Salaten Tüncina (Salatı Münciye) Duası ve fazileti

Salaten Tuncina duası, faziletleri, salate-ı munciye duası faydası, faziletleri.
Salaten Tuncina

Salaten Tuncina duası, faziletleri, salate-ı munciye duası faydası, faziletleri.


Bu salavatı şerife ilham ile yazılmıştır. Adı üstünde salât-ı Münciye’dir, kurtaran duadı, ilticadır.

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Salaten Tuncina Duası Anlamı

Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve onun Ehl-i Beyt’ine salât eyle. Bu salâvat o derece ve mertebede olsun ki; onun vesilesiyle bizi, bütün korku ve âfetlerden (belalardan) kurtaracağın, İhtiyaçlarımızı tamamını göndereceğin, Günahlarımızdan külliyen temizleyeceğin Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra, gâyelerin en sonuna/bütün hayırların sonucuna ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak ki Sen, her şeye kadirsin.”

Salaten Tuncina Rivayeti

Bu konuda İbni Fakihani (Fecri Münir) isimli kitabında özetleye şu olayı nakleder:

Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa, fırtınalı bir havada gemide imiş. Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Peygamber Efendimize iltica etmiş:
Ya Resulallah, gemimiz batacak, içindeki bunca masumlar suya gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster!..
O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş:
Ey Ebu Musa! Tüncina duasını okuyun! Yani, kurtaran duayı okuyun, kurtaran duayı…
Demiş ki: Ya Resulallah, bu Tüncina duası hangisidir, biz bilmiyoruz?
Efendimiz (sav) bugün namazlardan sonra okumakta olduğunuz (salaten Tüncina)’yı okumuş, bunu okuyun, diye tenbih buyurmuş.
Gemide ki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa’dan öğrenip okumuşlar, fırtına dinmiş, sağ salim karaya ayak basmışlar.
Bu duanın bu gibi özelliklerinden dolayıdır ki bizim de hudutlarımızda düşman tehlikesi belirince eli silah tutan askerlerimiz hudut boylarına gidip maddi silahıyla karşı koyarken, içerde seccadesi başındaki müminler de hep bu kurtaran duayı okumuşlardır.
Maddi silah yanında manevi silahla da düşmanı sınırlarımızdan kovmuşlardır.

Faslı Davut efendinin yazdığı (Delailül Hayrat)’ta da geçen bu salavatı şerife için Bediüzzaman Hz. (bir çok aktabların okumakta titizlik gösterdiği salavat) diye bahseder.

Salaten Tuncina Duası Okunma şekli:

Bir sıkıntısı olan kişi, geceleyin 2 rekat namaz kılar, namazdan sonra en az 11 olmak üzere 33, 66, 99, 111, 333, 666, 999 veya 1111 defa olmak üzere istediği sayıda okur. (yanı okuma bu sayıların herhangi birinde bitirilecek, hangi sayıya kadar okumaya gücünüz yetebiliyorsa) kısa zaman sonra
maksadın hasıl olduğu görülür.

33, 66, 99, 111, 333, 666, 999, 1111 sayılarına gelindiğinde: "ya rabbi beni filanca işten kurtar" diye dua edip sonra tekrar okumayı sürdürmek uygundur.

Salat-ı Münciye büyük salavatlardandır.

Salavat olarak tek okunabileceği gibi 1000 defa okumak suretiyle maddi ve manevi sıkıntılar için hatmi yapılarak ta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hediye edilir.

Böyle sayı bildirilmeyen duaları bir kere okumak yeter. 3,7 veya 40 kere okumak daha iyi olur.

UNUTMAYIN: BÜTÜN AFETLERE, BELALARA, KAZALARA, KORKU VE ENDİŞELERE, KAYGI VE TASALARA KARŞI KORUYUCUDUR. KURTARICI VE MANEVİ YARDIMIN GELMESİNE EN ETKİLİ BİR SEBEP VE VESİLESİDİR.

FAZİLETLERİ:

(koruyucudur-kurtarıcıdır-manevi yardımın gelmesine sebep ve vesiledir) Bu salâvat-ı şerifenin büyük önemi ve sevabı vardır. Bu salavâta devam edenin;

* Bütün afetlere,
* Bütün musibetlere,
* Maddi-manevi sıkıntılara,
* Korku ve endişelere,
* Kaygı ve tasalara,
* Belalardan,
* Gelecek musibetlerden emin olur ve perde olur.
* ihtiyaç ve arzularının kolay, muradı hasıl olur,
* Rızkının da bol ve bereketli olacağı ümit edilir.
* Sıkıntılı zamanlarda bu mübarek salavatı okuyan kimse dünya ve ahiretin sıkıntılarından kurtulur.
* Tehlikeli zamanlarda bu mübarek salavatı okuyan kimse dünya ve ahiretin sıkıntılarından kurtulur.
* Huzurlu olmak istiyorsan bu salavatı okumaya devam et ve bir an olsun istiğfarı elden bırakma.
* Bir hacet için okunursa, şimşek gibi süratli tesir eder
* Bütün kaza ve musibetlere karşı bu salaten tüncina duasını okumaya devam et.
* Düşmanların şerrinden korunur.
* Hasetçilerin şerlerinden korunur.
* Vesveselerinden korunur.
* Hacetleriniz ve dileklerinizin yerine gelmesinde çok makbul bir salavattır.
* İhlas ile okunmasında kısa zamanda dileklerinizin olmasına vesiledir.
* Bir murada kavuşmak için, (Salâten tüncînâ) okumalıdır. (İslam Ahlakı)
* Her türlü sıkıntınızdan “Selaten Tüncina ” duası ile kurtulun..

- Sitemizde kayıtlı Duaları listelemek için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski