Hanefi Mezhebi Nedir? Kurucusu Kimdir? Özellikleri nelerdir?

Hanefilik Mezhebi Nedir? Kurucusu Kimdir? Özellikleri nelerdir?
Hanefi Mezhebi

Hanefi mezhebi nedir? Hanefi mezhebinin özellikleri nelerdir? Hanefi mezhebinin kurucusu kimdir? Hanefi mezhebi hakkında bilgiler.


İslam'da dört büyük mezhep vardır. Bu mezheplerin isimleri şöyledir:
  1. Hanefi Mezhebi
  2. Şafi Mezhebi
  3. Hanbeli Mezhebi
  4. Maliki Mezhebi

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi

Hanefi mezhebi, İslam dini içerisinde sünni fıkıh mezheplerinden birisini oluşturmaktadır. Hanefi mezhebi ismini kurucusundan almış bir mezheptir. Hanefi mezhebi, 4 sünni mezhebinin en fazla nüfusa sahip olan mezheplerinden birisidir. İslam aleminin yaklaşık %60'ı hanefi mezhebinden gelmektedir. Sizler için Hanefi mezhebinin tüm özelliklerini ve detaylarını derledik.

Hanefi mezhebinin en fazla görüldüğü yerlerin başında ise Türkiye, Pakistan, Suriye, Irak, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan Kazakistan ve Kafkaslar’da görülmektedir.

Hanefi mezhebi, İslam dininde bulunan 4 sünni mezheplerinden birisidir. Hanefilerin sünni mezhepler arasında kabul ettikleri inanç mezhepleri ise Maturidilik adıyla bilinir. Hanefi mezhebine inanan kişiler ise Hanefi olarak adlandırılır.

Hanefi mezhebi İslam dininde en geniş inanca ve kişiye sahip olan mezheptir. İsmini ise mezhebin kendi kurucusundan almaktadır.

Hanefilik mezhebi aslında günümüzde ve İslam dini içerisinde en çok inananı bulunan bir mezhep türüdür. Bu mezhebin kendi içerisinde farklı inançları ve özellikleri bulunmaktadır.


Hanefi Mezhebinin Kurucusu  Kimdir?

Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Mezhep, sahip olduğu ismi de kurucusundan almaktadır. Ebu Hanife'nin asıl adı ise Numan'dır. Ebu Hanife'nin babası Sabit ismindeydi. Ebu Hanife’nin babası Hicretin 80. yılında doğarak 150. yılında vefat etmiştir. Ebu Hanife'nin o dönemlerde en büyük imam anlamında kullanılan İmam-ı Azam lakabına sahipti. O dönemlerde Ebu Hanife görüşlerini yaymak için bir okul oluşturmuş ve talebelerine bu okulda tüm görüşlerini aktarmıştır. Bu görüşlerin her biri sistemli hale gelerek, bir mezhep haline dönüştü. Ebu Hanife Kufe'de bulunan evinde 767 yılında vefat etmiştir.

Hanefi Mezhebinin Özellikleri

Hanefi mezhebinin taşıdığı çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler;

- Hanefi mezhebinde iman ilk olarak gönülle gerçekleşmelidir.
- Hanefi mezhebine göre Allah'ın emrini reddetmeyen kişiler dinden çıkmaz.
- Hanefi mezhebine göre kadere inanmak gerekir.
- Mezhebe göre Allah'ın sıfatlarını tartışmak doğru değildir.
- Hanefi mezhebinde Müslümanların başında olan kişiye itaat etmek gerekir. Bu kişiye karşı isyan edilmez.
- Hanefi dininde sahabelerin fetvaları çok önemli bir yer tutar.
- Hanefi mezhebinde delil olarak kabul edilenler ise; kitap, sünnet, sahabe fetvaları, örf ve adetler, kıyas, icma, istihsandır.


Hanefi Mezhebine Göre Haram Olan Hayvanlar


Mezheplere göre bazı hayvanların yenmesi haram kılınmıştır. Bu hayvanlar her mezhepte ya haram ya da helal olarak nitelendirilir. Hanefi mezhebine göre haram kabul edilen hayvanlar şunlardır;

- Hanefilere göre sadece balık kendiliğinden ölürse helal olarak kabul edilir. Balık dışında kalan tüm deniz canlıları kendiliğinden ölürse haramdır.
- Hem karada hem de suda hayatını devam ettiren kurbağa, yengeç, yılan, timsah ve kaplumbağa haram sayılmaktadır.
- Hayvanların dışında alkol ve uyuşturucu da kesinlikle haram sayılmaktadır.


Hanefi Mezhebine Göre Namazda Yapılmaması Gerekenler


Hanefi mezhebine göre namaz esnasında yapılan bazı hareketler namazın bozulmasına yol açar. Bu hareketler;

- Başı açık şekilde namaz kılmak,
- İyi bir giyim imkanı varken yırtık ya da kirli elbiselerle namaz kılmak,
- Namaz esnasında gözleri tamamen kapatmak ya da göğe doğru bakmak,
- Esneme geldiğinde ağzı elin tersi ile kapatmamak,
- Namaz kılarken elbisenin üzerinden herhangi bir canlıya ait resimler bulunması,
- Farz namazı kılarken vücudu bir yere dayamak,
- Ön safhalarda boş bir yer olmasına rağmen arkalarda tek başına namaz kılmak,
- Elinde farklı obje varken namaz kılmak,
- Secdeden kalkarken ayaklardan bir tanesini ön kısma atarak destek alıp kalkmak
- Cemaatle beraber namaz kılarken imama uygun davranmamak ve aceleci olmak.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski