Fitre kimlere verilir? kimlere verilmez? Fitre Miktarı Ne Kadar?

Fitre miktarı ne kadar 2022, fitre kimlere verilir? fitre vermek farz mı? fitre ne zaman verilir? fitre kimlere verilmez? anne babaya eşe çocuğa fitre verilir mi?
fitre


Fitre nedir? Fitre kimlere verilir? kimlere verilmez? Fitre miktarı ne kadar 2022, fitre kimlere verilir? fitre vermek farz mı? fitre ne zaman verilir? anne babaya eşe çocuğa fitre verilir mi?


{tocify} $title={Neler Okuyacaksınız!}

İslam dini için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Her Müslümanın Ramazan Ayı'nda vermesi vacip olan fitre, kişi başına verilecek miktar üzerinden hesaplanmaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.

Kardeşliği, paylaşmayı, iyiliği yücelten Ramazan ayında zorda olanlara yardım etmek isteyen Müslümanlar bu seneki fitre miktarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 fitre miktarını açıkladı.

2022 FİTRE NE KADAR? DİYANET AÇIKLADI!

Diyanet fitre açıklaması

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

2022 Yılı Fitre Miktarı 40 TL'dir.


FİTRE NEDİR?

Sözlükte "yaratmak, icat etmek; kesmek, yarmak, ikiye ayırmak" mânalarına gelen fatr kökünden türeyen fıtr kelimesi, oruca son vermeyi, orucu açmayı (iftar) ifade eder. Bundan dolayı ramazan bayramına idü'l-fıtr denildiği gibi, ramazan ayını yaşamanın, onun mükâfat ve bereketinden faydalanmanın bir şükran belirtisi olarak verilen sadakaya da sadakatü'l-fıtr (sadaka-i fıtr) veya zekâtü'l-fıtr denilir. Bu tamlama kısaltılmış olarak fıtra ve Türkçe'de fitre şeklinde kullanılmaktadır.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfi mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

FİTRE VERMEK FARZ MI?

Hanefi mezhebine göre fitre vermek vaciptir. Diğer 3 mezhebe göre, yani Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ise bir günlük yiyeceği olanın fitre vermesi farzdır.

FİTRE KİMLERE VERİLİR? KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilmektedir. Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekat için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası verilemez. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebilir.

Yorum Gönder