Salavat nedir? en güzel Salavat çeşitleri ve faziletleri

Salavat nedir, Salavat nasıl getirilir, salavatın anlamı nedir? Cuma günü salavat getirmenin faziletleri nelerdir? en faziletli salavatlar hangileridir?
Salavat

Salavat nedir, Salavat nasıl getirilir, salavatın anlamı nedir? Cuma günü salavat getirmenin faziletleri nelerdir? en faziletli salavatlar hangileridir?


Mübarek günlerde ve özellikle cuma ibadetlerinde önemli bir yeri olan salavat; Son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dua anlamına gelen salavatın Müslümanlar için sevabı büyüktür.

Salavat nedir?

Salavat, Hz. Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir.

Genellikle Hz. Muhammed’in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılır, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir. "Sallallâhu aleyhi ve sellem" ifadesinin yaygın kullanımıdır.


En yaygın biçimleri "Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed" ile "Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklindedir. Kur'an’da Ahzab Suresi’nin 56. ayetinde Allah ve meleklerin Hz. Muhammed’e salâvat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenir. Müslümanlarda namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Hz. Muhammed’in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okurlar.

Salavat en kısa şekli ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." cümlesi ile getirilir. Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

Cuma günü Salavat getirmenin faziletleri:


Ezan okunurken yahut peygamber efendimizin adı zikredildiğinde salavat getirmenin bir mümin açısından pek çok fazileti bulunmaktadır. salavat getirmenin faziletleri;

- Peygamber efendimize her salavat getiren kimsenin adı Peygamberimiz'e (s.a.v) iletilir.
- Salavat getirmek, müminin işlediği günahların affına vesile olur.
- Hz. Muhammed, kıyamet günü kendisine salavat getirenlerin yanında olur.

Ebu’d-Derdâ (r.a) anlatıyor:

Bir gün Rasûlullah (s.a.v):

"Cuma günü bana çok salevât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür. O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlakâ bana arz edilir. Salevât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder." buyurdular.

Ben: "Vefâtınızdan sonra da mı?" diye sordum. Efendimiz (s.a.v):

"Evet, vefâtımdan sonra da! Allah Teâlâ peygamberlerin vücutlarını yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır. Allâh’ın Nebîsi hayattadır ve dâimâ rızıklandırılır." buyurdular. (İbn-i Mâce, Cenâiz, 65. Bkz. Ebû Dâvûd, Salât 201/1047, Vitir 26)

Hazret-i Ali (r.a) bu hususta şöyle demiştir:

"Her kim cuma günü Peygamberimiz’e yüz kere salevât getirirse kıyâmet günü mahşer yerine yüzü çok güzel ve nurlu olarak gelir. İnsanlar gıptayla, "Bu zât acaba hangi ameli işliyordu?" diye birbirlerine sorarlar.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, III, 212)

Salavat ile alakalı Peygamber efendimizin bazı hadisleri de bulunmaktadır.

Bunlar:

- "Kıyamet günü bana en yakın olan, en çok salavat getiren kişidir."
- " Sabah-akşam on salavat getiren, kıyamet günü benim şefaatime nail olur."
- " Cuma günleri bana 80 defa salavat okuyanın 80 yıllık günahı bağışlanır.
- "Günde bin salavat çeken, Cennetteki yerini görmeden önce ölmez.
- "Günde yüz defa salavat okuyan, kıyamet gününde şehidlerle birlikte olur.
- "Bana bir salavat getirene yüce Allah, on rahmet ihsan eder, o kişinin on günahını olmamış sayar ve derecesini on kat olarak yükseltir."
- "Salavat çekmek sizin için zekat niteliği taşır."

- Sitemizde kayıtlı diğer Duaları listelemek için tıklayın..

Yorum Gönder