el-Habir esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

el-Habir esmasının anlamı nedir? El-habir ne demek, zikri faydaları fazileti nelerdir? ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Habir esması kaç defa çekilmeli?
el Habir esması

el-Habir esmasının anlamı nedir? El-habir ne demek, zikri faydaları fazileti nelerdir? ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Habir esması kaç defa çekilmeli?


Allah'ın 99 ism-i şerifi, yani Esma-ül Hüsnası'ndan biri olan el Habir ne demek, anlamı, habir zikri faydaları, faziletleri nedir? ya Habir Ebced değeri, zikir sayısı ve günü


Habir isminin anlamı

Habir, "Her şeyden haberdar olan" demektir.

el-Habir Arapça yazılışı: الخبير

Allah (c.c) şöyle buyuruyor;
"Allah bilendir, hikmet sahibidir." (Enfal,71)
"O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır". (Enam, 18)
"Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır." (Mülk, 14 )
"Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır." (Haşr Suresi, 18)

Habir ismi

Yerde ve gökte daha bilmediğimiz birçok alemlerde ne kadar varlıklar varsa onların bütün hareketlerinden Allah (c.c) haberdardır. O'nun haberi olmadık hiçbir şey mevcut değildir.
Her şeyi O yaratmıştır. Yaratan yarattığını bilmez mi?

Bir duygu duyan, bir şey düşünen, bir niyet eden, bir söz söyleyen, kasıtlı olarak bir iş yapan, onu yaparken ne kadar gizlemek istese kendinden gizleyemez, vicdanında onu o anda duyabilir. O halde onu ve bütün göğüslerin hakikatini, bütün mahlukatı yaratan yaratıcı daha önce ve daha mükemmel şekilde bilir.

O göğüsler, o nefisler, o düşünceler, o kuvvetler, o fiiller ve o duygular bilgiyle, hep Allah'ın yaratmasıyladır. O yaratmayınca kimsenin ne eli oynar ne dili, ne hissi yürür ne fikri, ne vicdanı kalır ne kendisi. Bakarsın bir an içinde el çolak olmuş, dil tutulmuştur. Fikir durmuş, akıl boğulmuştur. Gönül kendinden geçmiş, ben böyle yaparım diyen nefis yerle bir olmuştur.

Yaratıcının yeni bir yaratma ile imdadı yetişmezse hiçbir yaratık onu kendine getiremez ve o yaratmayı işletemez. Çünkü bir zerre, bir şuur, bir şey yaratmanın dayandığı teferruatı bilemez. O, bütün sebepler silsilesini kuşatan olgun bir ilim ve kudretin eseridir. Yaratıkların, yaratıcıdan bir şey gizlemesine imkân yoktur.

Bir yaratık kendinde sonradan meydana gelen bilgiyi ve onun mânâsını ondan önce onu ve onda o bilgiyi bütün hakikatiyle yaratan yaratıcının ilmine borçludur. Mahlûkta herhangi bir hadise meydana gelir de onu, yaratan Allah bilmez olur mu? O, latif ve habirdir.

Habir ismi, O'na imanı olan kullarının yalandan, hilekarlıktan ve edeb dışı hallerden sakındırır. O'na karşı gizliliğin mümkün olmadığını hatırlatır. Ayrıca da onu; bizzat dua ve ibadet etmek yerine, ihtiyaçlarından doğrudan doğruya haberi olmaz zannıyla kendisine dileklerini sunmak için vasıta ve aracılara başvurmak gibi cahilane davranışlara meyletmekten de alıkoyar.

O, kullarının bütün ihtiyaç ve hallerine, şüphesiz tamamen, her an ve vasıtasız olarak vakıftır.


El Habir Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati, Zikir günü:

  • Habir Ebced Değeri: 812'dir.
  • Habir Zikir saati Güneş,
  • Habir zikir günü Pazar'dır.

El-Habir Esmasının Faziletleri

  • El-Habir ism-i şerifi, zihnin açılması, istediği şeyleri rüyada görmek ve bilmediklerinden haberdar olmak için, "Ya Habir Celle Celalühu" diyerek 810 kere okunur.
  • Kim 7 gün El-Habir ism-i şerifini zikrederse kendisine Allah katından ruhani haberler zuhur eder.
  • Kim, kötü bir kişinin elinden eziyet görürse; El-Habir ism-i şerifini okumaya devam etsin. Allah-u Teala (c.c) onun halini düzeltir.
  • Yatmadan önce 812 kere "Ya Habir celle celâlühu" deyip de sağ tarafına yatıp uyuyan, rüyasında niyetini görür.

- Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski