Aile içinde huzursuzluk için okunacak dualar nelerdir?

Aile içinde huzur için hangi dua okunmalı? Evde huzur olması için hangi dua okunur? Bir evde huzur yoksa ne yapmak gerekir? Aile huzuru için hangi esma okunur? Eşler arası muhabbet için hangi sure Okunmalı?
Aile Huzur Duası

Aile içinde huzur için hangi dua okunmalı? Evde huzur olması için hangi dua okunur? Bir evde huzur yoksa ne yapmak gerekir? Aile huzuru için hangi esma okunur? Eşler arası muhabbet için hangi sure Okunmalı?


Aile huzuru için okunacak dualar, aile içi sorunlar ve çözüm yolları arasında önemli bir faktördür. Her ne kadar eşler arası iletişim önemli bir faktör ise de tek çözüm yolu değildir.

Eşlerin birbiri üzerindeki hakları, eşlerin birbirlerine karşı görevleri gibi dikkate alınması gereken aile hayatını etkileyen faktörler yanında eşler arasında huzur duası, eşler arasında mutluluk duası da en az diğer aile hayatını etkileyen etmenler gibi belki daha fazla etkilidir.

Evde huzur için okunacak dua ile eşler arasında çıkan huzursuzlukları dindirmek mümkün olmaktadır. Zira insanı yaratan Allah kişilerin kalplerine sahiptir ve yönlendirir. Bu nedenle aile geçimsizliğine karşı okunacak dua ve aile huzuru için okunacak dualar kişilere yardımcı olur.Ailede Huzur Duası

Eğer aşağıdaki dua 41 defa okunursa aile arasında muhabbet meydana gelir.

Bismillahirrahmanirrahim
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni.


Eşlerin birbirine duası

Bu duayı bir kimse her seferinde bir bardak suya üfler ve o suyu her gün eşine içirirse, Allah'u Teala'nın izniyle aralarındaki soğukluk kalkar.

Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kaviyyü, Ya Ganiyyü, Ya Vefiyyü, Ya Azizü, Ya Rahimü. Ya Rabbi. Ya zel arşil mecid. Ya fa'alün lima yüridü bi'l hakkı e'ınna birahmetika Ya Erhamer-rahimin.


Evde huzur ve bereket için dua

Herkesin bildiğini düşündüğüm Kevser süresini günlük okumak evde huzur ve bereket için önemli bir dayanaktır. Zira sürede ifade edilen "biz sana kevseri verdik" ayetiyle Allah'ın bizlere verdiği nimetleri ve imkanları düşünebilir ve sorunlarımızın bunun yanında bir değeri olmadığını fark edebiliriz. Yine "Rabbin için namaz kıl, kurban kes" emriyle asıl vazifemizin Allah'a kulluk ve ibadet olduğunu hatırlar günlük ve mevsimlik görevlerimizi yerine getiririz. Belki bu vesileyle eşlerin birbirlerine karşı görevleri akla gelir, aile hayatı ve aile mutluluğu için gerekli çalışmalar yapılır.

Bismillahirrahmanirrahim
İnna a'taynakel-kevser fe-salli-rabbike venhar inne sanı eke hüvel ebter.


Anlamı; Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğz edenin kendisidir.Huzur duası

Hz. Halid bin Velid (ra) bir gün Peygamber Efendimiz'e gelerek; "Ya Rasulallah, içimde korku ve sıkıntı var, insanlardan uzaklaşmak istiyorum." dedi. Peygamber Efendimiz (sav) O'na. "Yatacağın zaman bu duayı okursan, o hallerden kurtulursun." buyurmuştur.

Bismillahirrahmanirrahim
Euzü bi kelimatillahi't-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati'ş-şeytani ve en yahdurun.


Anlamı; Allah'ın bana kızmasından, kulların kötülüklerinden, şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah'ın tam kelimelerine sığınırım.Aile mutluluğu için dua

Bu duayı günlük yedişer defa okuyan kimse, mesud bir aile hayatı ve aile mutluluğu ele geçirir. Dünyanın sıkıntılarından kurtulur. Aile huzuru ve huzurlu bir hayat elde eder.

Bismillahirrahmanirrahim
Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.


Allah her şeye kadirdir, O her şeye yeter. O'ndan başka ilah yoktur.Ben O na inandım O'na güvendim. O büyük arşın Rabbi'dir.

Aile huzuru için okunacak dualar

Zaman zaman insan ailede huzursuzluk nedenlerini düşünmeli ve bu sorunun kendisinden kaynaklandığını kabul etmeli. Bunun için de hem kendisini sorgularken hem de yaptıklarından dolayı Allah'tan af dilemeli. Tabi ki eğer bu sorunların nedeni kendisi ise eşi ile de konuşup özür dilemeli ve onun kalbini kazanmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme cennibni munkeratil-ahlakı vel-ehvai vel-esvai vel-edvai.


Anlamı; Allah'ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahummeğfir-lena zunubena ve zulmena ve hezlena ve ciddena ve amdena ve kullu zalike ındena.

Anlamı; Allah'ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.

- Sitemizde kayıtlı Duaları listelemek için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski