Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Kadir Gecesinin Anlamı ve Önemi

Kadir Gecesi ne zaman 2024 Kadir Gecesinin Anlamı ve Önemi nedir? Kadir gecesine kaç gün kaldı? 2024 hangi gün idrak edilecek? Kadir gecesi alametleri nelerdir?
Kadir Gecesi

Kadir Gecesi ne zaman 2024 Kadir Gecesinin Anlamı ve Önemi nedir? Kadir gecesine kaç gün kaldı? 2024 hangi gün idrak edilecek? Kadir gecesi alametleri nelerdir?


Kadir Gecesi Ne Zaman?

Kadir Gecesi 2024 yılında 5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecek. 5 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlayıp, gecenin geç saatlerine kadar devam edecektir. Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefeninde tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

Kadir Gecesi; Kuranda ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde ifade edilen, fazileti ve bereketi yüksek olan Allah-u Teala tarafından biz Müslümanlar için 80 yıllık bir ibadet ve sevap kazandırabileceği açıklanan her sene Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen mübarek gecelerdendir.

Kadir Gecesi, Allah-u Teala’nın 4 büyük melekten Cebrail (as) ile Hazreti Peygamber Efendimiz (sav)’e Ramazan ayında Kuran’ın indirildiği gecedir.

- ilginizi çekebilir; Kadir Suresi Okunuşu ve Faziletleri


Kadir Anlamı ne demek?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yer alan sözlük anlamına göre kadir (kadr) kelimesi "hüküm, değer, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir.

Leyle-i Kadir nedir?

İslam dinine göre "leyletü’l-Kadr" (لَيْلَةِ الْقَدْرِ) şeklinde Arapça leyl kelimesi gece anlamında olarak Kadir gecesi yani Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

Kuran-ı Kerim’in 97. sûresi olan Kadir Suresi, bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.

Kadir Gecesi; Cebrail (a.s.), Peygamber Efendimize (sav)'e ilk vahiy

Allahu Teala, Kur’anın ilk ayetlerini Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam dininin Peygamberi Muhammed’e Nur Dağı Hira Mağarası’nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi’nin ilk 5 ayetidir.

Kuran-ı Kerim, Alak Suresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayetini bu gece indirilmiştir.

Hz. Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum.

Rasûlüllah (s.a.s):

“Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).


Kuran’da Kadir Gecesi ve Kadir Suresi

Kuran-ı Kerim’de 97. sure olan Kadir Suresi, Allahu Teala tarafından Kadir gecesi anlatıldığı için bu adı almıştır. Mekke’de nazil olan Kadir Suresi, 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, 80 senelik bir ibadet fırsatından ve o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

Kadir Gecesi Ne Zamandır?

Türkiye’de Diyanet ve dünyada din alimleri tarafından genel olarak Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesi olarak kabul edilir ve milyonlarca Müslüman bu gün ve gecesinde ibadetlerini ve dualarını yaparak bu mübarek geceyi idrak etmektedirler.

- ilginizi çekebilir; Kadir Gecesi Kutlama Mesajları

Kadir Gecesinin Önemi ve Fazileti

İslam dininde Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca Kuran-ı Kerim’de ismi ile nazil olmuş olan Kadir Suresi’nde Allah-u Teala bin aydan daha hayırlıdır diyerek bu gecenin önemine ve faziletine dikkat çekmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi nedir sorusuna cevap olarak "Kadir Suresi"'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Risale-i Nur'da Ramazan Risalesi
Yirmi dokuzuncu Mektup – Yedinci Nükte

Ramazan'ın sıyâmı (orucu), dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir.

Ramazan-ı Şerifte her bir harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir.

Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır.

Evet, her bir harfi otuz bin bâki meyveler veren Kur’ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri Ramazan-ı Şerifte mü’minlere kazandırır. İşte, gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufâtın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduğunu anla.


Kadir Gecesi Nasıl Anlaşılır?

İslam alimleri hangi gece Kadir Gecesi olduğunu anlamak için şu tarifi yapıyorlar;

Kadir gecesi, hava açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

Ubeyd bin Ömer hazretleri şöyle anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Bediüzzaman Said Nursi ise Ramazan'ın bütün gecelerini Kadir Gecesi olarak bilmek gerektiğini ve bir mektubunda:

"Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerif’in nısf-ı âhirinde (ikinci yarısında), hususan aşr-ı âhirde (son on günde), hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde; seksen küsur sene (bin ay) bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadr’in ihyasına…" şeklinde bahsetmektedir.

Nitekim Kadir gecesi tüm İslam alimlerinin de ittifakıyla Ramazan ayının sonlarına doğru muhakkaktır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski