İlim Yayma Cemiyeti nedir? kimin? kime ait?

İlim Yayma Cemiyeti nedir? kimin? kime ait?

İlim Yayma Cemiyeti 17 Ekim 1951 günü ‘Milli ve manevi değerleri korumak’ amacıyla İstanbul’da kuruldu. Türkiye'de bugün, İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde yaklaşık 30.000 öğrencinin barındığı 174 öğrenci yurdu ve halka yönelik çalışmaların da yapıldığı 175 şube bulunmaktadır. Aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşundan itibaren ihtiyaç sahibi başarılı binlerce öğrenciye burslar vermiştir.

Yapılan tüm bu çalışmalar ve Türk Milli Eğitimine Cemiyetimizin vermiş olduğu destek; Cumhurbaşkanlığı tarafından "Üstün Hizmet Plaketi" Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Şükran Plaketi" ile takdir görmüştür.

İlim Yayma Cemiyeti, kamu yararına çalışan dernek statüsündedir. 68 mümtaz hayırsever ve vatanperver insan tarafından 11 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur.

Kuruluşunun hemen ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine İstanbul'da ilk İmam-Hatip Okulu'nu açmıştır.

İlim Yayma Cemiyeti Misyonunu ve Vizyonunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İlim Yayma Cemiyeti Misyonu
Ülkemizin kalkınmasına; milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmaktır.

İlim Yayma Cemiyeti Vizyonu
İlim Yayma Cemiyeti'ni, eğitim ve kültür alanında uluslararası standartlarda kaliteli ve modern hizmet veren; uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve prestij sahibi olan bir kurum haline getirmektir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski