el-Halik esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsnasından olan Ya HALIK ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? El Halik Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?
el halik

Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsnasından olan Ya HALIK ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? El Halik Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?


El-Hâlık İsminin Anlamı: Yaratan, yoktan var edendir. Her şeyi takdirine uygun bir biçimde yaratan O'dur. Bütün varlıkları yoktan yaratan var eden.

Hâlık İsminin Arapça Yazılışı

Hâlık: خالق
El-Hâlık: الخالق
Ya Hâlık: يَاخالق

Yâ Hâlık: Ey bütün varlıkları ezelî ilmiyle takdir edip nizam ve intizam içinde icat eden ve tedbirini görüp ihtiyaçlarını yetiştiren Hâlık'sın.

Ey her şeyi en mükemmel şekilde yaratan ve ihtiyaçlarını da yaratıp onlara yetiştiren Hâlık.

"O yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir." (Haşr-24)

"En güzel isimler" diye çevrilen 24. âyetteki esmâ-i hüsnâ terimi, "Allah Teâla’nın en güzel niteliklere ve en mükemmel anlamlara delâlet eden isimleri" demektir.

24. ayette, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin Allah’ı tesbih ettiği, O’nun azîz ve hakîm olduğu belirtilerek sona ermektedir.

Yaratmak yalnızca yüce Allah'ın zâtına mahsustur.

Allah'ın subuti sıfatlarından birisi olan tekvin sıfatı da yaratmak var etmek anlamına gelir.

El-Hâlık Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati:


Zikir Adedi: 731
Zikir Günü: Pazar
Zikir Saati: Güneş Sabah gün doğarken, İkindi namazı sonrasında Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Hâlık' 'Ya Hâlık' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Hâlık İsmi Çekildikten Sonra Yapılacak Dua
"Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım."


Hâlık ismi çekildikten sonra bu duanın okunması tavsiye edilir.

Ya Hâlık İsminin Fazileti Havas ve Esrarı

Kalplerin nurlanması için, bu ismi şerif günde 731 defa "El-Hâlık" diyerek zikredilmeye devam edilir.

İşlerde ki, üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için, bu ismi şerif günde 731 defa "El-Hâlık" diyerek zikredilir.

Bu ismi şerifi 'Ya Hâlık' diyerek 731 defa gece yarısında bu esma-i zikri çekerek ardından dua ederse yüce Allah bu kul için bir melek yaratır, bu melek kıyamet vakti gelinceye kadar o kişiye ibadet eder. Bu ecirde o kulun amel defterine yazılır.

Bu ismi şerifi çocuğu olmayan bir kadın 7 gün oruç tuttuktan sonra akşam ezanı okunup iftar vakti geldiği zaman bunları 'Ya Musavvir, Ya Bâri, Ya Hâlık' diyerek 21 defa bunu bir bardak suyun içine okuyup üfledikten sonra bu su ile orucunu açarsa yüce Allah bu isimlerin yüzü suyu hürmetine ona hayırlı bir evlat lütfeder.

Tüm arzu istek ve muradının gerçekleşmesi için bu ismi şerif günde 731 defa 'Ya Hâlık' diyerek okunur ve okunduktan sonra eller semaya açılarak yüce Allah'a dua edilirse muradına nail olur.

Malı kayıp olanlar için, bu ismi şerifi 5000 defa 'Ya Hâlık' diyerek okunursa kaybetmiş olduğu malını bulur.

Evladı kayıp olanlar için, bu ismi şerifi 5000 defa 'Ya Hâlık' diyerek okursa evladını bulur.

Hâlık İsminin Geçtiği Ayetler


Kur'an'ı Kerim'de Hâlık ismi şerifini Rabbimiz şöyle zikreder:

Bismillahirrahmanirrahim
"Bu vasıflarla anlatılan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilâh yoktur. O, herşeyi yaratandır. O halde O'na kulluk edin. O herşeye vekildir." (En'âm-102)

De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tır." De ki: "Onu bırakıp kendilerine bir fayda ve zararı olmayan bir takım dostlar mı ediniyorsunuz?" De ki: "Hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıkla aydınlık bir midir?" Yoksa Allah'a O'nun yaratması gibi yaratması olan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü?! De ki: "Her şeyi yaratan Allah'tır. O, birdir, kahhârdır." (Ra'd-16)

"Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Size, gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratan mı var? O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?" (Fâtır-3)

"Sonra nutfeden bir alaka (kan pıhtısı) yarattık, derken o alakadan bir mudga (et parçası) yarattık, derken mudgadan bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratma ile teşekkül ettirdik. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şânı ne kadar yücedir." (Mü'minûn-14)

"İşte Rabbiniz her şeyi yaratan O Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur; o halde nasıl çevrilirsiniz." (Mü'min-62)

"Yoksa kendileri bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar?" (Tûr-35)

"O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler (esmâu'l-hüsnâ) O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galip olandır, hikmet sahibidir." (Haşr-24)

"Göklerde ve yerde bulunanlar O'ndan isterler. O, her gün yaratma halindedir." (Rahmân-29)

"Allah her şeyin Hâlıkı'dır. Her şey O'nun tasarruf ve yönetimindedir." (Zümer-62)

Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski