el-Azim esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

el-Azim esmasının anlamı nedir? El azim ne demek, zikri faydaları fazileti nelerdir? ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Azim esması kaç defa çekilmeli?
el Azim esması

el-Azim esmasının anlamı nedir? El azim ne demek, zikri faydaları fazileti nelerdir? ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Azim esması kaç defa çekilmeli?


Allah'ın 99 ism-i şerifi, yani Esma-ül Hüsnası'ndan biri olan el Azim ne demek, anlamı, azim zikri faydaları, faziletleri nedir? ya Azim Ebced değeri, zikir sayısı ve günü


El-Azim isminin anlamı

Hakiki ve mutlak büyük, pek azametli, insan aklının erişemeyeceği derecede büyük ve azametli, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan, Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes, her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli ve yücelik sahibi olan.

"Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu"

"Azamet ve Kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayyum ve her şeyi ayakta tutan Kayyum olan Allah'tan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan'dır."

Namazda gerek rükuda ve secdede Allah’ı tespih ederken, bu anlamda tespih ederiz.

"Sübhane Rabbiye’l-Azim"
Allah’ım! seni tesbih eder ve noksan sıfatlardan tenzih ederim; senin şanın ne yücedir.

"Sübhane Rabbiye’l-A’la"
Allah’ım! Seni tesbih eder ve noksan sıfatlardan tenzih ederim; sen ne yüce, ne ulusun..” deriz.

El-Azim Arapça Yazılışı: العظيم


El Azim Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati, Zikir günü:

El-Azim ismin zikir adedi 1020'dir.
Zikir saati Utarit,
Zikir günü Çarşamba'dır.

El-Azim isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

  • Bir Müslüman; ihlasla, inanarak ve yaşayarak "Yâ Azim" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine nail olur. İzzet ve şerefe kavuşur. Şifa bulur. Korkulardan emin olur.
  • el Azim ismini, şartlarına uygun bir şekilde her gün sabah namazından sonra 1024 defa zikredenler huzur ve mutluluk, yüksek makam ve mevki, şan-şöhret elde ederler. Kısa zamanda emsalleri arasında fark edilir hale gelirler. Herkes tarafından sevilir ve sayılırlar.
  • Bir hastaya 1010 kere okunsa eceli gelmemişse şifa bulur.
  • Usulüne uygun zikredenleri Cenab-ı Hak, korkup çekindiği şeylerden koruyup kurtarır, umduklarına ihsan eder.
  • Her sabah devamlı olarak 120 defa "Ya Azim" ismini zikreden, halk arasında itibar görür. Herkes tarafından sevilir ve sayılır. Bütün insanların nazarında önemli ve kıymetli bir insan haline gelir.
  • Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmağında taşıyan ve devamlı olarak bu mübarek ismi zikreden kimsenin istediği şeyleri Allah verir. Kadri kıymetli olur.
  • Her kim bu ism-i şerîfi sabah namazlarından sonra 1020 defa okumayı vird edinirse, kısa zamanda bulunduğu halden (mevkiden) yükselmeye başlar. Cenâb-ı Hak tarafından kullarına sevdirilir. Herkes tarafından sevilir, hürmet görür ve sözü her yerde tesirli olur. Kendisi hakkında bilinmesini istemediği şeyleri Cenâb-ı Hakk’ın lütfu ve keremiyle örter ve insanlara bildirmez. Korktuğu her şeyden emin olur.

- Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

Yorum Gönder