Berat Kandili ne zaman? Kandil Mesajları, faziletleri ve ibadetleri

Berat Kandili mesajları, Berat Kandili ne zaman? En Güzel ve anlamlı, resimli, kısa ve uzun, resimli kandil tebrik sözleri. Berat kandili ibadetleri, faziletleri. Şaban ayının 14. ve 15. günü ne zaman? resimli berat kandili sözleri
Berat Kandili Mesajları


Berat Kandili mesajları, Berat Kandili ne zaman? En Güzel ve anlamlı, resimli, kısa ve uzun, resimli kandil tebrik sözleri. Berat kandili ibadetleri, faziletleri.


BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir." Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Müminlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzal" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzil" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

- Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
- Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
- Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
- Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ'ya arz olunur.


BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024

Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak geçiyor. 2024 yılında Berat kandili 24 Şubat Cumaresi günü idrak edilecektir.


BERAT GECESİNİN FAZİLETLERİ

Berat Gecesinin fazileti ile ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir:

- Hz. Âişe (ra) den Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu gece ile ilgili şöyle buyurmuştur:

“Cebrail as bana gelip şöyle dedi:"Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gece cehennemden Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den azat eder. Ancak bu gecede Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz." Beyhaki,et-Tergîb ve't-Terhib, II 471, V.162 ). (Tirmizi, Savm,39; İbn Mace. İkame,191).

- Yine Hz. Aişe (ra) validemiz anlatıyor:

"Resulüllah (sav) geceleyin kalkıp namaza durdu. Secdeyi o kadar çok uzattı ki, ruhunu teslim ettiğini zannettim. Onu böyle hareketsiz görünce kalkıp baş parmağını hareket ettirdim, hareket edince yerime geri döndüm ve secdesinde şöyle dua ettiğini işittim: "Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınır, senden yine sana sığınır (iltica ederim). Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin." ( Müslim.Salat. 2229). Başını secdeden kaldırıp namazdan ayrılınca:

"Ey Aişe (Hümeyra) ! Resulullah (sav) in senin hakkını yerine getirmediğini mi zannettin?" Buyurdu. 

Ben: "Hayır, vallahi Ya Resulellah ! Secdeyi uzatmandan dolayı ruhunun kabzedildiğini zannettim” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

"Bu gece hangi gecedir biliyor musun?"

Ben: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" deyince, Peygamber (sav) "Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah (cc), Şaban'ın on beşinci gecesinde kullarının haline muttali olur, bağışlanma dileyenleri bağışlar, yardım dileyenlere yardım eder, kin tutan kimseleri bu hallerinden vazgeçene kadar, mağfiretinden mahrum bırakır." (Beyhaki, et-Tergîb ve't-Terhib, II,472.473)

- Hz. Ali (ra) dan, Peygamber (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti.

"Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca , o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Cenâb-ı Allah’ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder: “Bağışlanmak, af dileyen yok mu? onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? ona şifâ vereyim. Bir derde mübtela olan yok mu? Derdine deva vereyim”. Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder."
İbni Mace.İkame.191. et-Tergîb ve't-Terhib, II,473)

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar." (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

- “Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi” (İbn-i Asâkir; Muhtar’ul- Ehadis. H.568)

- Zeyd oğlu Üsame (ra) dan: “ Ya Resulellah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum” dediğimde şöyle buyurdular:

"Bu ay, Recep ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, Alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu nedenle ben de amelimin oruçlu iken Allah’a yükseltilmesini istiyorum" (Nesai.Savm.70. et-Tergîb ve't-Terhib, II, 467)

En Güzel ve anlamlı, resimli, kısa ve uzun, resimli berat kandil tebrik sözleri

En Güzel ve anlamlı, resimli, kısa ve uzun, resimli berat kandil tebrik sözleri

En Güzel ve anlamlı, resimli, kısa ve uzun, resimli berat kandil tebrik sözleri


Sene Boyunca Bütün Belalardan Kurtulmak İçin Berat Gecesi Okunacak Dualar


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski