el-Muiz esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

Allah'ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan el Muiz ne demek, anlamı, zikri, faydaları, faziletleri nedir? ya Muiz Ebced değeri, zikir sayısı ve günü
el Muiz


Allah'ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan el Muiz ne demek, anlamı, zikri, faydaları, faziletleri nedir? ya Muiz Ebced değeri, zikir sayısı ve günü


Muiz Esması anlamı nedir? El-Muiz ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Muiz kaç defa çekilmeli? Muiz kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Muizz Esması Türkçe Anlamı


EL-MUİZZ ANLAMI

Aziz kılan, dilediğine izzet ve kuvvet veren, şereflendiren ve ağırlayan, ilimde yükselten

El-Müizz (c.c.) esmasının Anlamı: Dilediği kulunu aziz kılan, izzet veren, şereflendiren ve ağırlayan demektir. İzzet bahşeden, değerli kılan manasına gelir.

El-Muiz Ebced değeri ve zikir sayısı

El-Muizz esmasının Ebced değeri ve zikir adedi 117 adettir.

El-Muiz Zikir saati ve günü

El-Muizz esmasının Zikir saati Güneş; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası) günü Pazar'dır

Muiz Arapça Yazılışı

El-Muiz : المعز
Yâ Mü’îzz : يَا مُعِزُّ


El-Muizz isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

  • El-Muizz ism-i şerifini Cuma ve Pazartesi geceleri, akşam namazından sonra okuyan heybet ve hürmet sahibi olur. Korku ve saygısı sadece Allah’a karşı olur. Başka korktukları şeylerden emin olurlar.
  • Her gün 117 kere "Ya Muizz, Ya Zel celâli ve'l-İkrâm celle celâlühû" esmalarını okuyan kimse her işinde başarılı olur.
  • "Ya Muizz" ism-i şerifini her gün okumayı vird edinen kimse herkes tarafından sevilip sayılır. Haklı davalarını kazanır.
  • 5 vakit namazdan sonra 117 kere "Ya Muizz celle celâlühû" zikrine devam eden kimse hem dünyada hem de ahirette aziz ve güçlü olur.
  • Akşam namazından sonra veya Cuma gecesi "El- Muizz" ism-i şerifini 40 defa okursa; Allah (c.c) onun heybetini halkın kalbine koyar.
  • Hasetten ve zulümden korunmak için "El- Muizz" ism-i şerifi 570 defa okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.
  • Dünyevi korkularından emin olmak isteyen veya hiç birşeyden korkmamak, korkusuz olmak için "Yâ Muizz" ism-i şerifi çokça zikredilir.
  • Dünya ve ahirette aziz ve izzet sahibi olmak, insanların yanında sevilmek ve daha sevimli olmak ve her türlü fenalıklardan korunmak için, "Ya Muizzü Celle Celalühü" ism-i şerifi 117 kere okunur.
  • Dünya ve ahrette güçlü, kuvvetli, kadrinin yücelmesini isteyen kimse "Yâ Muiz" ism-i şerifinin zikrine devam etmelidir.
  • Rivayetlerde nakledildiğine göre, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin (kuddise sirruh) 43 yıl bu ismin zikrine devam ettiği söylenmektedir. Hacı Bayram Veli Hazretleri herhangi bir saat gözetmeden okuduğu da nakledilmektedir. Allah dostları, yıldızların seyrini beklemez, istedikleri zaman zikre devam ederler.

El Muiz esması ile Kuran'da geçen ayetler

Âli İmrân Suresi 26: "Kulillâhumme mâlikel mulki tû'til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’teşâu, bi yedikel hayr (hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr (kadîrun)."
De ki: "Mülkün mâliki olan Allah'ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. "Hayır" senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kaadirsin."

Nisa Suresi 139: "Ellezîne yettehızûnel kâfirîne evliyâe min dûnil mu’minîn mu’minîne. E yebtegûne indehumul izzete fe innel izzete lillâhi cemîâ (cemîan)."
Onlar, mü'minleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir.

Munafikun Suresi 8: "Yekûlûne le in raca’nâ ilâl medîneti le yuhricennel eazzu minhâl ezelle, ve lillâhil izzetu ve li resûlihî ve lil mu’minîne ve lâkinnel munâfikîne lâ ya’lemûn (ya’lemûne)."
"Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha azîz (güçlü) olan, daha zelil (güçsüz, zayıf) olanı, oradan (şehirden) çıkarır. diyorlar. İzzet Allah’ın ve O’nun Resûl’ünün ve mü’minlerindir. Ve lâkin münafıklar bilmiyorlar."

- Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski