Rüyada Sel Görmek ne demektir?

Rüyada sel görmek ne demektir? Rüyada aşırı yağmur, taşkın ve sel görmenin anlamları nelerdir?
rüyada sel
 

Rüyada sel görmek ne demektir? Rüyada aşırı yağmur, taşkın ve sel görmenin anlamları nelerdir?


RÜYADA SEL GÖRMEK

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri: SEL: Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine işaret ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna yorumlanır.

Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar.

Rüyada selin evine girmemesi için çalıştığını gören şahıs, ailesine ve akrabalarına yapacağı zarardan düşmanını men eder.

Sel batıl ve yalan söze yorumlanır. Selin kan ve pislikle akması, Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) gazabına yorumlanır. Taşkın olan her suda hayır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilenen veya bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, gerek çok veya az olsun bunların hepsi üzüntü ve kederdir.

Bazılarına göre; sel, düşman, zâlim bir başkan veya zâlim bir kişi ile yorumlanır. Selin önünde kaçıp kurtulan düşmanından emîn olur.

Soğuk memleketlerde sel görmek, zarar; sıcak memleketlerde ise hayır, menfaat ve sevinçtir. Kuvvetli bir selin bir eve girerek odasını yıktığını görmek, o ev halkının ölümü ile tabir olunur

Rüyasında sellerin ve suların taşarak, her tarafı örttüğünü görmek, o yer halkına bir musibet ve azap geleceğine işarettir. Sel, evleri ve yolları bozar ve yıkarsa, o memleketin devlet büyüğünün zulüm yaptığına delâlet eder.

Bir rivayete göre de, selin evine kadar girdiğini gören, ahlâksız bir kadınla evlenir. Bazılarına göre sel; yağ, bal, süt, zeytinyağı gibi yenilecek şeylere işarettir. Rüyasında bir kaba sel suyu doldurduğunu, halkın ferah ve sevinçle etrafına toplanıp bunu içtiklerini görmek, bu gibi şeylerin bol ve ucuz olacağına delâlet eder. Bir kısım tabirciler de, seli, şiddetli bir bela, büyük zulüm, kuvvetli düşman veya kolera, tifüs gibi salgın hastalık olarak tabir ederler.


Sel içinden yüzerek karaya çıktığını gören, zulümden kurtulur. Yüzdüğü halde karaya çıkamadığını ve geri döndüğünü gören, zâlim bir devlet büyüğünden korkmalı ve onunla karşılaşmamaya çalışmalıdır.

Kirmani şöyle diyor: Soğuk yerlerde sel görmek, zarardır. Sıcak memleketlerde hayır, menfaat ve sevinçtir. Kuvvetli bir selin girdiği mekanı tahrip ettiğini görmek, orada yaşayanların helakine işarettir. Suyun sıcak ve bulanık olması, iyi sayılmaz. Kaynakta, nehirde, kuyuda v.b. yerde taşkın ve bulanık su görmek hayır değildir. Su ile lgili rüyalarda dikkate alınacak husus budur.

Abdulgani’ye göre rüyada sel; düşman, zarar, zulüm, fesat ve emsaliyle yorumlanır. Yağmur sularının çokluğu dolayısıyla meydana gelmiş sel gören, hasta olur, eziyet çeker yahutta uzak ve zahmetli bir yola gider. Sel sularının dükkanları istila ettiğini görmek; bela ve zulümdür. Selin önünü açarak nehre akıtan; düşmanını yener veya birinin yardımı ile düşmanın şerrinden kurtulur. Selin hanesine girmesine mani olan, düşmandan ailesiyle beraber muhafaza olur.

Bazı tabirciler, halkın sel sularından istifade etmesini fayda bereketle yorumlamışlardır. Bir rivayete göre sel; boş ve yalan sözlerdir.

Selde kan ve pislik olduğunu görmek; Cenab-ı Hakk’ın gazabını haber verir. Rüyada sel sularını bir kaba doldurup, halka yedirmek; yenilen şeylerin ucuzlayacağına delalet eder. Taşkın olmayan ve zararından korkulmayan sel sularından içmek veya ona malik olmak, güzel bir hayat ve bol rızkla yorumlanır.

Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla yorumluyor: Büyük düşman, zalim melik, galip asker ve şiddetli fitne.

Cabir’ül Mağribi’ye göre, sellerin taşarak yeryüzünü örtmesi, orada yaşayanlara azap ineceğine delalettir. Sel sularının binaları, temelleri tahrip etmesi, padişahın zulmüdür.

Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri: Rüyada sel sularının yeryüzünü kapladığını görmek; halk için felaket, düşman yahut bulaşıcı hastalıktır. Sel sularına kapıldıktan sonra, kurtulduğunu gören; devlet idarecileri yüzünden sıkıntıya duçar olur. Bilahare kurtulur. Sel sularıyla uğraşan, düşmanla mücadele eder. Selle başa çıkabilirse, düşmanını yener. Gitmek istediği bir yerle arasına, sel sularının girdiğini gören; aksiliklerle karşılaşır, üzülür, arzusuna ulaşamaz. Bazılarına göre sel; zalim bir idareciyle yorumlanır.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada sellerin her tarafı basıp sular altında bıraktığının görülmesi; o bölgede yaşayan halkın başına bir belânın geleceğine veya üzerlerine bir düşman saldıracağına ya da salgın bir hastalığa yakalanacaklarına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini sele kaptırdığını ve sonra da kurtulduğunu görmesi; o kimsenin devlet tarafından bir zorluğa uğrayacağına ve sonra da feraha çıkacağına delalet eder. Rüyasında sel ile uğraştığını gören kimsenin düşmanı ile uğraşacağına, eğer selin önüne set çekerek yönünü değiştirebilirse o takdirde düşmanına üstün geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sel nedeni ile gitmek istediği yere gidemediğini görmesi; o kimsenin başına bir aksilik gelerek keder ve üzüntüye maruz kalacağına ve de isteklerine kavuşamayacağına işaretle ta¬bir olunur. Bir kişinin rüyasında selden kurtulup karaya çıktığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder.

Molla Cami Rüya Tabirleri: Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine işaret ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna işarettir. Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar. (Sure-i Zariyat, ayet: 18}

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski