Rüyada Hırsız Görmek ne demek? anlamı nedir?

Rüyada hırsız görmek ne demek? eve hırsız girmesi, rüyada hırsızlık yapmak, yaptığını görmek anlamı nedir?
Rüyada Hırsız

Rüyada hırsız görmek ne demek? anlamı nedir? eve hırsız girmesi, rüyada hırsızlık yapmak, yaptığını görmek anlamı nedir?


Rüyada hırsız görmek

hastalık ve illet ile tâbir olunur. Rüyada hırsızın bir şey çaldığını görmek, katil ve gaddar bir insanı görmeye işarettir. Hasta bir adamın rüyada hırsızı öldürdüğünü görmesi, hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. Evlenme çağında bir kızı olan kimsenin rüyada hırsız görmesi, kızına dünür geleceğine işarettir. Bazen hırsız, Azrail (a.s.)’a, misafirin gelmesine ve nikah yapmak isteyen bir adamın gelmesine delâlet eder. Hırsız, hilekâr bir kişi ile de tâbir edilir. Yine hırsız, zina yapan bir kimseye de işarettir. Rüyada bir hırsızın minareye çıkıp ezan okuduğunu görmek, insanlar arasında şöhretle anılmaya delâlet eder. Bazı kere de hırsız görmek, yırtıcı ve yabanî hayvana, yılana, şeytana ve nefse alâmettir. Tahsil çağındaki bir gencin rüyada hırsız olduğunu görmesi, iyi bir ilime ulaşacağına delâlet eder.

Rüyada hırsız

yalancı ve şah­siyetsiz bir adama delalet eder. Rüyada tanınmayan hırsız ölüm meleğine delalet eder. Tanıdığı hırsız görmek, hırsızın kendisinden çaldığı kimseden, ilim, hikmet ve menfaat kazanmasına delalet eder. Rüyada hırsızın eve girdiğini ve evden tas, güğüm veya havluyu çaldığını görmek hanımının öl­mesine delalet eder.

Hırsızın kendisinin gümüş paralarını çaldığını görmesi durumunda, hır­sız tanıdığı bir kimse ise, hırsızın kendisi hakkında koğuculuk (söz gezdir­mek) yaptığına delalet eder. Hırsız tanımadığı bir kimse ise ve rüya sahibi yaşlı bir kimse ise, arkadaşının kendisi hakkında koğuculuk yaptığına, rüya sahibi genç bir kimse ise, düşmanının hakkında koğuculuk yaptığına delalet eder.

Bir tabirde ise hırsızlık rüya sahibi aldatmayı düşünen bir kimse olma­dığı sürece iyidir ve hayra alamettir denilmiştir. Rüyada hırsızlık yaptığını gören kimseye hırsızın musallat olmasından korkulur. Bazen hırsızlık hırsı­zın günah işlemesine delalettir. Hırsızlık yaptığını gören kimse zina eder. Çünkü zina hırsız gibi gizli bir şekilde yapılır.

Rüyada hırsız görmek, kendisine ait olmayan bir şeyi isteyen hilekâr kimseye delalet eder. Bilinmeyen hırsız ölüm meleğine delalet eder. Zira hırsız ölüm meleği gibi eve izinsiz girer ve gizlice mala el koyar. Mal ve ruhlar rüya tabirinde ortak manalardadır. Bazen hırsız canavara, yılana ve hükümdara delalet eder. Bazı tabirciler, beyaz hırsız, vücudun dört unsu­rundan biri olan balgama, kırmızı hırsız, kana, san hırsız, safraya, siyah hırsız, kara safraya delalet eder, demişlerdir. Bir hırsızın eve girdiğini, evden bir şey aldığını ve götürdüğünü görmek, orada bir insanın ölmesine delalet eder.

Eğer hırsız bir şey götürmemiş ise o evde bir insanın ölüm tehlikesi geçirip sonra kurtulmasına delalet eder.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’ in tabiri: Rüyada hırsız, hastalıktır. Hırsızın evden bir şey aldığını görmek, o hırsızın delalet ettiği bir manada hastalık olur. Eğer hırsız bir şey almazsa rüya sahibinin bir hastalığa maruz kalmasına ve iyileşmesine delalet eder. Hırsızın tutulduğunu görmek hasta­lığın ilacının bilinmesine ve o ilacın kullanılmasına delalet eder. Hırsızın bir şey çaldığını görmek bir kimseye hile yapıp onu öldüren kişiye delalet eder.

Hırsız, ölüm meleğine ve yolcunun gelmesine delalet eder. Hırsızın bir eve girdiği ve evden bir şey çalmadan gittiğini görmek, orada bulunan bir has­tanın hastalığından kurtulmasıdır. Hırsızın öldüğünü gören kimse hastalı­ğından kurtulur. Bekâr bir kızın bulunduğu bir eve rüyada hırsız girdiğini görmek bir adamın o kızı nişanlamasına delalettir. Hırsız hilekâr ve aldatıcı bir insanla açıklanabilir. Hırsız görmek, Zinâ kar bir adama delalet eder. Zira zinada gizli yapılır. Hırsız görmek, tavuk ve güvercinleri avlayan adamdır. İlim ehli olan kimsenin rüyada hırsız görmesi rüya sahibinin nüktedan bir kimse olmasına işaret eder.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski