Vakıa Suresi Oku, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Faziletleri, Vakıa Suresi Okuyanların Yorumları

Vakıa Suresi Okunuşu, Vakıa Suresi Türkçe Anlamı, Vakıa Suresi Arapça Yazılışı, Vakıa Suresi Oku, Vakıa Suresinin faydaları ve Faziletleri, Vakıa Suresi Yorumları
Vakıa Suresi

Vakıa Suresi Oku, Vakıa Suresi Türkçe Anlamı, Vakıa Suresi Arapça Yazılışı, Vakıa Suresi Oku, Vakıa Suresinin faydaları ve Faziletleri, Vakıa Suresi Yorumları

Bu yazımızda sizlere Vakıa Suresinin Faziletleri, Vakia Suresi zenginlik icin nasil okunur? Vakıa Suresi neye iyi gelir? Vakia Suresi rızık için ne zaman okunmalı? Vakıa suresi ne zaman okunur? gibi soruların yanıtlarını bulacağınız bilgiler vermeye çalışacağız. Vakıa suresi zenginlik suresi olarak ta yorumlanır.


Vakıa Suresi Ne için Okunur?

Vakıa suresi okuyanlar zengin olur ve hiçbir kula muhtaç olmaz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) "Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez." buyurmaktadır.

Abdullah ibni Mesud (r.a) vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hz. Osman (r.a) onu ziyarete gelir ve "Neden şikayetin var?" diye sorar, Abdullah ibni Mesud (r.a) ise şöyle der: "Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir." Hz. Osman (r.a) "Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı?" der, Abdullah ibni Mesud (r.a) ise "İstemez" der. Hz. Osman (r.a) "Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur" deyince, Abdullah ibni Mesud (r.a) yukarıda zikredilen hadisi şerife işaret ederek "Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar" der.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki: "Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz."


VAKIA SURESİ FAZİLETLERİ

 • Vakıa Suresini okumaya devam eden kimse, fakirlikten emin olur, dünya kendiliğinden ayağına gelir.
 • Her gün sabah ve akşam vakıa Suresi okuyan kimse, hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmeden dünyadan göçer. Hayatı boyunca başka hiçbir tehlike yüzü de görmez.
 • İkindi namazından sonra 14 defa okunursa, rızık yağmur gibi yağar, Allah (c.c) işlerini kolaylaştırır. Bu bereketli surenin her gece akşam namazından sonra okunması tavsiye edilmiştir. Rızık, fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar, akşam namazından sonra okumaya devam etmelidirler.
 • Bu sureyi ara vermeden 40 gün 40 defa okuyan kişi asla fakirlik çekmez. Allah (c.c) o kişiye yorulmadan ve günaha girmeden helal yoldan rızıklar nasip eder.
 • Ölüm döşeğinde can vermekte olan bir hastaya Vakıa Suresi okunursa, münker ve nekir meleklerinin suallerine kolaylıkla cevap verir. Ariflerden bazıları demişlerdir ki: "Ölmüş bir kimsenin üzerine Vakıa Suresi okunursa, meyyitin acı ve ıstırabı hafifler. Ölümle burun buruna gelen ve can vermekte olan ağır bir hastanın üzerine okunursa, imanla göçmesine vesile olur. Azrail (a.s) da o kimseye karşı çok nazik davranır."
 • Abdestli olarak her gün sabah akşam bu sureyi birer defa okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmez ve hiçbir tehlikeyle karşılaşmaz.
 • İmam Kurtubi buyuruyor ki: "Tohum ekerken euzü besmeleden sora Vakıa suresinin 63-64. ayetleri ve zikredilen duayı okumak müstehaptır. Ayrıca ekine isabet edecek zararın uzaklaştırılmasına vesile olur."
 • İdrar yollarında rahatsızlığı olan kişi Vakıa Suresinin 5-6. ayetleri ile Hakka Suresinin 14. ayetlerini yazıp zemzem suyunun içinde beklettikten sonra içerse biiznillah hastalığına şifa olur
 • İbnu Mesûd (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v)
 • "Kim her gece Vâkıa suresini okursa ona fakirlik gelmez." “Her kim, Vâkia suresini her gece bir defa okumayı adet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez" "Vakıa suresi zenginlik suresidir, Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz"
 • Vakıa suresini akşam ile yatsı namazı arasında veya sabah namazından önce okunmasını tavsiye etmişlerdir.
 • Vakıa Suresi İkindi namazından sonra 14 defa okunursa, rızık yağmur gibi yağar, Allah (c.c) işlerini kolaylaştırır.
 • Vakıa Suresinin her gece akşam namazından sonra okunması tavsiye edilmiştir. Rızık, fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar, akşam namazından sonra okumaya devam etmelidirler.
 • Vakıa Suresini okuyan kişilerin işlerini Allah (c.c) kolaylaştırır.
 • Resulullah (s.av) Vakıa suresinin akşam namazlarından sonra okunmasını tavsiye etmiştir. Fakirlikten kurtulmak isteyenler, yoksulluktan bıkanlar, rızık, bolluk ve bereket isteyen kişilerin akşam namazından sonra okunması uygundur ve aksatılmadan devam edilmesi gerekir. Kaynak: İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282

ilgili yazı: Zenginlik duası nedir? Rızık duası nasıl okunur? başlıklı sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

 

Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • İzâ vekâ’âtilvâkiâ.
 • Leyse livâkâtihâ kâzibeh.
 • Hâfidatun rafiâ.
 • İzâ ruccetilardu racce.
 • Ve bussetilcibâlu besse.
 • Fekânet hebâen munbesse.
 • Ve kuntum ezvâcen selâse.
 • Feâshâbulmeymeneti mâ âshâbulmeymene.
 • Ve âshâbulmeş’emeti mâ âshâbulmeş’eme.
 • Vessâbikunessâbikun.
 • Ulâikelmukarrabun.
 • Fi cennâtin nâim.
 • Sulletun minelevvelin.
 • Ve kâlilum minelâhirin.
 • Âlâ sururim me’dune.
 • Muttekine ’âleyhâ mutekabilin.
 • Yetufu aleyhim veldânun muhalledun.
 • Biekvâbin ve ebârikâ ve ke’sim min mâ’in.
 • Lâ yusaddâ’une ânhâ ve lâ yunzifun.
 • Ve fâkihetim mimmâ yetehayyerun.
 • Ve lâhmi tâyrim mimmâ yeştehun.
 • Ve hurun’in. Keemsâlillu’luilmeknun.
 • Cezâen bimâ kânu yâ’melun.
 • Lâ yesme’une fihâ lâğven ve lâ te’sime.
 • İllâ kîylen selâmen selâme.
 • Ve âshâbulyemini mâ âshâbulyemin.
 • Fi sidrim mahdud.
 • Ve tâlhîm mendud.
 • Ve zîllim memdud.
 • Ve mâin meskub.
 • Ve fâkihetin kesira.
 • Lâ mâktu’âtin ve lâ memnu’â.
 • Ve furuşin merfu’â.
 • İnnâ enşe’nâhunne inşae.
 • Fece’âlnâhunne ebkârâ.
 • Uruben etrabe.
 • Liâshâbilyemin.
 • Sulletum minel’evvelin.
 • Ve sulletum minelâhirin.
 • Ve âshâbuşşimâli mâ âshâbuşşimâl.
 • Fi semumin ve hamim.
 • Ve zîllim min yâhmum.
 • Lâ bâridin ve lâ kerim.
 • İnnehum kânu kâble zâlike mutrafin.
 • Ve kânu yusîrrune alelhînsil azim.
 • Ve kânu yekulune eizâ mitnâ ve kunnâ turaben ve izâmen einne lemeb’usun.
 • Eve âbâunelevvelun.
 • Kul innelevveline vel âhîrin.
 • Lemecmu’une ilâ miykâti yevmim mâ’lum.
 • Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun.
 • Leâkilune min şecerim min zakkum.
 • Femâliune minhelbutun.
 • Feşâribune âleyhi minelhâmim.
 • Feşâribune şurbelhim.
 • Hâzâ nuzuluhum yevmeddin.
 • Nâhnu hâlâknâkum felevlâ tusaddikun.
 • Efereeytum mâ tumnun.
 • Eentum tahlukunehu em nâhnulhâlikun.
 • Nâhnu kaddernâ beynekumulmevte ve mâ nâhnu bimesbukîn.
 • Âlâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fi mâ lâ ta’lemun.
 • Ve lekad âlimtumunneş etel ulâ felevlâ tezekkerun.
 • Efereeytum mâ tahrusun.
 • Eeentum tezre’unehu em nâhnuzzâriun.
 • Lev neşâu lece’âlnâhu hutamen fezaltum tefekkehun.
 • İnnâ lemuğramun.
 • Bel nâhnu mâhrumun.
 • Efereeytumulmâellezi teşrabun.
 • Eentum enzeltumuhu minelmuzni em nâhnulmunzilun.
 • Lev neşâ’u ceâlnâhu ucacen felevlâ teşkurun.
 • Efereeytumunnârelleti turun.
 • Eentum enşe’tum şeceretehâ em nâhnul munşiun.
 • Nâhnu ce’âlnâhâ tezkireten ve metâ’ân lilmukvin.
 • Fesebbih bismi rabbikel’azim.
 • Felâ uksimu bimevâkî’innucum.
 • Ve innehu lekasemun lev ta’lemune azim.
 • İnnehu le kur’ânun kerim.
 • Fi kitabim meknun.
 • Lâ yemessuhu illelmutahherun.
 • Tenzilun min rabbil âlemin.
 • Efebihâzelhâdisi entum mudhinun.
 • Ve tec’âlune rizkakum ennekum tukezzibun.
 • Felevlâ izâ beleğâtilhulkum.
 • Ve entum hîneizin tenzurun.
 • Ve nâhnu akrabu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsîrun.
 • Felevlâ in kuntum ğâyre medinin.
 • Terci’uneha in kuntum sadikîn.
 • Feemmâ in kâne minelmukarrabin.
 • Feravhun ve reyhânun ve cennetu nâ’im.
 • Ve emmâ in kâne min âshâbilyemin.
 • Feselâmun leke min âshâbilyemin.
 • Ve emmâ in kâne minelmukezzibineddallin.
 • Fenuzulum min hamim.
 • Ve tasliyetu cahîm.
 • İnne hâzâ lehuve hâkkulyâkîn.
 • Fesebbih bismi rabbikel azîm.

Vakıa Suresi Anlamı Meali

1-2. Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.
3-4-5-6-7. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.
8. Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir!
9. Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!
10-11. (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah'a) yaklaştırılmış kimselerdir.
12. Onlar, Naîm cennetlerindedirler.
13-14. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.
15-16. Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler.
17-18-19-20-21. Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.
22-23. Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır.
24. (Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak (verilir.)
25. Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler.
26. Sadece "selâm!", "selâm!" sözünü işitirler.
27. Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir!
28-29-30-31-32-33-34. (Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.
35. Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık.
36-37-38. Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.
39-40. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir.
41. Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir!
42-43-44. Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde!.
45. Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.
46. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.
47. Diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?"
48. "Evvelki atalarımız da mı?"
49-50. De ki: "Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır."
51-52. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz.
53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.
54. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.
55. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.
56. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
57. Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?
58. Attığınız o meniye ne dersiniz?!
59. Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?
60-61. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.
62. Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O hâlde düşünseniz ya!
63. Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!
64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:
66. "Muhakkak biz çok ziyandayız!"
67. "Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!"
68. İçtiğiniz suya ne dersiniz?!
69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
70. Dileseydik onu acı bir su yapardık. O hâlde şükretseydiniz ya!.
71. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!
72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
73. Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.
74. O hâlde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt).
75-76. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir-
77. O, elbette değerli bir Kur'an'dır.
78. Korunmuş bir kitaptadır.
79. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
80. Âlemlerin Rabb'inden indirilmedir.
81-82. Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?
83. Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize!
84. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.
85. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.
86-87. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize!
88-89. Fakat (ölen kişi) Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.
90-91. Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, "Selâm sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!" denir.
92-93. Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.
94. Bir de cehenneme atılma vardır.
95. Şüphesiz bu, kesin gerçektir.
96. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.

Vakıa Suresi Mucizeleri Yorumları

Vakıa Suresi Okuyanlar kendi hayatında mucize değişimlere şahit olurlar. Okuyucularımızın aşağıdaki Yorum Gönder bölümünden, Vakıa Suresi Mucizesiyle ilgili yaşadıklarını bizlerle paylaşmalarını rica ederiz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski