el-Afüv Esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

El-Afüv Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsnasından olan El-Afüv ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü
el Afüv esması

El-Afüv Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsnasından olan El-Afüv ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü


El-Afüvv Affı çok. Affeden, bağışlayan demektir.

el-Afüvv arapça yazılışı : العفو

Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden. Günahları mahveden, silen, kulların kötülüklerini keremiyle bağışlayan. İnsanlara bağışlama duygusu veren.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir." (Hac, 60)

"Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir." (Zümer,53)

"Bil ki Rabbin, affı bol olandır " (Necm, 32)

Afüv kelimesi, kur'an'da; toplam beş ayette geçip dört yerde buna yakın bir mana ifade eden "el-Gafur" ismiyle, bir yerde ise "el-Kadir" ismiyle birlikte kullanılmıştır. Afüv, kullarının hataları ve günahları nedeniyle oluşan izleri silen ve onları cezalandırmayandır. Kullar işeledikleri günahları terk edip tevbe ettiklerinde ve Allah'tan bağışlanma dilediklerinde, Allah onların bu günahlarını affeder ve hatta onları iyiliklere çevirir.

Allah, bu dünyada tövbe eden günahkar kullarını affeder. Günahlarda ısrar edip tevbe etmeyen mümin kullarını da ahirette affeder.

el-Afüvv Esmasını Bilmenin Faydaları

Her müslüman Allah'ın mutlak affedici olduğunu ve şirk dışında bütün günahları affedebileceğini bilmeli ve böyle inanmalıdır. Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor :

"Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar." (Nisa, 48)

Kul, kendide, insanların hatalarını bağışlamalı ve onlara kin beslememelidir. Bunu yapmakla, Allah'ın affedenler hakkındaki övgüsüne ve verdiği sevaba kavuşur. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir." (Şura, 40)

Sana haksızlık eden ve sana kötülük yapan kimseleri affetmelisin. Bilmelisin ki, Allah affedenleri sever.

El-Afüvv esması Ecded Değeri: 156

el-Afüvv Esmasının Faziletleri

El-Afüvv ism-i şerifi, güzel ahlak sahibi olmak, günahların affı ve kabahatlerinin örtülmesi için, "Ya Afüvv Celle Celalühü" diyerek 156 kere okunur.

5 vakit namazdan sonra 287 kere "Ya Afüvv celle celâlühû" zikrine devam edenin günahları af olunur.

Her gün 287 kere "Ya Afüvv celle celâlühû" ism-i şerifini okuyan korktuğu şeylerden selamete çıkar.

Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.

Hz. Aişe şöyle anlatır:

“Rasulullah (s.a.v)’a, “Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Bana şu duayı etmemi söyledi:

“Allah’ım! Sen affedensin. Affı seversin. Öyleyse beni bağışla.” (390) 

El-Afüvv isminin zikri (156) adettir. Zikrin saati Güneş, günü Pazar’dır.

Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski