Maliki mezhebi nedir? Kurucusu kimdir? Özellikleri nelerdir?

Malikilik mezhebi nedir? Kurucusu kimdir? Özellikleri nelerdir?
Maliki

Maliki mezhebi nedir? Maliki mezhebinin kurucusu kimdir? Maliki mezhebinin özellikleri nelerdir? Maliki mezhebi hakkında bilgiler..


İslam'da dört büyük mezhep vardır. Bu mezheplerin isimleri şöyledir:
  1. Hanefi Mezhebi
  2. Şafi Mezhebi
  3. Hanbeli Mezhebi
  4. Maliki Mezhebi

Maliki Mezhebi Hakkında Bilgi

Malikilik İslam'ın dört mezhebinden biridir. Malikilik mezhebi Afrika kıtasında ki Müslüman ülkelerde oldukça yaygındır. Malikilik mezhebi ilk olarak Hicaz'da yayılmıştır. Ayrıca Dünya'nın en güçlü İslam ülkelerinden biri olan Endülüs Emevi Devleti'nin resmi mezhebi malikiliktir. Malikilik mezhebinin görüşü Medine halkının yaşayış biçiminin esas olarak ele alınmasıdır. Malikilik mezhebi, kitap, sünnet ve icma gibi görüşlerin yanı sıra kıyas, istihsan gibi feri delillerin de ele alınması gerektiğini savunur. Malikilik mezhebine göre Medinelilerin ameli hadis gücündedir.

Malikilik mezhebinde Medinelilerin amelinin esas alınmasının sebebi Hz. Peygamber (S.A.V)'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken Medine'de 10 yıl yaşamış ve burada örf ve adetlerini yaşayış biçimlerini Medineliler görmüş ve uygulamıştır. Bundan dolayı Medinelilerin yaşayış biçimleri esas olarak sayılmaları gerektiğini belirtir.


Maliki mezhebi Kurucusu Kimdir?

Malikilik mezhebinin kurucusu İmam Malik'tir. İmam Malik 712 yılında Medine'de doğmuş ve 795 yılında yine Medine'de vefat etmiştir. Yaşadığı dönemde Hz. Peygamber (S.A.V)'in hadisleri ve örf ve fetvaları Medine'nin merkezinde idi. İmam Malik ise böyle bir ortamda yaşamış ve büyümüş olan pek çok önemli imamlardan fıkıh dersi almış bir imamdır. İmam Malik olgunluk çağına geldikten sonra almış olduğu fıkıh dersleri ile birlikte Medine'de fetva vermeye başlamıştır. İmam Malik'in fetvaları ve yaşayış biçimi geniş kitlelere ulaşmıştır. Pek çok öğrenci onun ilmi ile yetişmiştir. Malikilik mezhebi bu şekilde Medine'den İslam coğrafyasına yayılmıştır. Günümüzde ise Malikilik mezhebi Kuzey Afrika'da ki İslam ülkelerinde yaygındır. Hicaz coğrafyasında Malikilik mezhebi daha az yaygındır.

Maliki Mezhebinin Özellikleri

- Abdest alırken başının bir bölümü değil tamamı mezhedilir.
- Özürlü kişinin namazdan önce abdest alması müstehaptır.
- Mesh etmenin herhangi bir sınırı yoktur.
- Namaz esnasında Fatiha'dan önce zammı sure okunurken besmele çekilmez.
- Sabah namazında ikinci rekatında rükuya varmadan önce kunut duaları okunur.
- Diğer mezheplerde erkeklerin diz üstü avret sayılırken malikilik mezhebinde erkeklerin diz üstü avret yeri sayılmamaktadır.
- Vitir namazı tek rekattır. Ayrıca vitir rekatında kunut dualarını okumak mekruh olarak kabul edilir.
- Cehri namazı kılınırken Fatiha suresi okunmaz.
- Abdestli iken vücuttan kan çıkması abdesti bozmaz.
- Abdest alırken ovarak yıkamak farzdır.
- Köpek, domuz gibi canlıların artıkları belirli şartlara uygun olduğu takdirde temiz olarak kabul edilir.
- 3 kerahet esnasında kaza namazları mekruh olarak değerlendirilmez.
- Oruç tutarken niyet orucun bir şartıdır.
- Kurban kesmek sünnettir.
- Malların zekatını verirken malı sahip olduktan sonra 1 yıl geçmesi gerekir. Mal sahibi olduktan sonra 1 yıl önceden zekat vermek vacip değildir.
- Müstamel su temiz olarak kabul edilir.
- Yırtıcı hayvanlarının etinin yenmesi mekruhtur.
- Şarkı söylemek ve müzik dinlemek mübahtır.
- Zina cezası yalnız olarak Müslümanlara uygulanabilir.
- Ganimetin paylaştırılması Devlet başkanları ile yapılır. Müslümanların ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde paylaşım yapılır.
- İslam devletindeki vekil başka bir vekili tayin edemez. Vekili yalnızca başkan tayin eder.
- Ücret karşılığında başkasının adına farzı yerine getirmek başkasının yerine hac ibadetini gerçekleştirmek caiz değildir. Uygun olarak görülmez.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski