el-Gaffar esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

Allah’ın 99 ism-i şerifi yani Esmaül Hüsnasından olan El Gaffar ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? El Gaffar Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?
el Gaffar

Allah’ın 99 ism-i şerifi yani Esmaül Hüsnasından olan El Gaffar ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? El Gaffar Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?


El-Gaffar "Günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan, mağfireti bol olan" demektir.

Gafr, örtmek ve sıyânet etmek (korumak) mânâsınadır. Allah mü’minlerin günahlarını örter. Dilediği kullarını da günahlardan sıyânet eder, korur.Bu, onlar için en büyük nimetlerden biridir.

El-Gaffar arapça yazılışı: الغفّار

Allah (c.c) buyuruyor ki:

“Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hacc, 60)

“Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup sonra da doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.” (Taha, 82)

“De ki: “Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.” (Zümer, 53)

Günahları çok örten, mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan.

El-Gaffar Esması hakkında

Gaffar, kulların günahlarını örtmede mübalağa edendir. Öyle ki, bu günahları ne dünyada ne de ahirette ortaya çıkarmaz. Mümin, tövbe ve mağfiret ile ilgili olarak daima korku ile ümit arasında bulunmalıdır.

Müslüman, ne kadar ibadet ederse etsin, Allah’ın azabından güven içerisinde olamaz; ne kadar günahkar olursa olsun Allah’ın mağfiretinden ve bağışlamasından ümidini kesemez. Bundan dolayıdırki; vitir namazının son rekatında okunması vacib olan kunut duaları sonunda “Ya Rabb; rahmetini umar, azabından korkarız” diye dua edilmektedir.

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.” (Zümer, 53)

Bu âyetin, Kur’ân’da en ümitli ayet olduğu söylenir. Bununla beraber dikkat edilmesi gerekir ki, bu ümit, günaha teşvik için değil, en günahkar kimseleri bile bir an önce tevbe edip Allah’a yönelmeye teşvik için olduğu hemen peşinden gelen iki ayetten açıkça anlaşılmaktadır.

Yüce Allah (c.c) bu dünyada güzellikleri ortaya çıkaran, çirkinlikleri ve günahları örten, ahirette ise bu çirkinlikleri cezalandırmaktan vazgeçip onları bağışlayandır.

Hz.Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor:
- Resûlullah (s.a.v) buyururlar ki:

- Bir kul günah işledi ve,
- Ya Rabbi günahımı affet! dedi.

Hak Teâla da:
“Kulum bir günah işledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."

- Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve,
Ey Rabbim günahımı affet! dedi.

Allah-u Teâla Hz.'de:

“Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."

- Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve,
- Ey Rabbim beni affeyle! der.

Allah-u Teâla Hz.'de:

“Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muâhaze eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, ben seni affettim!” buyurdu.”

El Gaffar Ebced değeri ve zikir saati:
El-Gaffar Ebced değeri (1281)

Zikir saati Zühre, Günü Cuma dır.

El-Gaffar Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Günahların affedilmesi, müşkilat ve zorlukların halledilmesi için, “Ya Gaffar Celle celalühü” diyerek 1281 kere okunur. Cuma namazından sonra 100 kere okuyanda mağfiret eserleri görünür. Kızan kimsenin kızgınlığı gider, mağfiret olur, kabahatleri örtülür.

- Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski