Yatsı Namazı kaç rekattır? Yatsı Namazı Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazı kaç rekat? yatsının ilk sünneti, farzı ve son sünneti nasıl kılınır? Vitir Namazı nasıl kılınır?
Yatsı Namazı

Yatsı Namazı kaç rekat? yatsının ilk sünneti, farzı ve son sünneti nasıl kılınır? Vitir Namazı nasıl kılınır?


Yatsı namazı Kaç Rekat?

Yatsı namazı toplam 13 rekattır ve ilk 4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz, 2 rekat son sünnet, 3 rekat vacip olarak kılınır.

Yatsı Namazı ilk sünnetin kılınışı

13 rekat olan yatsı namazı sünnetinin kılınışına "Niyet ettim yatsı namazının sünnetini kılmaya" denilip niyet edilerek başlanır. Yatsı namazının sünnetinin kılınışı şöyledir;

1. REKAT: Besmele çekilip niyet edildikten sonra Allahu Ekber denilerek iftitah (başlama) tekbiri alınır. Eller bağlanır ve namaza başlanır. Sübhaneke, euzü besmele ile birlikte fatiha suresi ve bir sure okunur. "Allahü Ekber" diyerek rükuya eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir, "Allahü Ekber" diyerek Kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. REKAT:
Besmele ile birlikte fatiha suresi ve bir sure okunur. Rükû yapılır. Secdeye gidilir. Birinci oturuş yapılır. Oturuşta "Ettahiyyâtü" duası ile birlikte "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" duaları okunur. "Allahü Ekber" diyerek Kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. REKAT: Sübhaneke okunur. Besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bilinen bir sure okunur. Rükû yapılır. Secdeye gidilir. Dördüncü rekata kalkılır.

4. REKAT: Besmele ile birlikte fatiha suresi ve bir sure okunur. Rükû yapılır. Secdeye gidilir. Son oturuş yapılır ve "Ettahiyyâtü" duası ile birlikte "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" duaları okunur. "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye önce sağına sonra soluna selam verilerek namaz tamamlanır.

Yatsı Namazı farzın kılınışı

1. REKAT: Kamet getirilir. Euzü besmele çekilip niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya" İftitah (başlama) tekbiri alınır. Eller bağlanır, ayakta sübhaneke, euzü besmele ile birlikte fatiha suresi ve bir sure okunur. Rükû yapılır. Secdeye gidilir. İkinci rekata kalkılır.

2. REKAT: Besmele ile birlikte fatiha suresi ve bir sure okunur. Rükû yapılır. Secdeye gidilir. Birinci oturuş yapılır. Oturuşta tahiyyat duası okunur. Üçüncü rekata kalkılır.

3. REKAT: Besmele ile birlikte fatiha suresi okunur. (ek bir sure okunmaz) Rükû yapılır. Secdeye gidilir. Dördüncü rekata kalkılır.

4. REKAT: Besmele ile birlikte fatiha suresi okunur. (ek bir sure okunmaz) Rükû yapılır. Secdeye gidilir. Son oturuş yapılır. Oturuşta tahiyyat, salli-barik, rabbena duaları okunur. Selam verilir.

Yatsı Namazı son sünnetin kılınışı


1. REKAT:
Kamet getirilir. Euzü besmele çekilip niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya" denilip iftitah (başlama) tekbiri alınır. Eller bağlanır, ayakta sübhaneke, euzü besmele ile birlikte fatiha suresi ve bir sure okunur. Rükû yapılır. Secdeye gidilir. İkinci rekata kalkılır.

2. REKAT: Besmele ile birlikte fatiha suresi okunur. (ek bir sure okunmaz) Rükû yapılır. Secdeye gidilir. Son oturuş yapılır. Oturuşta tahiyyat, salli-barik, rabbena duaları okunur. Selam verilir.

Vitir Namazı nasıl kılınır?


1. REKAT:
İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya" denilir ve "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır. Eller bağlanır, ayakta sübhaneke, euzü besmele ile birlikte fatiha suresi ve bir sure okunur. Rükû yapılır. Secdeye gidilir. İkinci rekata kalkılır.

2. REKAT: Besmele ile birlikte fatiha suresi ve bir sure okunur. Rükû yapılır. Secdeye gidilir. Birinci oturuş yapılır. Oturuşta tahiyyat duası okunur. Üçüncü rekata kalkılır.

3. REKAT: Besmele çekilir ve Fatiha ile bir namaz suresi okunur. Allahu Ekber diyerek ara tekbir alınır. Kunut duası okunduktan sonra Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir. Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli,
Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunur. "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır. Namazdan sonra tesbih çekilir ve dua edilir.

Tesbih çekilirken neler söylenir?

"Subhanallah" (33 kez) Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.
"Elhamdulillah" (33 kez) Anlamı: Hamd Allah'adır.
"Allahu Ekber" (33 kez) Anlamı: Allah en büyüktür.
"Amin" dua edildikten sonra söylenir. Amin anlamı : Duamı kabul et

Namaz kılarken söylenen tesbihatlar ve anlamları

"Allahu Ekber" denilerek rükuya gidiler. (Anlamı: Allah en büyüktür)

"Subhane Rabbiyel Azim" rükuda 3 kez denir. (Anlamı: Ey büyük Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)

"Semiallahulimen hamideh" doğrulurken söylenir. (Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti.

"Rabbena leke'l-hamd" tam dik durunca söylenir. (Anlamı: Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır)

"Subhane Rabbiye'l-ala" secdeye gidildiğinde 3 defa söylenir. (Anlamı: Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)

"Esselamu aleykum ve rahmetullah" önce sağ sonra sola baş çevrildiğinde söylenir. (Anlamı: Allah'ın selamı üzerinize olsun)

"Allahumme ente's-selamu ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram" namaz bitiminde söylenir. (Anlamı: Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.)

Yorum Gönder