Aşure Günü ne zaman? 2022 Aşure günü faziletleri nedir?

Aşure günü ne zaman? 2022 Aşure gününün önemi faziletleri nedir? Aşure günüyle ilgili hadisler, Aşure gününde oruç tutmanın hükmü, aşure günü duası, Muharrem ayı aşure günü hakkında bilgiler.
Aşure Günü ne zaman


Aşure günü ne zaman? 2022 Aşure günü faziletleri nedir? Aşure günüyle ilgili hadisler, Aşure gününde oruç tutmanın hükmü, aşure günü duası, Muharrem ayı hakkında bilgiler.


AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü 2022 yılında 8 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce ayının sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başlar. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure günü olarak idrak edilecek.

Muharrem ayının onuncu günü "Aşure" diye adlandırılır. Bazı alimler, bu mübarek güne "Aşure günü" denilmesinin sebebi olarak Muharrem’in 10’una denk gelmesini göstermişlerdir. Nitekim aşure Arapça 10 demektir.

Hz. Muhammed (s.a.v), 10 Muharrem’de birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını söylemiştir. İbn Abbas r.a.’ın bu konuda aktardıkları şöyledir:

Resulullah (s.a.v) Medine’ye gelince yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve onlara;

"Bu tuttuğunuz oruç nedir" diye sordu. Dediler ki:

"Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde Firavun’u ve adamlarını suda boğdu, İsrailoğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu. Biz de Allah’a şükretmek için bu orucu tutuyoruz" dediler.

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v);

"Ben Musa’ya sizden daha yakınım" buyurarak o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını söyledi. (Buharî, Savm, 69, Enbiyâ, 22)

Ancak Resulullah (s.a.v) Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem’in sadece 10’unda değil, yahudilere muhalefet için bir gün öncesine ya da sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buharî, Savm, 69)

Aşure Gününde Yaşanan Hadiseler

Nakledildiğine göre, tarihte Aşure gününe denk gelen pek çok hadise olmuştur. Bunlardan bazıları peygamberlerin başından geçmiştir. Bu sebeple bazı ârifler, bu güne “10” anlamına gelen “Aşure” denilmesinin, Allah Tealâ’nın bu günde 10 peygamberine bazı ihsanlarda bulunmasından kaynaklandığını söylemişlerdir.

Aşure gününde meydana gelen bazı hadiseler şöyledir:

• Hz. Adem a.s.’ın tevbesi Aşure günü kabul olunmuştur.
• Hz. İdris a.s.’ın göğe çıkarılması bu günde vuku bulmuştur.
• Hz. Nuh a.s.’ın gemisi bu günde Cudi Dağı’na oturmuş, Nuh a.s. da şükür için o gün oruç tutmuştur.
• Hz. İbrahim a.s. Aşure gününde doğmuş, kendisine bu günde “Halîlullah” sıfatı verilmiş ve bu günde Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.
• Hz. Yakub a.s.’ın gözleri bu günde açılmıştır.
• Hz. Yusuf a.s. bu gün kuyudan çıkartılmış, yine bu günde zindandan kurtulmuştur.
• Hz. Eyüp a.s. tutulduğu hastalıktan bu günde sıhhat bulmuştur.
• Hz. Yunus a.s. balığın karnından bu gün çıkartılmıştır.
• Hz. Süleyman a.s.’a saltanat bu günde verilmiştir.
• Hz. İsa a.s. bu günde doğmuş ve yine bu günde göklere çıkarılmıştır. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, 5538; el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 5132)

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 1. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır. (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur." (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.a) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte. Allah Resulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş. (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR YAPILACAK İBADETLER NELER?

 • (Farz namazlar dışında nâfile) Namaz (kılmak),
 • Oruç tutmak,
 • Sıla-i rahim (akrabayı arayıp sormak)
 • Sadaka vermek,
 • (Boy abdesti) Gusül (almak),
 • Sürme çekmek,
 • Bir âlimi ziyâret etmek,
 • Bir hastayı ziyaret etmek,
 • Yetim başı sıvazlamak,
 • Çoluk çocuğa cömertlik yapmak,
 • Tırnak kesmek,
 • Bin kere İhlâs Sûresi okumak. (Mâü’l-ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:166-167)

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Aşure günü, en az 10 Müslüman’a birer selâm veya bir Müslüman’a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.

Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek’at namaz kılınır. Her rekatta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn. Salavâtü’l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.

Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınabilir. Her rek’atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed’in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

10 defa şu dua okunur

”Sübhanallahi mil’el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş”

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah’ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif)

Muharrem Ayı’nda oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )

Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah’ u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet’te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn)

- Sitemizde kayıtlı Duaları listelemek için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski