Şirk Nedir? Şirk koşmak ne demektir?

Şirk nedir? şirk ne demektir? şirk koşmanın anlamı nedir?
şirk

Şirk nedir? şirk koşmak ne demektir? şirk koşmanın anlamı nedir?


Şirk Nedir?

Şirk, kısa tanımı ile Allah’a eş/ortak koşmak demektir. Allah’ın yanına başka ilahlar koymak ve başka şeyleri ilahlaştırmaktır. Bilinenin tersine şirk sahipleri Allah’a inanmayan insanlar değillerdi. Allah’a inanırlar fakat O’nun yanında başka şeyleri de güç sahibi olarak görürler ve Allah ile aralarında aracılık yaptıklarına inanırlar. Aracı olarak kabul edilen şey bazen bir nesne olabildiği gibi bazen ölmüş bir insan bazen de yaşayan bir insan olabilir.

Kuran’da Şirk

Kur’an nazil olduğunda o dönemin müşrikleri Allah’a inanıyorlardı. Ancak kendi elleri ile yaptıkları putlara dilekte bulunuyor ve bu putların aracılığı ile dilek ve isteklerini dile getiriyorlardı. Yani bu putlara bir ilahi güç atfediyorlar ve onların manevi varlıkları olduğuna ve bu maneviyatlarının Allah ile konuştuklarına ve iletişime geçtiklerine inanıyorlardı. Bu sebeple arzularını ve isteklerini putlara yöneltiyor ve bu istekleri Allah’a yöneltmelerini diliyorlardı.

Görüldüğü gibi ortada Allah’ı kabul etmeme yok ancak Allah’ın altında da olsa başka ilahlar edinme durumu var. Bu sebeple, Allah kabul edilse bile bir başka şeyi ilah kabul etmek açık bir şirktir ve yüce Allah’ın asla affetmeyeceği tek günahtır. Allah başka şeylerin ilah kabul edilmesini ve kendisine eş koşulmasını ve kendisi yerine bir başka şeyden yardım ve istekte bulunulmasını ve buna benzer diğer ritüelleri açık olarak kendisine eş koşma olarak kabul etmiş ve bunu yüce kitabında birçok ayette insanlara açıklamıştır. Kur’an’ı Kerim okunduğunda açık olarak görülecektir ki, yüce Allah birçok defa kendisinin tek ilah olduğunu ve tek güç ve kudret sahibi olduğunu belirtmiş ve buna kesinlikle muhalefet edilmemesini ve açık olarak iman edilmesini emretmiştir.

Buradan anlaşılmalıdır ki, bir insanın iyi niyetle bile olsa bir başkasından kendisi için Allah‘a dua etmesini istemesi, kendisi için Allahtan şifa dilemesini ve şefaatçi olmasını dilemesi açık olarak bir şirktir. Mezar ve türbelere gidip buralarda iyi niyetle dahi olsa dilekte bulunmak ve o mezar üzerinden dua etmek ve dilekte bulunmak açık olarak bir şirktir. Bu sebeple mezar ve türbe ziyaretleri eğer bu niyetle yapılıyor ise kesinlikle din dışı bir davranıştır.

Allah’a Şirk Koşmak

Şirk Nedir? Hiçbir insanın ahirette bir başka insan adına şefaatçi olması gibi bir durum asla olmayacaktır. Hiçbir insan bir başkasına şefaatçi olamayacaktır ve herkes kendi amelleri ile sorgulanacak ve cennet ya da cehenneme koyulacaktır. Diğer bir ifade ile kimse ahirette “Allah’ım bu kulunu affet ve onu bağışla dahi diyemeyecektir”. Çünkü o kişinin bile akıbeti kesin değilken bir başkası için nasıl şefaat dilenecektir?

Yaşayan bir insanın da bir başka insan adına şefaatçi olması gibi bir durum söz konusu değildir. Veli kul, seçilmiş kul ya da Allah’ın sevdiği kul adı altında kendisine değer atfedilen insanların böyle bir güçleri olduğuna inanmak açık olarak şirktir. Kimse için bir bu dünyada bir seçilmişlik durumu söz konusu değildir. Her salih kul ve Allah’ın kitabına uygun yaşayan insan aslında Allah’ın velisi ve seçilmiş kuludur. Bu manada özellikle birilerinin üstün kılındığı ve veli sıfatı verildiğine dair Kur’an’ı Kerimde en ufak bir ayet yoktur. Bunlar sadece insanların kendi kafalarından uydurdukları ve bir takım sahih olmayan hadislerden yola çıkarak kendilerine böyle bir etiket yapıştırmalarından başka bir şey değildir. Bilinmelidir ki hem bu kendisini seçilmiş kul ve veli olarak görenler ve hem de bu kişileri böyle kabul edenler açık olarak bir şirk içindedirler ve gidecekleri yer net olarak cehennemdir. Çünkü Allah asla şirk sahiplerini affetmeyecektir ve bunu yüce kitabında net olarak insanlara açıklamıştır ve şirkten kaçınmaları için defalarca uyarılmıştır.

Şirk Nedir? Allah tek güç ve kudret sahibidir. Dualar doğrudan O’na yapılmalıdır ve asla araya ne bir insan ne de bir başka nesne koyulmamalıdır. İman sahibi bir insan ellerini Allah’a açacak ve doğrudan O’na dua edecektir. Bunun için ne özel bir yer, ne özel bir mekân ve ne de özel bir gün ve saat vardır. Mümin her saat her dakika yaratanına el açabilir ve doğrudan Allah’tan isteyebilir. İslam dinini kolay ve mantıklı yapan unsurlardan birisi zaten böyle olmasıdır.

Şirk Anlamı

Kul Allah’la her an iletişim halinde olabilmektedir ve arada asla bir aracı yoktur. Allah kendisine açılan her eli görür ve kendisine söylenen her sesi duyar. Kimi zaman bu isteklere olumlu yanıt vererek rahmetini gösterir kimi zamanda olumlu yanıt vermez. Olumlu yanıt vermemesi bile aslında bir yanıttır çünkü duayı kabul etmemesinin bile bir hikmeti vardır. Çünkü yüce Allah bilmektedir ki kulunun bu isteğinin sonunda kişi farklı yollara sapacak ve günaha girecek ve başına kötü şeyler gelecektir. Allah duayı kabul etmeyerek bile aslında kulunu düşünmektedir. Çünkü O bilinmeyenleri bilir ve görülmeyenleri görür.

İşte böylesine bir güç sahibi olan yaratıcıya bir insan nasıl olur da doğrudan istekte bulunup dua etmez ve araya bir takım insanları ya da nesneleri aracı olarak koyar. Allah şirke bulaşanları ve şirk sahibi olanları açık olarak lanetlemiş ve ebedi cehenneme koyulacaklarını net bir biçimde beyan etmiştir.

Allah hepimizi şirkten korusun ve şirke yol açan şeylerden uzak tutsun.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski