el-Kahhar esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

el Kahhar esmasının anlamı nedir? El-Kahhar ne demek, zikri, fazileti nedir? ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Kahhar esması kaç defa çekilmeli? el Kahhar kelimesi Kuran'da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir?
el Kahhar

el Kahhar esmasının anlamı nedir? El-Kahhar ne demek, zikri, fazileti nedir? ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Kahhar esması kaç defa çekilmeli? el Kahhar kelimesi Kuran'da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir?

Allah'ın 99 ism-i şerifi, yani Esma-ül Hüsnası'ndan biri olan el kahhar ne demek, anlamı, kahhar zikri faydaları, faziletleri nelerdir? ya kahhar Ebced değeri, zikir sayısı ve günü


YA KAHHAR ESMASI ANLAMI

El-Kahhar "İsyankarları kahreden, hiç bir şekilde mağlub edilemeyen, üstün gelinemeyen, her şeye, her istediğini yapacak surette galib ve hâkim" demektir.

Kahr, bir şeye, onu hor ve hakir kılacak veya mahv ve helâk edebilecek surette galib olmaktır. Allah (c.c) Kahhar'dır, her vechile üstün ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her şeyi içinden ve dışından kuşatmıştır. Hiçbir şey O'nun bu ihâtasından dışarı çıkamaz. Ona karşı her şeyin boynu büküktür. Kahrına yerler, gökler dayanamaz. Kahr ile nice azıp sapmış ümmetleri ve milletleri mahv ve perişan etmiştir.


El-Kahhar arapça yazılışı: القهّار


Cenab-ı Hak buyuruyor:
“O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.” (En’am,18 )

"…De ki: ‘Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır." (Ra’d,16)

Mülkün, üstünlüğün, güç ve kuvvetin tamamı tek ve kahhâr olan Allah’a aittir. O’nun dışındaki her şey, mağlub ve yeniktir. Zalim ve zorbaların belini kıran, isyankar ve haddi aşanların boyunlarını büken, dünyadaki emellerine kavuşmalarına mani olan Allah’tır. Varlıların dilek ve istekleri dahil O’nun dilemesi altındadır.

Yüce Allah buyuruyor:

“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir” (İnsan, 30)

Allah insanlardan nasıl sıkıntıyı giderme gücüne ve onların kalplerine ferahlık vermeye kadirse, onları büyük bir azapla kahretmeye de kadirdir. Kuran’da Allah’ın Kendi Katından gönderdiği azaplarla helak olmuş kavimlerden örnekler verilir. Bu insanlar hak dinden yüz çevirdikleri ve Allah’a baş kaldırdıkları için sabah vakti, hiç şuurunda değillerken, üzerlerinde dolaşan büyük bir felaketle yok edilmişlerdir. Allah inkar eden toplulukların üzerine evlerini yerinden söken kasırgalar göndermiş, üzerlerine balçıktan taşlar yağdırmıştır. Uyardığı insanların üzerine onların içinde oturdukları şehirleri yerle bir eden sağanaklar isabet ettirmiştir. Toprağın altını üstüne getiren depremleri üstlerine göndermiş, tek bir çığlıkla hepsini yerin dibine geçirmiştir. Açıkça görüldüğü gibi Allah’ın bir insanı kahretmesi hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Müslüman, gücü yettiğince Allah düşmanlarını mağlup etmeye ve onlara üstünlük sağlamaya çalışmalıdır. Allah’tan yüz çevirip başkasına dayanan mutlaka mağlup olacak, şeytanın elinde birer oyuncak olacaklardır.

El-Kahhar Esması hakkında

Fakat bütün bu sayılanlar Allah’ın dünya hayatında insanlara tattırdığı acılardır. Ve onları yaptıklarından dolayı dünyada yaşarken kahretmesidir. Ama asıl olan, insanın cehennemde görülmemiş bir azapla kahredilmesidir. Allah’ın sonsuz rahmetine karşılık O’nun kadrini takdir edemeyen ve nankörlük eden insanlar ahirette cehennem azabıyla karşılaşacaklardır. Dünyada işledikleri suçların tam karşılığı ahirette kendilerine verilecektir.

Allah onları cehennemin en dar yerine attığında, inkarcılara daha önce hiç karşılaşmadıkları bir acı tattırır; cehennem ateşiyle yanan derilerini yenileriyle değiştirir ve onların üzerine ateşten duvarlar örer. Öyle ki insanın dünyada çektiği acılar cehennemde karşılaştıklarının yanında çok hafif kalır. Nitekim Kuran’da cehenneme giren insanların Allah’ın kendilerini öldürmesi ve azaptan kurtarması için yalvardıkları haber verilir.

El-Kahhar Ebced değeri ve zikir saati:

El-Kahhar isminin zikri (306)
Zikir saati Merih; Günü Salı‘dır.

El-Kahhar Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • El-Kahhar ismi şerifi; Zalimleri ve düşmanları helak etmek için, gece yarısı ve güneş doğarken "Ya Kahhar Celle celalühü" diyerek 306 kere okunur.
  • Gece yarısı veya güneş doğarken 100 kere "Ya Cebbar, Ya Kahhar, Ya Zel babtışedid" der ve sonra da; "Hüz hakkı mimmen zalemeni -Ya Rabbi bana zülmeden kişiden hakkımı al" diye dua ederse; elbette zalimden hakkını alır.

- Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski