Mehir nedir? mehir miktarı ne kadardır? Mehir verilmezse ne olur?

mehir nedir? mehir ne demek, ne kadar olmalı? mihir miktarı kaç gram altın olmalı?  verilmezse ne olur? mehir bedeli, mehir borcu, mehir hakkında en çok aranan soruların cevapları.
mehir

mehir nedir? mehir ne demek, ne kadar olmalı? mihir miktarı kaç gram altın olmalı?  verilmezse ne olur? mehir bedeli, mehir borcu, mehir hakkında en çok aranan soruların cevapları.


Bu yazımızda sizler için, evlenecek çiftler tarafından araştırılan "mehir" konusuna bakacağız. İslami hukuka göre mehir, dört mezhepte de kadının hakkı olarak kabul edilir. İşte mehir hakkında merak edilenler.


MEHİR NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Mehir nedir?" sorusuna cevabı şu şekildedir.

Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir. Kur’an-ı Kerim’de, evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığı konusunda ayetler bulunmaktadır. (Bakara, 2/237; Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; Mâide, 5/5)

Hanefîlere göre mehir, nikâhın sonuçlarından biridir. Bu nedenle nikâh esnasında belirlenmemiş olsa, hatta nikâh esnasında verilmeyeceği şart koşulsa bile evlenen kadın mehre hak kazanır. Mehir nikâh anında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılır. Mehrin miktarı nikâh anında belirlenmişse buna mehr-i müsemmâ denir. Nikâh esnasında mehrin miktarının belirlenmemesi veya belirlenen mehrin bir sebeple geçersiz sayılması halinde, evlenen kadın mehr-i misil hak eder. Bu durumda mehrin miktarı akrabaları arasında her bakımdan kendi konumuna denk olan kadınların aldığı mehrin miktarıdır.


Mehir, ödenme zamanına göre, mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel olmak üzere ikiye ayrılır: Mehr-i muaccel, peşin olarak ödenen mehirdir. Kadın mehr-i muacceli almadan kocanın evine gitmeme hakkına sahiptir. Mehr-i müeccel ise ödenmesi sonraya bırakılan mehirdir. Bu mehrin ödenmesi için herhangi bir zaman belirlenmişse, bu tarih geldiğinde belirlenen mehrin kadına ödenmesi gerekir. Şayet bir vakit belirlenmemişse, nikâhın sona ermesiyle mehir muacceliyet kazanır ve ödenmesi gerekir. Başka bir deyişle, boşanma halinde kocanın bu mehri ödemesi gerekir; ölüm halinde de, bırakmış olduğu mirastan ödenir.

Mehir olarak maddi veya mali değeri olan her türlü menfaat tespit edilebilir. Mehrin en az miktarı Hanefîlere göre 10 dirhem (o dönemlerde yaklaşık iki koyun bedeli), Mâlikîlere göre ise 3 dirhem gümüştür.

Şâfiî ve Hanbelî hukukçulara göre ise mehrin alt veya üst sınırı yoktur. Mehrin üst sınırının olmadığı konusunda Hanefî ve Mâlikîler de diğer iki mezhep gibi düşünmektedir. Hz. Ömer kendi halifeliği döneminde evlilikleri kolaylaştırmak için mehre üst sınır getirmek istemiş, fakat bir kadının “…Onlara kantarla vermiş olsanız da hiçbir şeyi geri almayın...” (Nisâ, 4/20) âyetini delil getirmesi karşısında bu düşüncesinden vazgeçmiştir.

Mehir, kadını hem evliliğe ısındırmak hem de ona belli bir malî güç kazandırmak düşüncesiyle öngörülmüştür.

Mehir hakkında bazı videolar


- İşçinin ücreti ve kadının mehir hakkı - Cübbeli Ahmet Hocaefendi 

- Evlenirken belirlenen mehir mikdârını hatırlamıyorum. Hanımla anlaşıp mehir belirlesem olur mu?

- Eşimden önce veya sonra ölürsem mehir işi ne olacak?

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski