Bulaşıcı Hastalıktan Korunmak için Şifa Duaları

Bulaşıcı Hastalıktan Korunma Duaları
Bulaşıcı hastalıktan korunma duası


Bulaşıcı Hastalıktan Korunma Duası

Virüsten korunmak için okunacak dua! Şifa veren duaların hastalıklar üzerinde etkili olduğunu çoğu kişi deneyimlemiştir. Birçok kişi hasta olduğunda tedavi sürecindeyken dua etmeyi de ihmal etmez. Birçok kişi Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs'n Türkiye'de de kendini göstermesi birçok kişi önlem almaya devam ediyor. Hasta olunca hangi duaların okunacağı merakla araştırılmaya devam ediliyor. Virüsten korunmak için okunacak dua! En faziletli şifa duası! Hastalıktan korunmak için okunacak dua!

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA!


Türkçe Okunuşu: "Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame."

Anlamı:
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Hz. Aişe’den (radıyallahu anh) rivayete göre Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talep edildiği zaman:

Türkçe Okunuşu: "Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina."

Anlamı: Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.»” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

İbn Abbas’dan (radıyallahu anh) rivayete göre Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip:

“ – Ya Resûlallah, ben sar’a illetine duçar oluyorum. Hem de sar’a hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ’ya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz kadına hitaben:

“ – Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim,” buyurdu.

Sonra o hâtûn:

“ – Yâ Resûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a hâlinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz” dedi.

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

Anlamı: Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

Türkçe Okunuşu: "Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu."

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril (aleyhisselam) tedavi eder ve:

Türkçe Okunuşu: "Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke."

Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Türkçe Okunuşu: "Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake."

Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min yedi defa: "Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke."

Anlamı: Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!»” derse muhakkak afiyet bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

- Sitemizde kayıtlı diğer Duaları listelemek için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski