Selamun Kavlen ne demek? Selamun Kavlen anlamı ve faziletleri

Selamun kavlen ne demek? Selamun Kavlen mir rabbin rahim ayetinin sırrı, anlamı, Selamun kavlen ayeti türkçe arapça okunuşu, yazılışı ve faziletleri nelerdir?
Selamun Kavlen ne demek

Selamun kavlen ne demek? Selamun Kavlen mir rabbin rahim ayetinin sırrı, anlamı, Selamun kavlen ayeti türkçe arapça okunuşu, yazılışı ve faziletleri nelerdir?


- Halk arasında genellikle; Üstüne sağlık manasında Allah'tan sıhhat, sağlık, afiyet dileme manasında kullanılır..

Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim Arapça yazılışı: سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

Selamun Kavlen ne demek?

Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selâm" (vardır).

Selamün kavlen min Rabbin Rahim günde kaç defa okunmalı?

Ebced değeri: 818
Okurken başta 1 kez Besmele çekilmesi yeterlidir.
Yasin suresi 58. Ayettir
Bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir.
Onaltı harfin 7 yedisi 1 bir kez, 9 dokuz harfi ise tekrarlanmıştır.
 • Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye).
 • Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir.

Neye tekabül eder?

 • Bir kez geçen harfler: sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene,
 • Tekrar edilmiş olan harfler: elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe bağlıdır.
 • Bu Ayeti Kerimede altı 6 adet nokta olup, noktanın üçü yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır.
 • Kaf harfindeki iki nokta: Ateş ile havaya,
 • Ye harfindeki iki nokta: Toprak ile suya bağlıdır.
 • Nun harfindeki nokta: Güneşe,
 • be harfindeki nokta: Kamere bağlıdır.
 • Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur.
 • Beş ateş, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır.

Bu ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yasin'i baştan başlayıp, bu ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.


Selamun Kavlen Ayeti Faziletleri ve Sırları


"Yasin Suresi" Kur’an’ı Kerim’in "Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayeti Yasin Suresinin kalbidir. ‘’Yasin Suresi’’ni 1 defa okuyana 10 hatim sevabı olduğuna göre ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini 1 defa okuyana 10 hatim sevabı verilir;Bu Ayeti devamlı okyanın sevabını akıl idrakten aciz kalır.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetini devamlı okuyana Allah-u Teala selam verir.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın ’ın izni ile her kötülükten korunmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması teslimi ruhun imanla olmasına sebep olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın cennet hayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetini devamlı okunyanlar cennetin her kapısından çağrılacaktır.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsnanın sırlarına vakıf olmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetini okumaya devam edenin mükafatını idraktan akıl aciz kalır.Yani sevap ’ın Rahmeti kadar sonsuzdur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın ’ın dostları arasına katılmasın vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin her okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması hurilerle zevceliğe vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın sahibi ilimi edeb olmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın hatip olmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim"Ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insann cennet ehli olmasına vesile olur.

"Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayetinin devamlı okunması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur.Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim Fazileti

mu mübarek ayeti kerimenin faziletleri okadar çoktur ki okuyanların çeşitli hacetleri Allah izni ile giderilir inanarak okuyanlara çabuk zuhur eder.

Bismillâhirrahmânirrahiym. Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. olup, (58. Ayeti kerime) bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir. Onaltı harfin yedisi bir kez, dokuz harfi ise tekrarlanmıştır. Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye) bunlardır. Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir. Bir kez geçen sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene, tekrar edilmiş olan elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe bağlıdır. Bu Ayeti Kerimede altı adet nokta olup, noktanın üçü yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır. Kaf harfindeki iki nokta ateş ile havaya, Ye harfindeki iki nokta toprak ile suya bağlıdır. Nun harfindeki nokta güneşe, be harfindeki nokta kamere bağlıdır. Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur.Beş ateş harfi, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır.Bu Ayeti kerimenin cümelil ebced adedi 818 dir.

Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn’i baştan başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

– Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur.

-Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve ”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu duayı:

Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

– Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp,iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine otursun. Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini okuyup, Yâsîn sûresini okumaya başlasın. "Selâmün kavlen mir rabbir rahîm" Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip,Yâsîn’i bitirdikten sonra şu duayı okusun.

Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.

Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârıda çoğalır.Selamun kavlen ne için okunur?

Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur.

Selamün kavlen min Rabbin Rahim neye iyi gelir?

Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn’i baştan başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve "Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim" Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu duayı:

Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

okuyan bu ayeti kerimenin faziletlerine nail olur.

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski