Rüyada Deniz Görmek ne demek? anlamı nedir?

Rüyada deniz görmek ne demek? deniz geçmek, deniz suyunun azalması, denize girmek, deniz kuruması, rüyada denizde yürümek suya batmamak ne anlamı nedir?
rüyada deniz görmek


Rüyada deniz görmek ne demek? deniz geçmek, deniz suyunun azalması, denize girmek, deniz kuruması, rüyada denizde yüzmek suya batmamak ne anlamı nedir?


RÜYADA DENİZ

Rüyada deniz görmek
isteğin yerine gelmesi, ürünün bereketlenmesi, annenin para vermesi demektir. Yani deniz bereketin simgesi ve baharın gelişinin müjdecisidir. Rüyada bir yerde deniz görmek o yerde rızkın artacağına, alışverişin ucuzlaşacağına ve yaşamın güzelleşeceği anlamına gelmektedir.

Görülme şekli ve detaylarına göre Rüyada Deniz görmenin detayları. İstediğin şeylere sahip olmak demektir. Deniz rüyası, insanların kendisine muhtaç olduğu adaletli, kuvvetli, şefkatli bir büyüğe yâda devlet başkanına çıkar. Denizi esnaf görse zenginliğe işçi görürse ustasına işarettir.

Abdülgani Nablüsî, rüyada denizi, kuvvetli, cüsseli, adil ve müşfik bir devlet adamı olarak tabir etmiştir. İmam Cafer Sadık (a.s) ise, mülk ve devlet başkanı, büyük kimseler, alim, ilim, mal, iş, melik ve sultan, insanların büyüğü ve gayret şeklinde tabir etmiştir.

Hz. Danyal (a.s): Rüyada deniz görmek, mutlaka halife, sultan veya faziletli bir alimle yorulur. Denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet reisine, bulanık, kötü, çırpınır görülmesi, zalim, cebbar sultan anlamındadır.

Denilmiştir ki: Rüyada deniz, ıstırap veren, helak eden bir fitnedir. Deniz rüyası, cehenneme dahi yorumlanmıştır. Yine deniz rüyası, yolculuğa, harbe, harpte elde edilecek mala, ganimete alamettir.
  • Rüyada Denizden su almak Allah'tan gelecek olan ihsana,
  • Rüyada Denizi geçmek, mal, para ve mülke,
  • Rüyada deniz suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara,
  • Rüyada denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe,
  • Bulanık deniz suyunu tiksinerek içmek hüzün ve kedere,
  • Denizi baştan sona yarmak esenliğe ulaşmaya,
  • Denizde boğulmak şehit olmaya yahut günaha batmaya,
  • Denizin derinliklerine inip, çıkmak dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs. çıkarmak rızka,
  • Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs. içene koymak uzun ömürlü çocuğa,
  • Rüyada Çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye işarettir.

Rüyada deniz görmek ne demektir?

Denizden istifade çoktur, fakat her denize giren inci elde edemez. Selamet denizin kenarındadır. Rüyada deniz görülmesi, kuvvetli, celadetli ve insanların kendisine muhtaç olduğu şefkatli, adaletli bir sultana, devlet başkanına delalettir. Yağmur olarak tabir edilir. Pisliklerden temizlenmeye, günahkarsa tövbeye, inançsızsa imana delalettir.

Rüyada Denizden Su Almak

Rüyada denizden Su alıp bir kaba doldurduğunu gören, çok mal biriktirir. Yüce Allah o kişiye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli, geniş bir mal yığar. Allahu Teâlâ, dilediğini hesapsız verir.

Rüyada Denizden Su İçmek

Rüyada denizden su içtiğini görmek, içtiği miktarca ilim, edep elde etmeye alamettir. Rüyada denizin suyunu içtiğini görmesi, dünyanın güzel nimetlerine sahip olmaya, Rüyayı görenin ömrünün uzun olacağına çıkar. İlim ve mal ile müreffeh ve mesut olmaya yorulur. Denizin suyu bir mahalli bastığını görmek, oraya gelecek adil bir idareciye delalet eder ve herkes ondan faydalanır.

Denizden su alıp içmek, içtiği su kadar mala, aynı miktarda ilim, irfana sahip olur. İçtiği su bulanıksa o kimseye korku isabet eder. Bir kimsenin denizden su alıp içtiğini görmesi, içtiği su kadar ilim, irfana nail olur. İçtiği su bulanıksa korku, dehşete işarettir. Rüyada Denizden su içtiğini gören, devlet büyüklerinden hayır ve menfaat görür. Bütün denizin suyunu içip bitirdiğini gören, büyük bir makama nail olur ve hayır ve iyilik görür.

Kirmanî: Rüyada denizden soğuk su içtiğini gören mahkemelik olur, eğer ilim adamı ise ilmi artar, hükümet adamı ise itibari ziyadeleşir.

Rüyada Denizin bütün suyunu içtiğini gören, dünyaya malına sahip, ömrü uzun olur. Deniz suyundan içip kandığını gören kimse mülke nail olarak zengin, uzun ömürlü, kuvvetli olur. Rüyada denizden su içmek, içtiği su miktarı kadar edep ve ilim elde etmeye işarettir.

Rüyada, denizi son damlasına kadar içtiğini görmek, rüyayı görenin işlerinde başarıya ulaşacağına yorulur. Denizden tuzlu içmek, haram mal kazanacağına; tatlı su içmek, helal mal edineceğine yorumlanır.

Denizden sıcak su içtiğini gören, musibete ve sıkıntıya düşer. Eğer içtiği su kötü kokulu ve tadı da fena ise, düşmanının kendisine üstün gelecektir. Bir rivayete göre de hükumet tarafından isinde zorluğa düşeceğine delalet eder.

Rüyada denizde yürüdüğünü görmekte, sefere, üzüntü, keder, gamdan kurtuluşa, büyük hayra yorulur. Denize gark olmak dünyaya ve dünya servetine malik olmaya tabirdir. Denizi bir baştan diğer bir başa yarmak, üzüntü, kederden kurtulmaya, selamet, sürura ermektir.

Rüyada Denizi geçtiğini gören, düşmanın malından ganimet alır, muradının incisine kavuşur. Çünkü Benî İsrail denizi geçip Firavunun malını ganimet olarak almışlardı.

Ibn-i Sîrîn: Rüyada denizin üstünde yürüdüğünü, fakat ayaklarının ıslanmadığını gören cehennem ateşinden kurtulur, dünyada salâh erbabı insanlardan biri olur.

Rüyada Denizde Yıkanmak

Rüyada denizde yıkandığını görmek, günah, hatalardan kurtulmaya, hüzün, kederin gitmesi demektir. Hasta adamın denizde yıkandığını, Abdest aldığını görmesi, Allahu Teâlâ'nın ona şifa vereceğine; borçluysa, borç, sıkıntıdan kurtulacağına, korktuğu şeylerden emin olmaya yorumlanır.

Denizde yıkanmak, hata ve günahlardan kurtulmaya, keder ve hüznün gitmesine işaret eder. Bu rüyayı gören hasta ise şifa bulacağına, borcu ise borçtan ve sıkıntıdan kurtulacağına yorumlanır.

Deniz üstünde ayakta durmak

Rüyada deniz üstünde ayakta durmak, devlet reisi tarafından ummadığı şey verilir. Rüyada suyun kendisini kapladığını, orada öldüğünü görmek, şehit olarak vefat etmeye alamettir. Çünkü denizde boğulan şehittir. Rüyada Denizin üzerinde ayakları üzerinde durduğunu gören, hükümet tarafından nimete kavuşur.

Rüyada deniz üstünde ayakta durmak,
devlet büyüğü tarafından ummadığı bir şeye sahip olmaya işaret eder.

Denizin tatlısı mümin, acısı kâfirle tabir olunur. Deniz gökten yağan yağmura, çakan şimşeğe, suların sürükleyip getirdiği şeylere de işarettir. Deniz rüyası, teşbih ve tahlile dahi alamettir. Çünkü insan denizi görünce "Suphanallah" der, Allah'ın sonsuz kudretini hatırlar, Rabbini tekbir eder.

Suların şırıltısı da bir nevi zikirdir. Rüyada denizden avucuyla su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu görmek, onu doldurmak, uzun ömürlü çocuk anlamına gelir. Rüyayı görenin uzun ömürlü bir çocuğu olması muhtemeldir.

Rüyada Denize girmek
Rüyada denize girmek arzuladığın şeylere sahip olmak demektir. Devlet yönetimine girmeye, denizin ortasında yatmak, yattığını görmek devlet hizmeti almaya işaret eder. Rüyada Deniz suyundan içmek uzun ömre, paraya, uzun ömre, mülke ve kuvvete, ilim ve edep öğrenmeye işarettir. Rüyada denize girdiğini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye tabirdir. Bir kimsenin rüyada denizin ortasında oturduğunu, yattığını görmesi, sultanın huzuruna gireceğinin işaretidir.

Rüyada Denize girdiğini gören, büyük bir devlet başkanı ile tanışır veya büyük bir mevki sahibi olur. Deniz kenarında oturduğunu veya yettiğini gören, devlet hizmetine girer.

Rüyada Okyanus Görmek: Rüyada Atlas Okyanusunu görmesi, ömrünün kısalığına alamettir. Rüyada Deniz, uzun ömürle alem-i gayb, şehadete kavuşmaya da delalettir.

Rüyada denize çiş yapmak
Rüyada denize sidik ettiğini görmek, günahla tabir olunur. Rüyada Denize işemek, hata ve günaha yorumlanır. Eğer hasta ise Allah ona şifa ihsan eder.

Cabirü'l-Mağribî: Denizin kuruması, devlet başkanının vefatına veya askerinde noksan husulüne, düşman karşısında mağlup olmasına tabir edilmiştir.

Denizdeki Hayvanlarla Konuşmak
Rüyada deniz hayvanlarıyla konuşmak, hükümetin gizli sırlarını açıklamaya tabir olunur. Bir kimsenin rüyada denizin yerden kalktığını görmesi, cebbar ve zalim bir devlet reisinin zevaline delalettir. Rüyada denize dalıp inci çıkardığını görmek, ele geçecek mala ve nimete alamettir.

Rüyada Masmavi deniz
Rüyada masmavi, engin deniz görmek, rüyayı gören kişinin hayatına anlam katacağına yorumlanır. Masmavi deniz görmek, hayatın olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yol olduğuna işaret eder.

Rüyada Denizde Fırtına
Rüyada Denizde fırtına gören kişinin yaşamı tamamen değişeceğine, bazı olaylardan sonra huzura kavuşacağına yorumlanır. Rüyada Tekneye binip denize açılan kişinin hayat tarzında değişmeler olacağına yorumlanır.

Rüyada Denizi köpük köpük görmek ise mirasa işaret eder. Rüyada deniz kıyısında durup suya baktığını gören kimsenin güzel bir kıza aşık olacağına yorumlanır. Rüyada deniz görmek hayırlı rüyalardandır.

Rüyada Deniz Üzerinde Gezinmek
Rüyada Denizin üzerinde gezindiğini gören, yolculuğa çıkar. Keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Rüyada Deniz Üzerinde Yürümek

Denizin üzerinde yürümek ve ayakların ıslanmaması, cehennem ateşinden kurtuluşa, dünyada sevilen bir kişiye işaret eder.

Ibn-i Sîrîn: Rüyada deniz üstünde yürümek ve yürüyen kişinin ayaklarının ıslanmadığını gören, cehennem ateşinden kurtulur. Rüyada denizin üstünde yürüyerek karşı sahile çıkmak sıkıntıdan uzaklaşmaya işarettir.

Bazı tabirciler, deniz üzerinde yürümesi, gizli bir şeyin asikareye çıkmasına bazıları da tehlike ve tevekküle işaret eder, demişlerdir. Denizde su üzerinde gezdiğini görse iyi niyet ve itikadının sağlam olduğuna işarettir.

Rüyada Deniz Engeli
Kendisi ile gideceği yer arasında denizin engel olduğunu gören, eğer yolcu ise yolundan kalır; yahut hükümet tarafından islerinde bir engel çıkarılır.

Rüyada Denizde batmak
Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde batiğini gören, şiddetli bir sıkıntı içine düşer. Ibni Sirin e göre: Denizin dibine kadar batmak, hükumetten gelecek bir kötülüğe işaret eder.

Rüyada Denizden Su almak
Rüyada Denizden su almak isteyen, hükumetten bir şey ister. Deniz suyunu bir kaba doldurduğunu gören, Allah (C.C.) tarafından mal ve mülke sahip olur. Devlet ve ikbal ile yaşar.

Rüyada mavi deniz görmek: Rüyada mavi deniz hoşnutluğa, mutluluğa ve beklenenlerin gerçekleşmesine yorumlanır. Deniz Rüyaları iyiye yorumlanır. Masmavi engin deniz, insanın olgunlaşmasını sağlayacak ve hayatına anlam katacak uzun bir yola işaret eder.

Rüyada Deniz Suyunun Çekilmesi
Rüyada Denizin suyunun çekildiğini ve dibinin göründüğünü görmek, o memlekete bir felaket geleceğine işarettir. Denizin üzerinde durduğunu görmek, ümit etmediği bir mevkie geleceğine, bulanık ve çamurlu denizde batiğini görmek, musibete, delalet eder.

Rüyada denizde boğulmak
Denizde boğulmak üzere iken kendisini kurtaran kimse olmadığını ve sahili de göremediğini gören, hükümet tarafından bir musibete uğrar. Denizde boğulduğunu, sonra kurtulduğunu gören, dünya islerinde derdi çok olur ve başı beladan kurtulmaz. Denizi uzaktan gören, bir şey ümit eder fakat onu elde edemez.

Rüyada Denizin Kuruması

Cabir ül Magrîbî : Devlet büyüklerinden birinin ölümüne ya da o devlet büyüğünün siyasi siyasi kudretinin azalacağına yorumlanır.

Danyal Aleyhi selama göre: rüyada deniz görmek, mutlaka bir devlet büyüğü ile tabir olunur.

Rüyada Denizin Taşması Fazlalaşması

Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, bereketli yağmur yağar, insanlar yağmurdan faydalanırlar. Rüyada deniz görmek, dünyanın garip hallerine işarettir.

Denizde altın mücevher çıkarmak
Denizden maden veya kıymetli bir mücevher çıkardığını görmek, hayır ve menfaate; çıkardığı şey çirkin ise düşmana karşı üstünlüğüne yorumlanır. Deniz Rüyasını gören ilim adamıysa ilminin artmasına, denizden kötü bir şey çıkardığını görmek, düşmanın memleketi istilasına delalettir.

Ebu Sait El Vaiz: tatlı suyu olan denizin (göl) kuruması, devlet başkanının ölümü; taşkın bir deniz, keder ve sıkıntı; denizde boğularak ölmek, İslam dininin dışında olarak öldüğüne delalet eder. Denizin yerden kalktığını görmek, zalim bir hükümet başkanının ölümü demektir.

Rüyada Denizden Çıkmak

Rüyada denizden çıktığını görmek, rüyayı görenin hastalıktan şifa bulup iyileşeceğine yorumlanır. Rüyada deniz görmek, arzu, isteğinin yerine gelmesine işarettir. Denize girdiğini gören kimse devlet başkanının huzuruna girer.

Rüyada Denizden Su Almak
Denizden su almak istediğini gören, almak istediği su miktarınca devlet hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nispette buna muvaffak olur.

Rüyada Deniz suyunu kaba doldurmak
Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören, çok mal biriktirir. Yahut Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edep öğrenmektir.

Rüyada Denizi Yarmak
Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görse, üzüntü ve kederi kalkar, selamette olur. Denizin suyundan içtiğini görene hüzün ve keder isabet eder.

Rüyada Denizde Abdest Almak
Denizde abdest alıp yıkandığını gören hastaysa Allah şifa verir, borçluysa borcunu öder, sıkıntılıysa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapisteyse hapisten kurtulur, iyilikler karşısına çıkar.

Rüyada deniz görmek, mutluluğa, arzu ve isteklerin gerçekleşmesine, mal ve paraya, iş ve sanata ve dünya işlerine yorumlanır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski