Dini ( islami ) kısaltmalar ve anlamları nelerdir?

Dini (islami) kısaltmalar ve anlamları
dini kısaltmalar


İslam'da saygı ifade eden bazı terimler, kısaltılarak kullanılmaktadır. Bu yazımızda sizlere Başlıca İslami kısaltmalar, dini terimler hangileridir? anlamları nelerdir? Kimler için, ne için ve nasıl kullanılır? gibi bilgileri derledik.


Celle Celaluhu: (c.c) ne demektir?

Celle celeluhu, Cenab-ı Allah'ı ila etmek ve yüceltmek için kullanılır; O'na mahsustur. "Onun şanı ne yücedir." demektir.

Misal: Allah Teala Celle Celâlühû-

Azze ve Celle ne demektir?

Azze ve Celle , Allah (c.c.) Aziz ve Celildir (Yücedir) demektir.
Misal: Allah Teala -azze ve celle-

Tebâreke ve Teâlâ ne demektir?

Tebâreke ve Teâlâ, Yücedir ve noksanlıktan münezzehtir (uzaktır) demektir.
Misal: Allah Teala Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri..

Subhânehû ve Teâlâ ne demektir?

Subhânehû ve Teâlâ, “Allâh-u Teâlâ’yı noksan sıfatlardan tenzih ederiz.” demektir.
Misal: Allah Subhânehû ve Teâlâ Hazretleri şöyle buyurmaktadır.

Sallallahu Aleyhi ve Sellem: (s.a.v.) ne demektir?

Sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun demektir; peygamberimize mahsus bir duadır.
Misal: Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz.

Radıyallahu Anh: (r.a.) ra ne demektir?

Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun demektir; sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir. Erkekler için söylenir.
Misal: Hz. Osman -radıyallâhu anh-

Radiyallahu Anhâ: (r.anha) ne demektir?

Radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun demektir; sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir. Hanımlar için söylenir.
Misal: Hz. Aişe -radıyallâhu anh-

Kuddise Sirruhu: (k.s.) ne demektir?

Kuddise sirruhu, Allah onun sırrını mukaddes etsin demektir; veliler için kullanılır.
Misal: Hz. Mevlânâ -kuddise sirruh-

Kaddesallahü Sirruh: (k.s.) ne demektir?

Kaddesallahü sirruh, Kuddise sirruhuun çoğul olarak Kaddesallahü esrarehüm de denir. Allah (c.c.) sırlarını takdis etsin demektir.
Misal: Sami ve Mûsâ Efendi -Kaddesallahü sirruh-

Aleyhis Selam: (a.s.) ne demektir?

Aleyhis selam, selam onun üzerine olsun demektir; peygamberler için kullanılır. Bunun yanında Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail olmak üzere 4 büyük melek için de kullanılagelmiştir.
Misal: Cebrâil -aleyhis selam-

Rahmetullahi Aleyh: (R.H.) veya (R.Aleyh) ne demektir?

Rahmetullahi aleyh, Allah ona rahmet etsin demektir; mümin ölülere denir.
Misal: Şâh-ı Nakşibend -rahmetullâhi Aleyh-

Hazreti: (Hz.) ne demektir?

Hazret kelimesi yüceltme manasında kullanılır. Bu sebeple saygı duyulan herkes için kullanılabilir. Peygamberler, sahabeler, melekler, veli insanlar için kullanılmasında bir sakınca yoktur.
Misal: Hz. Adem

Aleyhissalâtü Vesselâm (a.s.v.) ne demektir?

Aleyhissalâtü Vesselâm, Peygamberler bilhassa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi şerifi geçtiğinde söylenen salât ve selam onun üzerine olsun manasına gelen dua ve saygı ifadesidir. İki zat için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imussalatü vesselam denir.

Aleyhimürrıdvân ne demektir?

Aleyhimürrıdvân, Ashâb-ı kirâm’dan söz edildiğinde Allah (c.c.)’nun rızası onların üzerine olsun anlamında kullanılan dua ve hürmet ifadesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski