22 Temmuz 2020 Çarşamba

Kurbanda Büyükbaş hayvana en fazla kaç kişi ortak olabilir?

Büyükbaş hayvana kaç kişi girebilir? kaç ortak olunabilir? Büyükbaş hayvan kaç hisse olabilir? Kurbanda büyükbaş hayvanlar 7 kişiye kadar kesilebiliyor. 7’den fazla ortak olmaz mı? Olmaz ise neden olmaz?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Müslümanlar tarafından Kurban hakkında merak edilen sorulardan biri de Büyükbaş hayvana kaç kişi girebilir? kaç ortak olunabilir? Büyükbaş hayvan kaç hisse olabilir? Kurbanda büyükbaş hayvanlar 7 kişiye kadar kesilebiliyor. 7’den fazla ortak olmaz mı? Olmaz ise neden olmaz?

Bir büyükbaş hayvanı en fazla yedi kişi kurban olarak kesebilir. Bunun delili aşağıdaki hadislerdir:

Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:
“Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selem zamanında temettu’ haccı yapar ve ortakla­şa yedi kişiye bir sığır ve (yine) yedi kişiye bir deve kurban ederdik.” (Müslim, Hac 353; Ebu Davud, Edâhî, 6-7; Tirmizî, Hac 66; Nesâî, Dahaya 16; Muvatta, Dahaya 9; İbn Mâce Edahî, 5; Ahmed b. Hanbel, 3/335, 5/409.)

Yine Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:
“Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte telbiye getirerek hacc için yola çıktık. Resulullah, bize deve ile sığırda ortak olmamızı, içimizden her yedi kişinin bir deveye iştirak etmesini emir buyurdu.” (Müslim, Hac, 351)

Kurban, bir ibadet olduğu için bu konuda ayet veya hadis dışında bir delile dayanılarak hüküm çıkarılamaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

previous post next article home