Sultan Abdülmecid Kimdir? kısaca hayatı hakkında bilgi.

Sultan Abdülmecit kimdir? annesi, babası, ailesi kimdir? Sultan Abdülmecit döneminde neler yaşandı? Sultan Abdülmecit ne zaman nasıl öldü? Kısaca Sultan Abdülmecid'in hayatı hakkında bilgiler..
Sultan Abdülmecid


Sultan Abdülmecit kimdir? annesi, babası, ailesi kimdir? Sultan Abdülmecit döneminde neler yaşandı? Sultan Abdülmecit ne zaman nasıl öldü? Kısaca Sultan Abdülmecid'in hayatı hakkında bilgiler.


SULTAN ABDÜLMECİD KİMDİR? (1839 – 1861)

Sultan Abdülmecid, 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan’dır. Sultan Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. Batı âlemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine, henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Devletin ilerleyişi için Avrupaî hayat tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını istedi. Saltanatının henüz dördüncü ayında ilân ettiği Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu sebebiyle Tanzimat Dönemi padişahı olarak şöhret bulmuştur.

Sultan Abdülmecid, batılı yazarların takdir ve sevgiyle andıkları bir padişahtı. Âdil, merhametli, ıslahatçı, yenilikçi bir insan olan Sultan Abdülmecid, 25 Haziran 1861 tarihinde, 39 yaşında iken İstanbul’da veremden dolayı vefat eden Sultan Abdülmecid, Yavuz Sultan Selim’in türbesi yanındaki mezarına defnedildi.


Sultan İkinci Mahmud, ölüm döşeğinde iken, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmış olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Osmanlı kuvvetlerini Nizip’te yenilgiye uğratmıştı. Sultan Abdülmecid böyle karmaşık bir ortamda tahta çıktı. Mısır Sorunu, Rus donanmasının Hünkâr İskelesi Antlaşmasına uyarak İstanbul’a gelmesi üzerine bir Avrupa sorunu haline geldi.

Başta İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya olmak üzere Avrupalı devletler Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa arasındaki Mısır sorununu çözmek için bir konferans düzenlediler. Avrupa Devletleri, Mısır’da güçlü bir yönetim istemiyorlardı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya karşı Osmanlı Devleti’nin tarafını tuttular ve bu ortamda Londra Sözleşmesi imzalandı (1840).

ilginizi çekebilir; Osmanlı Padişahları sıralı tam liste..

Buna göre; Mısır Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak, ancak yönetimi Mehmed Ali Paşa ve oğulları yürütmeye devam edecekti. Mısır seksen bin altın vergi ödeyecekti. Suriye, Adana ve Girit tekrar Osmanlı yönetimine bırakılıyordu.

Hünkâr İskelesi Antlaşmasının süresi bitince, Londra’da yeniden bir konferans düzenlendi (1841). Toplantıya Osmanlı Devleti’nden başka Rusya, Fransa, İngiltere, Prusya ve Avusturya katıldı. Konferansta alınan kararlara göre, Boğazlar’da egemenlik hakkı Osmanlı Devleti’ne ait olacak, ancak barış döneminde hiçbir savaş gemisi Boğazlar’dan geçmeyecekti.

Bu antlaşma ile Fransa ve İngiltere Akdeniz’deki güvenliklerini sağlamış oluyorlar, Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki kayıtsız şartsız haklarına kısıtlama geliyordu. Rusya ise Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Boğazlar üzerinde sağladığı üstünlüğü kaybetmiş oluyordu.


SULTAN ABDÜLMECİD DÖNEMİ OLAYLARI

 • Londra Konferansı (1840) (Mısırla ilgili)
 • Londra Konferansı (1841) (Boğazlarla ilgili)
 • Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)
 • Kırım Savaşı (1853-1856)
 • Islahat Fermanı (1856)
 • Islahatlar ve Tanzimat Dönemi Yenilikleri:
 • Nizamiye mahkemeleri açıldı.
 • Demiryolu yapımına başlandı.
 • Kırım savaşı sırasında İngiltere’den ilk dış borç alındı. (1854)
 • İstanbul Darul Fünunu açıldı
 • Bankı Dersadet adıyla ilk Osmanlı Bankası kuruldu.
 • Meclisi Maarifi Umumiye (MEB) açıldı.
 • Askerlik 5 yıl ile sınırlandırıldı.
 • Askeri Baytar Okulu açıldı.
 • Ordunun isimi Asakiri Şahane oldu.
 • İlk kâğıt para Kaime basıldı.
 • Mülkiye Mektebi açıldı.
 • Kız Rüştiyeleri açıldı.
 • Darul Muallim açıldı. (Erkek öğretmen okulu açıldı)
 • Mecidiye piyasaya sürüldü.
 • Vilayet Nizamnamesi hazırlandı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski