Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor?

Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? Normal Değerler Nelerdir? Kan tahlil sonucunda laboratuardan aldığımız tahlil sonuçlarındaki kısaltmalar ne anlama gelir ve yapılan kan tahlillerinin normal sonuçları nelerdir?
kan tahlili


Kan Tahlilindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor? Kan tahlil sonucunda laboratuvardan aldığımız tahlil sonuçlarındaki kısaltmalar hakkında bilgiler.


Kan Tahlili Çeşitleri

Not : Bu sayfadaki bilgiler genel kültür amaçlıdır. Tedavide kullanılmamalıdır. Bilgilerde ve değerlerde yazım hatası sonucu oluşabilecek bir yanlıştan sitemiz sorumlu değildir. En doğru bilgi için hekimlere danışınız.

Kan Tahlili Kısaltmaları 

Hemogram nedir?
Tam kan sayımı anlamına gelmektedir.

Kırmızı kan hücrelerinde bulunan eritrosit/alyuvar miktarıdır. Bunlar oksijen taşıyan hücrelerdir.

Hemoglobin. Kanda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir. Kanda varolan oksijenle birleşmiş alyuvarlardır.

Hematokrit. Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarını gösterir.

Platelets, yani trombosit sayısı. Pıhtılaşmayı sağlayan hücreleri gösterir. Demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarında trombosit sayısına bakılır.

Kanda bulunan trombositlerin ortalama büyüklüğünü gösterir.

Kandaki trombositlerin dağılım genişliğini gösterir.

Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ortalama büyüklüğüdür. Tam kan sayımında önemli olan bir bulgudur.

MCH nedir?
Kırmızı kan hücrelerindeki (yani eritrositlerdeki) toplam hemoglobin miktarını gösterir.

MCHC nedir?
Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.

RDW nedir?
Eritrositlerin dağılımı genişliğini gösterir.

WBC nedir?
Beyaz kan hücrelerinin lökosit sayısı. Beyaz küreler yanı akyuvarlarımızın sayısını belli eder. Vücudun savunmasında ve bağışıklığında görevlidir.

CRP nedir?
C Reaktif Protein. Normalde insan vücudunda düşük değerlerde bulunan bir proteindir.

PNL nedir?
Nötrofiller. Bakteryel enfeksiyonların arttığı durumlarda yükselir.

NE% nedir?
Nötrofil yüzdesi. Bu hücrenin ana işlevi, vücuda zararlı olan yabancı materyalleri bulmak ve tahrip etmektir.

LY% nedir
Lenfosit yüzdesi. Bu hücreleri bağışıklık yanıtının humoral kısmını oluştururlar. Viral enfeksiyonlarda ve bazı kronik hastalıklarda düşer.

MO% nedir?
Monosit yüzdesi. Bu hücreler fagositoz yapma yeteneğindedir ve lenfositlerle direkt veya indirekt yoldan bağışıklık sisteminin regulasyonunda önemli rol oynarlar.

EO% nedir?
Eozinofil Yüzdesi. Yabancı maddeleri yok etme görevinde olan hücrelerin yüzdesini gösterir. Alerji ve parazitik hastalıklarda bakılır.

BA% nedir?
Bazofil Yüzdesi. Bazofillerin de fagositoz yeteneği vardır ama asıl fonksiyonunu, çeşitli maddeler salgılayarak gösterir.


İdrar Tahlili Kısaltmaları


PRO nedir?
Protein. Genellikle hamilelerde görülür. Normalde sık rastlanmaz.

GLU nedir?
Glikoz. Negatif çıkması beklenir. Kanda aşırı derecede glikoz artarsa idrarda da çıkması beklenir.

Sg nedir?
Dansite (Yoğunluk). Referans aralığı 1.010 ile 1.020 arasındadır.

pH nedir?
Referans aralığı 4.8–7.4 arasında olmalıdır. Ortalama pH 6 olarak kabul edilebilir.

LEU nedir?
Lökosit. İdrarda lökoside rastlanması patolojik etki olduğunu gösterir.

NIT nedir?
Nitrit. İdrarda nitrit bulunması nitrit üreten bakterilerin varlığını gösterir.

KET nedir?
Keton. Genellikle aç kişilerde ortaya çıkar. Hasta ne kadar aç ise keton o kadar yüksektir.

UBG nedir?
Ürobilinojen Değeri

BIL nedir?
Bilirubin. Ölü kan hücrelerinin karaciğer ve safra kesesi aracılığıyla atılımını gösterir. Normalde idrarda bulunmaz. Sarılık gibi durumlarda ortaya çıkar.

ERY nedir?
Eritrosit. İdrarda kan olduğunu gösterir.


Biyokimya Tahlili Kısaltmaları


CA nedir?
Kalsiyum. Endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır.

PHOS nedir?
Fosfor. Fosfor metabolizmasının, asit-baz ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

UREA nedir?
Üre. Böbrek fonksiyon testlerinden biridir.

GLU nedir?
Glikoz. Kandaki şeker oranını gösterir ve şeker hastalığının teşhisinde 12-24 saat açken ölçülür.

TP nedir?
Total Protein. Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.

HB nedir?
Hemoglobin. Anemi, kan kaybı vb. durumların değerlendirilmesinde kullanılır.

UA nedir?
Ürik Asit. Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi ve ağır egzersiz gibi durumlarda ürik asit düzeyi artar.

BİL-D nedir?
Bilirubin. Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

BİL-T nedir?
Bilirubin. Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

SGOT-AST-SGPT-ALT-GGT nedir?
Kısaltmalar ile gösterilen bu testler karaciğer fonksiyon testleri anlamına gelir. Karaciğerin etkilendiği düşünülen hastalıklarda hekim tarafından istenilir.

ALT nedir?
Alanin Aminotransferaz. Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.

AST nedir?
Aspartat Aminotransferaz. Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu hücre içi olarak yer alan bir enzimdir.

GGT nedir?
Karaciğer hastalıklarında ve özellikle alkole bağlı karaciğer hastalıklarında daha değerli bir enzimdir.

ALP nedir?
Alkalen Fosfataz. Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Vücutta neredeyse tüm dokularda vardır; fakat ne iş yaptıkları pek bilinmez.

LDH nedir?
Laktat Dehidrogenaz. Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.

HDL nedir?
Kandaki yağ oranını gösteren, yararlı kolesterol olarak bilinen değerdir.

LDL nedir?
Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kandaki yağ oranını gösteren, zararlı kolesterol olarak bilinen değerdir.TK nedir?
Toplam Kolesterol. Toplam kolesterolün değerini gösterir.

VLDL-K nedir?
VLDL Kolesterol. Lipit metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

CK-MB nedir?
Kreatin Kinaz. İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır.

AMYL nedir?
Amilaz. Pankreas, tükürük bezleri ve bazı tümörlerden salgılanan fonksiyon testlerinden biridir. Alkol kullanımı miktarını artırırken pankreas yetmezliği amilaz düzeyini azaltır.

TG nedir?
Trigliserid. Yağ asidi veya gliserolün birleşmesiyle oluşan doğal yağlardır. Kolesterolden tehlikelidir.

FE nedir?
Demir. Her türlü anemi, demir eksikliği ve demir zehirlenmesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Demir eksikliği anemisi gibi durumlarda demir düzeyi azalır.

Sodyum nedir?
Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Potasyum nedir?
Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.

Klorür nedir?
Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

Magnezyum nedir?
Mg metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile gebelikte hipertansiyon tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır.

Kreatinin nedir?
Böbreğin çalışması hakkında bize bilgi verir. Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Kreatinin Klerensi nedir?
Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. Burada ise böbrek hastalıkları ve şok kreatinin klerensi düzeyini azaltır.

AKŞ nedir?
Açlık Kan Şekeri. Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

TKŞ nedir?
Tokluk Kan Şekeri. Genelde yemeğin 2. saatinde bakılır.

OGTT ve OGL nedir?
Şeker yüklemeleri

Asit Fosfataz nedir?
Esas olarak prostat, karaciğer, kemik ve bazı kan hücrelerinde bulunmaktadır.

Albumin nedir?
Karaciğerde sentezlenen bir protein sentezidir. Kan onkotik basıncı hakkında bilgi verir.

Lipaz nedir?
Pankreas fonksiyon testlerindendir.

DBK nedir?
Demir Bağlama Kapasitesi. Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Transferrin nedir?
Plazmada demir transportunu sağlayan major proteindir. Demir eksikliği anemisi, gebelik ve östrojen kullanımında transferin düzeyi artar.


Hepatit Tahlili Kısaltmaları


HBsAg nedir?
Akut veya kronik HBV (Hepatit B Virüsü) enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.

Anti-HBs nedir?
HBV’ye karşı immünitenin tespitinde kullanılır.

Anti-HAV IgM nedir?
Akut HAV enfeksiyonunun tanısında kullanılır.

Anti-HAV Total nedir?
Hepatit A’ya karşı immünitenin olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılır.

HBeAg nedir?
HBV enfeksiyonunun takibinde kullanılır. Enfeksiyonun erken evrelerinde, HBsAg’den sonra ortaya çıkar.

Anti-HBe nedir?
HBV enfeksiyonunun takibinde kullanılır. HBeAg ortadan kaybolduktan sonra görülür.

Anti-HIV nedir?
HIV, Aids tanısında kullanılır.

Anti-HCV nedir?
HCV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Genelde HCV enfeksiyonunun geç evresinde kanda bulunur.

Hormon Tahlili Kısaltmaları


FERR nedir?
Ferritin. Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemakromatozis ve demir yükleme tedavisinin takibinde kullanılır.

B12 nedir?
Vitamin B12. Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için gereklidir.

FOL nedir?
Folik Asit. Folat eksikliğinin tanı ve tedavisi takibi ile megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

T3-T4-FT3-FT4 nedir?
Total T3, Total T4, Serbest T3, Serbest T4. Troid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Tiroid Uyarıcı Hormon. Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavi takibinde kullanılır. Tek başına yeterli değildir, ek yöntemler gerekir.

E2 nedir?
Estradiol. Vücuttaki en potent endojen östrojendir.


ß-HCG nedir?
Beta HCG. Gebeliğin teşhisi, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi ve in vitro fertilizasyon hastalarının takibinde kullanılır.

AFP nedir?
Alfa-Fetoprotein. Hepatoselüler ve germ hücreli kötü huylu tümörlerde kullanılan bir tümör belirleyicisidir.

CEA nedir?
Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde CEA düzeyi artar.

CA 125 nedir?
Özellikle over malignitelerinin (yumurtalık kanseri) takibinde kullanılan bir tümör markeri yani bir tümör belirleyicisidir.

CA 15–3 nedir?
Meme kanserinin tanı ve tedavi takibinde kullanılır.

CA 19–9 nedir?
Tüm gastrointestinal sistem kanserleri ve diğer adenokarsinomlarda CA 19–9 düzeyi artar.

PSA nedir?
Prostat-Spesifik Antijen. Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.

Free PSA nedir?
Serbest PSA. Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.

Not : Bu sayfadaki bilgiler genel kültür amaçlıdır. Tedavide kullanılmamalıdır. Bilgilerde ve değerlerde yazım hatası sonucu oluşabilecek bir yanlıştan sitemiz sorumlu değildir. En doğru bilgi için profesyonel hekimlere danışınız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski