Şafi Mezhebi Nedir? Kurucusu Kimdir? Özellikleri nelerdir?

Şafilik Mezhebi Nedir? Kurucusu Kimdir? Özellikleri nelerdir?
Şafi

Şafi mezhebi nedir? Şafi mezhebinin özellikleri nelerdir? Şafi mezhebinin kurucusu kimdir? Şafi mezhebi hakkında bilgiler..


Şafilik Mezhebi İslam dünyasında Hanefilik mezhebinden sonra en çok bağlısı olan mezheptir.

İslam'da dört büyük mezhep vardır. Bu mezheplerin isimleri şöyledir:
  1. Hanefi Mezhebi
  2. Şafi Mezhebi
  3. Hanbeli Mezhebi
  4. Maliki Mezhebi

Şafi mezhebinin kurucusu kimdir?

Şafilik Mezhebinin kurucusu İmam Şafii`dir. Şafilik Mezhebi İslam dünyasında Hanefilik mezhebinden sonra en çok bağlısı olan mezheptir. Mezhebin kurucusu İmam Şafii Gazze`de doğmuştur. İmam Şafii küçük yaşta babasını kaybettikten sonra döneminin önemli ilim merkezlerinden eğitim görmüştür. İmam Şafii dönemindeki bazı mezhep imamlarıyla görüşüp onlardan bilgi alma imkanını bulmuştur. Bu imamlardan başlıcaları İmam Malik, Ahmed bin Hanbel ve İmam Muhammed'dir. İmam Şafii ilk olarak Bağdat'da fıkhi düşüncelerini ortaya koymuştur. İmam Şafii daha sonra Mısıra giderek burada “yeni mezhep” isimi ile anılacak düşüncelerini insanlara anlatmıştır. İmam Şafi ilk olarak fıkıh düşüncelerini içeren er-Risale kitabını kaleme almıştır. Ayrıca İmam Şafii'nin el-Hucce ve el-Ümm isimli eski ve yeni mezhebine dair görüşlerini içeren kitapları vardır.


Şafilik Mezhebi Hakkında

Şafilik Mezhebi Nedir?

Şafilik Mezhebi İmam Şafii'nin kendi düşüncelerine göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere dayanmaktadır. Müslümanlardan amellerini ve ibadetlerini bu Mezhebin usullerine uyarak yapanlara Şafii denmektedir. Şafi mezhebi 4 sünni fıkıh mezhebinin arasındadır. Şafii mezhebi Türkiye ve Türkiye'ye komşu ülkelerde yaygın bir mezheptir.

Şafilik Mezhebinin Namaz İle İlgili Özellikleri

Cuma namazı kılınırken İmam dışında 40 Şafi kişinin de olması gerekmektedir. Bayram namazı ve vitir namazı şafiler için sünnettir. Şaffii mezhebinden namaz kılınırken Fatiha okunması farzdır. Şafii mezhebinde ilk tekbirden sonra Veccehtü duası okunmaktadır. Şafii mezhebinde okunan Kunut ve Tahiyyat duası Hanefi mezhebinden farklıdır. Şafi mezhebinde son oturuşta Salli ve Barik surelerini okumak farzdır. Şafii mezhebinde namaza başlarken dil ile niyet etmek sünnettir. Şafii mezhebinde çıplak ayak ile namaz kılmak doğrudur. Şafii mezhebinde erkekler elini göğüs altına ve göbek üzerine bağlamaktadırlar.

Şafii mezhebinde nafile namaza başlayan bir Müslüman namazı bozarsa namazı kaza etmesine gerek yoktur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski