Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? aslen nereli? kaç yaşında?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? biyografisi, eğitim bilgileri ve hayatı hakkında kısa bilgi.
Mehmet Boynukalın

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşında? biyografisi, eğitim bilgileri ve hayatı hakkında kısa bilgi.MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Aslen memleketi Karaman olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 1971 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Babası İrfan Boynukalın kendisine “Muhammed” ismini vermek istediyse de sistemle ilgili engellemeler nedeniyle kendisine “Mehmet” adı verildi.

Aile içinde ve arkadaş çevresinde daima “Muhammed” adıyla çağrıldı. Bir süre Kıztaşı’nda ikamet ettikten sonra İskenderpaşa Camii yakınlarındaki Halıcılar Caddesi’ne yerleşti. Çocukluğu Fatih Camii ve İskenderpaşa çevrelerinde geçti.

İlkokulu, şimdilerde İmam-Hatip olan Taşmektep’te tamamladı. Babası İrfan Boynukalın Elektrik Yüksek Mühendisi olup merhum Necmeddin Erbakan Hocanın önemli dava arkadaşlarından biriydi ve İslâmî ilimler şuuruna sahipti. Buna bağlı olarak, evlâtlarının ilim tahsilini öncelediği için Suudi Arabistan’a yerleşmeye karar verdi. Göç ettiklerinde Mehmet Boynukalın 10 yaşındaydı.


Arapçayı sokakta çocuklarla oynayarak öğrendi. Ortaokul ve lise öğretimini Arabistan'da tamamladı. Kral Faysal’ın bölgeye ilmî çevreleri daveti üzerine gelmiş olan, İslâmî ilimler alanında üst seviyede ulema ile tanışma imkânı buldu. Ağabeyleri Erdoğan ve Ömer (merhûm) Boynukalın hocalar üniversitede okurken gerek orada derslere girerek gerekse hususi meclislere iştirak ederek aralarında Mısır’ın eski nesil üstadlarından Muhammed Abdulvehhâb el-Buhayri, büyük muhakkık-müdekkik Abdulfettah Ebû Ğudde, Suriyeli Muhammed Revvâs Kal‘acî ve Tefsîru’n-Nusûs fî Fıkhi’l-İslâmî‘nin müellifi Muhammed Edîb es-Sâlih gibi âlimlerden istifade etti.

Daha sonra Mısır’a gitti ve el-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, 1995 yılında Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini, 1999 yılında ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

Aynı zamanda Kurra Hafız olan Mehmet Boynukalın, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nin ilk Baş İmam Hatibidir. Gönüllü olarak Ayasofya-i Kebir Camii'nde baş imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu. 08/04/2021

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın açıklaması.

Yorum Gönder