? nasıl yapılır? Reddi Miras dilekçe örneği

Reddi Miras Nedir? Reddi Miras Nasıl Yapılır? Reddi Miras Süresi Kaç Gündür? Reddi Miras Dilekçe Örneği Reddi Miras ( Miras Reddi ) Hangi Mahkemeye Yapılır? Reddi Miras Beyanı Sonradan İptal Edilebilir mi?
Reddi Miras

Reddi Miras Nedir? Nasıl Yapılır? Reddi Miras Dilekçe Örneği Reddi Miras Süresi Kaç Gündür? Reddi Miras ( Miras Reddi ) Hangi Mahkemeye Yapılır? Reddi Miras Beyanı Sonradan İptal Edilebilir mi?


Reddi Miras Nedir?

Miras kavramı, miras bırakacak kişin tüm varlıklarının sahipliğini ya da sorumluluğunu yasal hakka sahip olan mirasçılara geçmesi anlamına gelmektedir. Reddi miras ise, kişinin kendisine yasal olarak sunulan miras hakkının reddetmesidir.

Bir kişinin tüm mal ve varlıklarını yasal düzenlemeler neticesinde başkalarına bırakabilmektedir. Miras bırakacak kişiye Muris denilmektedir. Muris’in bırakacağı mirasta, tüm mal ve varlıkların yanı sıra kendi borçları da olabilmektedir.

Kısaca değinmek gerekirse mirasçılar, Muris tarafından yasal yollarla bıraktığı hem alacaklardan hem de borçlardan sorumlu olmaktadır. Yer alan bu kanun sebebiyle,mirasçıların bu mirası reddetme hakkı tanınmaktadır. Buna da “Miras Reddi” yani “Reddi Miras” denilmektedir.

Reddi Miras uygulamasında, kişiye bırakılan miras ya tamamen reddedilmektedir ya da tamamen kabul edilmektedir. Borçları reddedip, alacakları kabul etmek gibi bir durum söz konusu değildir.

Reddi Miras Süresi Kaç Gündür?

Muris tarafından bırakılan mirası, mirasçılar tarafından reddedilmesi yasal bir haktır. Mirasçılar, miras bırakan kişinin vefatından sonra en fazla 3 ay içerisinde ( 90 gün) reddi miras beyanında bulunması gerekmektedir.

Önemli Bilgi: Birçok kişi üzerine miras kaldığını çok sonradan öğrenebilmektedir. Bu tarz yaşanan miras olaylarında, kişinin mirastan haberdar olduğu tarihten sonraki 3 ay içerisinde reddi miras beyanında bulunması gerekmektedir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirastan pay alacak kişiler, kanun önünde yasal mirasçılar olarak kabul edilmektedir. Bu kişiler, üzerlerine kalan alacak ya borç miraslarından vazgeçebilirler. Kısaca her iki miras türünü kabul etmeyerek miras reddi yapabilirler.

Muris (Mirası bırakan kişi) eğer ölürse, mirasçılar üzerlerine bırakılan mirasları kabul etmiş olurlar. Eğer mirası kabul etmek istenmezse, açık bir şekilde yasal olarak mirasın reddini(reddi miras) beyan olarak belirtmeleri gerekir. Miras reddi başvuruları hem sözlü hem deyazılı şekilde yapılmalıdır. Reddi Miras için bu önemli bir unsurdur.

NOT: Kısmen Miras, söz konusu değildir.

Miras reddi için yapılan düzenleme 4721 sayılı Medeni Kanun’un 605. maddesi içerisinde yer almaktadır.

Reddi Miras ( Miras Reddi ) Hangi Mahkemeye Yapılır?

Miras reddetme konusunda birçok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi de “Reddi Miras başvurularının hangi mahkemeye yapılacağıdır.”

Reddi Miras yapmak isteyen mirasçılar ilk olarak Sulh Hukuk Mahkemesine yasal başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu mahkeme miras reddi yapacak kişinin ikametgah bölgesinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Mahkemeye verilen beyanname sonrasında reddi miras başvurusu Sulh mahkemesi tarafından mahkemenin özel kütüğüne tescil edilir.

Reddi Miras Beyanı Sonradan İptal Edilebilir mi?

Yasalar neticesinde miras reddi yapan mirasçıların sonradan bu hakkında vazgeçmesi mümkün değildir. Ancak, yürürlükte olan Borçlar Kanunu neticesinde yanılma, aldatma ve korkutma sonucunda mirasçının ret beyanında bulunması durumunda beyan edilen ret başvuruları talep altına alınabilir ve bunun için süreci başlatabilir.

Reddi Miras Dilekçe Örneği

Reddi miras işlemleri, yasal olarak muris tarafından bırakılan yasal mirasları reddetmesidir. Söz konusu reddi miras işlemleri için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne beyanda bulunması gerekmektedir. Bunun için de dilekçe yazılması gerekmektedir. İşte, Reddi Miras dilekçe örneği hakkında bilinmesi gerekenler.


Reddi Miras Dilekçe örneği aşağıdaki gibidir;


….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Yukarıdaki noktalı yer: İkametgahınızın bulunduğu yer mahkemesine dava açmalısınız.)

DAVACI : (Buraya adınızı ve soy adınızı ardından da TC kimlik numaranızı yazınız.)

….. (Buraya resmi ikametgah adresinizi yazınız.

DAVALI : Hasımsız. (Çekişmesiz yargı yani davalı olmadığı için hasımsız yazmalısınız.)

KONU : Mirasın reddi talebimin sayın mahkemenize sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALAR

NOT: (Aşağıda yer alan açıklama örnek açıklamadır. Siz kendi başvurunuza göre açıkla yapmalısınız.)

Babam, 10.10.2015 tarihinde yaya geçicinden geçerken araba çarpması sonucu geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde 12.10.2015 tarihinde vefat etmiş bulunmaktadır. Geride ben, iki abim ve bir ablam olmak üzere dört mirasçısı kalmıştır.

Babam yani muris, çok tutumlu bir insan değildi. Sağ iken yapmış olduğu birçok harcamaları neticesinde fazlasıyla borcu bulunmaktadır. Bu borç tutarı da bırakmış olduğu malvarlığını neredeyse beş kat aşacak seviyededir.

Yukarıda değinmiş olduğum nedenle işbu borçtan yasal olarak sorumlu olmamak adına mirasın reddini talep etme zorunluluğum hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili diğer bütün mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları, sair deliller ve her türlü yasal delil.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda açıklamış olduğum nedenler nazarında muris olan babamın bırakmış bulunduğu mirasın reddine ilişkin sayın mahkemenize sunmuş olduğum talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (Buraya davayı açmayı düşündüğünüz tarihi atınız.)

Davacı

Buraya adınızı ve soy adınızı yazınız.

Buraya imzanızı atınız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski